Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

49. výroční sjezd AEPC v Praze

Ve dnech 20. – 23.5.2015 se Praze uskutečnil již 49. Výroční sjezd Evropské asociace pro dětskou a kongenitální kardiologii (AEPC). Tato prestižní akce byla svěřena Praze v historii již podruhé poté, co prof. Milan Šamánek pořádal 25. ročník tohoto sjezdu v roce 1989.

Na organizaci sjezdu se pod vedením prof. Jan Janouška podíleli kolegové z Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol v Praze prof. Václav Chaloupecký, prof. Tomáš Tláskal, MUDr. Ondřej Materna a MUDr. Roman Gebauer a také prof. Jan Marek z Great Ormond Street Hospital v Londýně. Technické organizace v Kongresovém centru Praha se ujala agentura CZECH-IN pod vedením Alice Trägerové a Pavla Šušáka.

Sjezdu se zúčastnilo celkem 1110 registrovaných účastníků (z toho 988 lékařů a 66 sester) ze všech pěti kontinentů v čele s účastníky z Německa (107), Turecka (100) České republiky (88), Spojeného království (85), Polska (57), Francie (49), Japonska (46), Itálie (45), Nizozemí (45) a Švýcarska (40). Podíl neevropských účastníků byl 16 %, propůjčující sjezdu světový charakter. Na okraji sjezdu rokovalo v Praze také Steering Committee pro World Congress in Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery a The Multi-Societal Database Committee for Pediatric and Congenital Heart Disease. Odborný program byl vytvářen kromě organizátorů také a hlavně pracovními skupinami AEPC a čtyřmi spřátelenými odbornými společnostmi:  Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Asia Pacific Pediatric Cardiac Society, European Association for Cardio-Thoracic Surgery a Canadian Pediatric Cardiology Association.

Těžko jmenovat hlavní odborná těžiště sjezdu, ale jistě jimi byly výukový kurz o pravé komoře, sympozium o Fontanově operaci a řada skvělých bloků přehledných přednášek ze všech podoborů dětské kardiologie. Důležitá byla významná účast dětských kardiochirurgů a specialistů pro vrozené srdeční vady v dospělosti. Zcela samostatný dvoudenní program na téma ošetřovatelství a psychosociální aspekty v dětské kardiologii a kardiologii vrozených srdečních vad u dospělých byl připraven pro nelékařské pracovníky. Celkem se konalo 42 odborných sympózií (z toho 7 podporovaných firmami), 14 abstraktových sekcí (94 prezentací), 4 sekce moderovaných posterů (81 prezentací) a vystaveno bylo 280 posterů.

Hlavními společenskými událostmi sjezdu byl slavnostní zahajovací ceremoniál za účasti primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové, na němž byla Dr. Kate Bull z Londýna přednesena tradiční Mannheimerova přednáška s názvem „Right heart, wrong heart“.  Čestné členství AEPC bylo uděleno za celoživotní dílo v oblasti dětské kardiologie prof. Shaku Qureshimu z Londýna. Kulturní rámec zahájení vytvořila představení černého divadla Image Theatre a Dětské opery Praha. Dalšími společenskými událostmi byl večer pořádaný pro mladé členy AEPC v Baráčnické rychtě oživený vystoupením bluesrockové kapely The Villains a Slavnostní Conference Dinner na Žofíně s vystoupením swingového orchestru Havelka Sisters. Zcela ojedinělým projektem provázejícím celý sjezd se stala výstava uměleckých děl nazvaná “Děti dětem“. V ní po vedením koordinátorky projektu Michaely Ludvíkové z Dětského kardiocentra vystavovaly zdravé i nemocné děti svá umělecká díla na téma srdce. Jedno z děl, plastika “Láska léčí“ bylo věnováno Jeho Svátosti papeži Františkovi, neboť příštím organizátorem kongresu je Vatikánská dětská nemocnice Ospedale Pediatrico Bambino Gesù v Římě.  Z vybraných děl byla vytvořena kniha, kterou dostali jako dar významní účastníci sjezdu. Díla budou dražena na charitativní aukci za účelem podpory léčby a zlepšení zázemí pacientů se srdečním onemocněním v Dětském kardiocentru v Motole.

V Praze 23.5.2015

Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD

 

Děti dětem:

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY