Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

49. výroční sjezd AEPC v Praze

Ve dnech 20. – 23.5.2015 se Praze uskutečnil již 49. Výroční sjezd Evropské asociace pro dětskou a kongenitální kardiologii (AEPC). Tato prestižní akce byla svěřena Praze v historii již podruhé poté, co prof. Milan Šamánek pořádal 25. ročník tohoto sjezdu v roce 1989.

Na organizaci sjezdu se pod vedením prof. Jan Janouška podíleli kolegové z Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol v Praze prof. Václav Chaloupecký, prof. Tomáš Tláskal, MUDr. Ondřej Materna a MUDr. Roman Gebauer a také prof. Jan Marek z Great Ormond Street Hospital v Londýně. Technické organizace v Kongresovém centru Praha se ujala agentura CZECH-IN pod vedením Alice Trägerové a Pavla Šušáka.

Sjezdu se zúčastnilo celkem 1110 registrovaných účastníků (z toho 988 lékařů a 66 sester) ze všech pěti kontinentů v čele s účastníky z Německa (107), Turecka (100) České republiky (88), Spojeného království (85), Polska (57), Francie (49), Japonska (46), Itálie (45), Nizozemí (45) a Švýcarska (40). Podíl neevropských účastníků byl 16 %, propůjčující sjezdu světový charakter. Na okraji sjezdu rokovalo v Praze také Steering Committee pro World Congress in Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery a The Multi-Societal Database Committee for Pediatric and Congenital Heart Disease. Odborný program byl vytvářen kromě organizátorů také a hlavně pracovními skupinami AEPC a čtyřmi spřátelenými odbornými společnostmi:  Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Asia Pacific Pediatric Cardiac Society, European Association for Cardio-Thoracic Surgery a Canadian Pediatric Cardiology Association.

Těžko jmenovat hlavní odborná těžiště sjezdu, ale jistě jimi byly výukový kurz o pravé komoře, sympozium o Fontanově operaci a řada skvělých bloků přehledných přednášek ze všech podoborů dětské kardiologie. Důležitá byla významná účast dětských kardiochirurgů a specialistů pro vrozené srdeční vady v dospělosti. Zcela samostatný dvoudenní program na téma ošetřovatelství a psychosociální aspekty v dětské kardiologii a kardiologii vrozených srdečních vad u dospělých byl připraven pro nelékařské pracovníky. Celkem se konalo 42 odborných sympózií (z toho 7 podporovaných firmami), 14 abstraktových sekcí (94 prezentací), 4 sekce moderovaných posterů (81 prezentací) a vystaveno bylo 280 posterů.

Hlavními společenskými událostmi sjezdu byl slavnostní zahajovací ceremoniál za účasti primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové, na němž byla Dr. Kate Bull z Londýna přednesena tradiční Mannheimerova přednáška s názvem „Right heart, wrong heart“.  Čestné členství AEPC bylo uděleno za celoživotní dílo v oblasti dětské kardiologie prof. Shaku Qureshimu z Londýna. Kulturní rámec zahájení vytvořila představení černého divadla Image Theatre a Dětské opery Praha. Dalšími společenskými událostmi byl večer pořádaný pro mladé členy AEPC v Baráčnické rychtě oživený vystoupením bluesrockové kapely The Villains a Slavnostní Conference Dinner na Žofíně s vystoupením swingového orchestru Havelka Sisters. Zcela ojedinělým projektem provázejícím celý sjezd se stala výstava uměleckých děl nazvaná “Děti dětem“. V ní po vedením koordinátorky projektu Michaely Ludvíkové z Dětského kardiocentra vystavovaly zdravé i nemocné děti svá umělecká díla na téma srdce. Jedno z děl, plastika “Láska léčí“ bylo věnováno Jeho Svátosti papeži Františkovi, neboť příštím organizátorem kongresu je Vatikánská dětská nemocnice Ospedale Pediatrico Bambino Gesù v Římě.  Z vybraných děl byla vytvořena kniha, kterou dostali jako dar významní účastníci sjezdu. Díla budou dražena na charitativní aukci za účelem podpory léčby a zlepšení zázemí pacientů se srdečním onemocněním v Dětském kardiocentru v Motole.

V Praze 23.5.2015

Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD

 

Děti dětem:

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY