Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Darování vajíček

Situací, které dovedou ženu k přijetí darovaných oocytů (vajíček), je celá řada. Příčinou ženské neplodnosti bývá například vrozená vývojová vada, genetická vada, úraz, chronické onemocnění nebo zásah lékařů z důvodu onkologického onemocnění. Více informací o tom, co musí žena, která nemá vaječníky schopné produkovat reprodukční buňky, podstoupit, aby mohla mít dítě, a jak může žena jiné ženě darovat svá vajíčka, Vám v následujícím rozhovoru přináší MUDr. Jelena Černíková z Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky.

Jaká jsou kritéria pro status dárkyně?

Vyšetření dárkyň reprodukčních buněk je povinné ze zákona. Zákon č. 296/2008 Sb., o tkáních a buňkách, stanovuje, že dárkyní může být zdravá žena od osmnácti do třiceti pěti let s normálními výsledky genetického a sérologického vyšetření. Vyšetřují se protilátky proti HBV, HCV, HIV1 a HIV2 a syfilidě. Negativní testy na sexuálně přenosné nemoci musí potencionální dárkyně vykázat opakovaně. Dárkyně musí být pojištěna v ČR, její vzhled a inteligence by neměly v negativním směru vybočovat z populační normy a není vhodná ani výrazná nadváha – doporučuje se BMI do 29. Na našem pracovišti preferujeme ženy od jednadvaceti do třiceti tří let a jsme rádi, když mají alespoň jedno zdravé dítě, ale není to podmínkou. Darovat vajíčka je možné opakovaně, u dárkyň, které darovaly oocyty na jiném pracovišti, akceptujeme darování celkem šestkrát, na našem pracovišti celkem čtyřikrát.

Co darování vajíček obnáší pro dárkyni?

Každá žena, která se rozhodne darovat vajíčka, musí podstoupit genetické vyšetření k vyloučení přenosu genetických onemocnění. Dále absolvuje gynekologické vyšetření, vyšetření krve na pohlavně přenosné infekce a vyšetření moči. V případě, že všechna vyšetření dopadnou negativně, je zájemkyně o darování schválena jako vhodná dárkyně a podstupuje hormonální stimulaci k podpoře růstu vajíček. Hormonální stimulaci řídí gynekolog a účinnost je kontrolována pomocí ultrazvuku. Injekční aplikace hormonů trvá asi 10 až 12 dní a dárkyně si je může podkožně aplikovat sama. V současné době se začínají pro stimulaci používat přípravky tzv. depotní, které se aplikují jednorázově, tudíž odpadá pro někoho nepříjemná každodenní injekční aplikace.

Odběr vajíček probíhá v krátkodobé celkové narkóze. Vajíčka se odebírají pod ultrazvukovou kontrolou punkcí přes poševní stěnu. Asi za dvě hodiny po ambulantním zákroku jde dárkyně domů. Rizika sice existují, ale naštěstí nejsou velká. Je to zejména hyperstimulační syndrom, kdy tělo reaguje na předchozí hormonální stimulaci, která má za cíl nadměrnou produkci vajíček. K dalším (spíš teoretickým) rizikům patří poranění při odběru vajíček nebo následný zánět. Dárkyně jsou v průběhu darování i po něm pečlivě kontrolovány lékařem. Existuje samozřejmě i riziko nechtěného otěhotnění, proto je dárkyním doporučena v průběhu cyklu sexuální abstinence .

Mají dárkyně strach z hormonů?

Mnoho žen uvažujících o darování vajíček má obavy z negativních účinků hormonální stimulace, obává se přírůstku hmotnosti, vzniku rakoviny prsu, dělohy nebo jiných nežádoucích vedlejších efektů. Uvedené potíže mohou souviset se zvýšenou hladinou estrogenů, s jejich výrazně zvýšenou hladinou během dlouhého období. K tomu ale v rámci stimulace vaječníků nedochází. Hormonální stimulace je zajišťována injekcemi s folikulostimulačním hormonem (FSH), který působí přímo na tkáň vaječníku a pod jehož vlivem dochází k růstu vajíček. Stejným způsobem působí tento hypofyzární hormon i v rámci normálního menstruačního cyklu. Při stimulaci je tedy hlavním rozdílem vyšší hladina FSH, která umožní dozrání více vajíček. Vyšší počet odebraných vajíček zvyšuje pravděpodobnost vzniku kvalitního embrya, což je základní předpoklad pro vznik těhotenství a narození zdravého plodu.

Estrogeny, konkrétně hormon estradiol, jsou produkovány v rostoucích folikulech (váčcích obklopujících zrající vajíčko). Pokud dozrává větší množství vajíček, zvětšuje se úměrně tomu i produkce estrogenů. Významnější vzestup se ale objevuje až v závěru stimulace. Po odsátí vajíček folikuly kolabují a produkce estrogenů velmi prudce klesá. Zvýšená hladina estrogenů tak při darování vajíček obvykle přetrvává jen asi po 7 dnů. V porovnání s graviditou, kdy jsou výrazně zvýšené hodnoty estrogenů detekovatelné ještě po uplynutí více než 6 měsíců těhotenství, je množství celkově vyprodukovaného estradiolu v rámci stimulace prakticky zanedbatelné. Takto krátké zvýšení hladin estrogenů tedy ani nevede k přírůstku váhy, ani nezpůsobuje zvýšené riziko rakoviny prsu či dělohy. Z rozsáhlých a dlouhodobých studií vyplývá, že zvýšenému riziku jsou vystaveny jen ženy, které užívají estrogeny ve formě hormonální substituce v období klimakteria, a to v případě, že délka užívání přesahuje 5 let.

Dárkyni náleží tzv. finanční náhrada. Co to znamená?

Dárcovství reprodukčních buněk je v ČR dobrovolné, anonymní a bezplatné. Všem dárkyním náleží dle zákona finanční kompenzace jako náhrada ušlého zisku a účelně vynaložených nákladů. Na našem pracovišti činí poskytovaná náhrada 22 500 Kč.

Dárcovství vajíček je přísně anonymní. Které informace se mohou páru přesto sdělit?

Výběr dárkyně pro konkrétní pár provádíme na základě dotazníku vyplněného párem. Snažíme se o shodu v krevní skupině a Rh faktoru a o co nejvyšší shodu ve fenotypických parametrech (barva očí, barva vlasů, výška, váha). Další informace, které pár obdrží, je věk, vzdělání, povaha a zájmy dárkyně.

Jak dlouho trvá celý proces dárcovství vajíček od první konzultace v Centru reprodukční medicíny a reprodukční genetiky až po samotný odběr oocytů?

V ideálním případě 4 až 6 měsíců. Pokud již žena darovala vajíčka u nás nebo na jiném pracovišti, a tudíž má hotové genetické testy, celý proces se zrychlí a k darování může dojít do 3 měsíců od první návštěvy.

Co byste vzkázala těm ženám, které se rozhodují, zda své reprodukční buňky darují, a mají strach?

Darování vajíček je náročnější než darování spermií, proto je dárkyň vajíček poměrně málo. Jejich spolupráce si velmi vážíme, dárkyně pečlivě vyšetřujeme, abychom minimalizovali možná rizika. Žena, která se rozhodne darovat svá vajíčka, přinese naději párům, které se řadu let snaží stát se rodiči. Získá tím nejenom dobrý pocit, ale navíc i informace o své plodnosti, výsledky testů na sexuálně přenosné infekce a výsledky genetických vyšetření. Všem ženám, které se rozhodnou darovat svá vajíčka pro léčbu neplodnosti velice děkujeme.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY