Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace

ABSTRAKTA PUBLIKOVANÁ V ČESKÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH V LETECH 2008-2013

Zde najdete seznam abstrakt publikované v českých časopisech a sbornicích v letech 2008 až 2013

 1. Kučera,V. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P. Mališová,J. Kaulerová,I. Kuzinová,J. Černá,I. Tláskal,T.: Sledování markerů ischémie při použití chladové kardioplegie u operací na otevřeném srdci u dětí. Abstr 7.konf Čes spol pro mimotělní oběh a podpůrné systémy, 15.17.5. 2008, Martinice: 8-, 2008
 2. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,P. Popelová,J. Hučín,B. Jehlička,P. Škovránek,J.:Korekce Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně u dospělých pacientů. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 14-, 2008
 3. Černý,Š. Gebauer,R. Popelová,J. Jehlička,P. Doubek,D. Horáková,S.: Modifikovaná Rossova operace u nemocných s aortální vadou a dilatací kořene aorty. Cor Vasa 50 (11, abstr  III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 218-219,  2008
 4. Gabriel,O. Gebauer,R.: Paralelní a fontánovská cirkulace – výzva pro anesteziologa.  Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 220-,  2008
 5. Selko,M. Vojtovič,P. Tláskal,T. Kříž,J. Morávek,J. Bébrová,E.: Kandidová pyelonefritida u dětí jako komplikace po operaci vrozené srdeční vady. Česko-slov Pediatr 63 (7-8, Abstr VIII. Čes pediatr kongr, 25-27.9. 2008, Jihlava): 398-, 2008
 6. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Hučín,B. Tláskal,T. Gebauer,R. Matějka,T. Tax,P. Reich,O. Tomek,V. Škovránek,J.: Výsledky korekce Fallotovy tetralogie v prvním roce života. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 32-, 2008
 7. Reich,O. Tax,P. Tomek,V. Gilík,J. Škovránek,J. Chaloupecký,V.: Dlouhodobé výsledky perkutánní balonkové valvuloplastiky kritické aortální stenózy u novorozenců. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 53-, 2008
 8. Reich,O. Tax,P. Lisý,J. Tomek,V. Gilík,J. Matějka,T. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Škovránek,J.: Vznik aneurysmatu v místě perkutánní balonkové angioplastiky, rekoarktace aorty bez užití stentu. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 53-54, 2008
 9. Tax,P. Reich,O. Škovránek,J. Chaloupecký,V. Tláskal,T., Bartáková,H.: Stentování aorty pro její vrozené obstrukce a jejich rezidua. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno:  67-, 2008
 10. Tláskal,T. Kučera,V. Vojtovič,P. Tomek,V.: Rekonstrukce aortálního oblouku u novorozenců a kojenců s komplexní vrozenou srdeční vadou s použitím izolované perfuze hlavy. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 68-69, 2008
 11. Tláskal,T. Vojtovič,P. Škovránek,J.: První zkušenosti s novou metodou řešení stenózy plicních žil u kojenců. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 68,-2008
 12. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Gilík,J.: Remodelace pravé komory srdeční přo biventrikulární korekci vrozených srdečních vad. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 69-, 2008
 13. Tláskal,T. Gebauer,R. Matějka,T. Kučera,V.: Naše zkušenosti s rekonstrukcí aortálního oblouku ze střední sternotomie s použitím izolované perfúze hlavy. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 217-, 2008
 14. Tláskal,T.: Bezestehová plastika plicních žil u kojenců. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 232-, 2008
 15. Tomek,V. Jičínská,H. Škovránek,J. Gilík,J. Marek,J.: Echokardiografické vyšetření hemodynamiky u léčených plodů s arytmií. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 70,- 2008
 16. Vojtovič,P. Tláskal,T. Selko,M. Hostaša,J. Chaloupecký,V. Reich,O. Gebauer,R. Matějka,T.: Hemodynamické změny při odloženém uzávěru hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 72-, 2008
 17. Vojtovič,P. Matějka,T.: ECMO centrum v nemocnici univerzitního typu – ano či ne? Abstr 7. konf Čes spol pro mimotělní oběh a podpůrné systémy, 15.-17.5.2008, Martinice: 24-, 2008
 18. Vojtovič,P. Selko,M. Tláskal,T. Gebauer,R. Hučín,B. Matějka,T. Hostaša,J. Chaloupecký,V.: Význam odloženého uzávěru hrudníku v kardiochirurgii novorozenců. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno):  K 233-, 2008
 19. Popelová,J. Neužil,P. Táborský,M. Černý,Š.: Arytmie u vrozených srdečních vad v dospělosti a jejich léčba. Abstr Book 10.symp PS Chlop a vroz srdeč  vady, 28.-29.2. 2008, Pardubice, 2008
 20. Matějka,T. Vojtovič,P. Gebauer,R. Kubuš,P. Janoušek,J. Tomek,V. Tláskal,T.: Chirurgická implantace stimulačního systému u novorozenců s AV blokem III.stupně. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 224-225, 2008
 21. Krupičková, S., Chaloupecký, V., Hučín, B., Tláskal, T., Gebauer, R., Matějka, T., Tax, P., Reich, O., Tomek, V., Škovránek, J.: Výsledky korekce Fallotovy tetralogie v prvním roce života. Medical Tribune CZ, 2008
 22. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R.: Naše zkušenosti s použitím konduitů u pacientů s Fallotovou tetralogií. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 217-, 2008 
 23. Švábová,V.: Diferenciální diagnostika kardiálních symptomů v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Abstr Book 3. kongr prim péče, 27.-28.2. 2009, Praha, 2009
 24. Kučera,V. Kaulerová,I. Kuzinová,J. Vojtovič,P. Reich,O. Matějka,T. Tláskal,T.: Sledování specifických markerů ischemie myokardu při použití chladové krystaloidní nebo krevní kardioplegie při operacích srdce u dětí. Abstr Book 13. spol konf slov čes perfuziol, 16.-18.4. 2009, Senec), 7-, 2009
 25. Kučera,V. Kaulerová,I. Kuzinová,J. Vojtovič,P. Chaloupecký,V. Reich,O. Gebauer,R. Tláskal,T.: Hodnoty specifických markerů ischémie myokardu při použití buď chladové krystaloidní nebo krevní kardioplegie při operacích vrozených srdečních vad.  Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. vyr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 26. Janoušek,J.: Herlesova přednáška: poruchy srdečního rytmu u dětí a pacientů s vrozenou srdeční vadou – historické milníky a soudobé výzvy. Cor Vasa  51 (suppl 1- CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 27. Tláskal,T.: Korekce atrézie (AOVA) nebo těžké stenózy aorty (AS) s defektem komorového septa (VSD) a normální komorou operací podle Damuse a Bastelliho. Cor Vasa  51 (suppl 1- CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 28. Tláskal,T. Gebauer,R. Tax,P.: Primární korekce atrézie plicnice s aortopulmonálními kolaterálami. Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 29. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Gilík,J. Vojtovič,P. Kučera,V. Tax,P. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Reich,O.: Výsledky korekce anomálního odstupu levé koronární arterie z plicnice (ALCA). Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno) 2009
 30. Tláskal,T. Matějka,T. Tax,P.: Význam levostranné horní duté žíly (LSVC) v klinice a chirurgii vrozených srdečních vad. Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 31. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P.: Úskalí v léčbě aortálních vad u mladých nemocných. Cor Vasa 51 (1, abstr. 11. symp prac skup chlop a vroz srdeč vady v dospělosti ČKS, 26.-27.2., Pardubice),: 79, 2009
 32. Popelová,J.: Problematika vrozených srdečních vad u dospělých – kardiologická rizika. Abstr Book 3. Kongr prim péče, 27.-28.2., Praha, 2009
 33. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R.: Naše zkušenosti s použitím konduitů u pacientů s Fallotovou tetralogií. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 232-, 2009
 34. Kubuš,P. Gebauer,R.A.  Tomek,V. Rázek,V. Gebauer,R. Matějka,T. Kostelka,M. Janoušek,J.: Vliv místa kardiostimulace na funkci levé komory u dětí s kompletním AV blokem. Cor Vasa 51 (7-8):545-,  2009
 35. Tláskal T, Hučín B, Gebauer R, Gilík J, Vojtovič P, Kučera V, Tax P, Chaloupecký V, Škovránek J, Reich O. Výsledky korekce anomálního odstupu levé koronární arterie z plicnice (ALCA). Abstrakta. XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno, 10.-13.5.2009
 36. Gabriel,O. Vojtovič,P. Mališová,J. Matějka,T. Cerebrální oximetrie u kardiochirurgických operací dětí s vrozenou srdeční vadou. (16.kongres České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny1-3.10.2009 České Budějovice, Sborník abstrakt), 2009
 37. Vojtovič, P. Reich, O. Selko, M.  Hostaša, J. Chaloupecký, V. Tláskal ,T. Matějka, T. Gabriel,O. Sledování hemodynamických změn po sekundárním uzávěru hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady metodou transpulmonální termodiluce. (Abstr V. česko – slov kongr intenziv med anestez, 26-27.11.2009 Brno) , 2009
 38. Šreflová,R. Němec,P. Gebauer,R. Ondrášek,J. Nečas,J. Kovalová,S. Ošmerová,M. Vršanský,D. Černý,J.: Postižení pravého srdce po primární korekci VSV v dětském věku: reoperace – restituce pravé komory. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 676-, 2010
 39. Němec,P. Šreflová,R. Ondrášek,J. Pavlík,P. Gebauer,R.: Reoperace po radikální korekci Fallotovy tetralogie u dospělých nemocných. Cor Vasa 52 (suppl 1: A-220), 2010.
 40. Bukovský,P. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P.: Chirurgická léčba defektu síňového septa s parciálním anomálním návratem plicních žil do horní duté žíly. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 659-, 2010
 41. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R. Škovránek,J. Tomek,V.: Naše zkušenost s rekonstrukcí výtokového traktu pravé komory transanulární monikuspidální záplatou. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 658-, 2010
 42. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Gebauer,R. Tomek,V. Reich,O. Tax,P. Bartáková,H. Kubuš,P. Radvanský,J. Lisý,J. Hadačová,I. Škovránek,J.: Pozdní následky Fontanovy cirkulace u jedinců s funkčně jedinou srdeční komorou.  Čes-slov Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 248-, 2010
 43. Janoušek,J. van Geldorp,I.E. Vangt,W. Delhaas,T. Rázek,V. Kubuš,P. Tomek,V.: LV pacing preserves ventricular synchrony and function in children with AV block and normal heart as compared to RV pacing sites: a multi-center study. Inter akut kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A12-, 2010
 44. Gebauer,R.A. Kubuš,P. Materna,O. Janoušek,J. Friedman,R.A.: Clinical dourse and outcome of the congenital long QT syndrome (LQTS) in the young (multicenter study). Inter akut kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A10-, 2010
 45. Spurná,O. Hojerová,J. Kubuš,P. Janoušek,J.: Epikardiální stimulace u předškolních dětí. Inter akut kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A10-, 2010
 46. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Reich,O. Škovránek,J.: Vývoj trunkální regurgitace u dětí po korekci arteriálního traktu (PTA).  Cor Vasa  52 (suppl 1: A-141, CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 47. Kubuš,P. Materna,O. Janoušek,J.: Trvalá epikardiální stimulace v časném dětském věku. Inter Akut Kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A14-, 2010
 48. Kubuš,P. Materna,O. Janoušek,J.: Trvalá epikardiální stimulace v časném dětském věku.  Cor Vasa  52 (suppl 1: A-149CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 49. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Jehlička,P. Plasil,P. Doubek,D. Škovránek,J.: Pulmonary hypertension in adults with congenital heart disease – our experience.  Cor Vasa 52 (suppl. 1):103-, 2010
 50. Matějka,T. Vojtovič,P. Tláskal,T. Škovránek,J. Černý,M. Liška,K. Huml,P. Kantor,L. Kokštejn,Z.: Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností v České republice.  Čes-slov Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 254-255, 2010
 51. Matějka,T. Vojtovič,P. Gebauer,R. Kubuš,P. Janoušek,J. Tomek,V. Tláskal,T..: Chirurgická implantace stimulačního systému u novorozenců s AV blokem III. stupně.  Cor Vasa  52 (suppl 1: A-180, CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 52. Matějka,T. Vojtovič,P. Kubuš,P. Janoušek,J. Škovránek,J.: Kompletní atrioventrikulární  blok u dětí po operaci vrozené srdeční vady. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 668-, 2010
 53. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Petr,P. : Spektrum pacientů indikovaných k operaci na pulmonální chlopni, plicnici nebo výtokovém traktu pravé komory. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 671-, 2010
 54. Reich,O. Tax,P.: Léčba srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi. Cor Vasa  52 (suppl 1: A-279 CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 55. Škovránek,J.: Péče o děti se srdeční vadou v ČR. Čs Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62 (5): 249-250, 2010
 56. Tax,P. Reich,O.: Léčba srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi.  Čs Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 250-251, 2010
 57. Jičínská,H. Tax,P. Vít,P. Rigby,M.: Vrozená píštěl koronární tepny – co o ní víme? Cor  Vasa 52 (suppl  1, CD Abstr XVIII. Výr sjezd Čes kardiol spol, 16.-19.5. 2010, Brno), 2010
 58. Tláskal,T.: Chirurgické řešení aortální stenózy. Cor Vasa  52 (suppl 1: A-329 CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 59. Bukovský,P. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P.: Chirurgická léčba defektu síňového septa s parciálním anomálním návratem plicních žil do horní duté žíly. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 659-, 2010
 60. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R. Škovránek,J. Tomek,V.: Naše zkušenost s rekonstrukcí výtokového traktu pravé kommory transanulární monikuspidální záplatou. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 658-, 2010
 61. Tláskal,T. Gebauer,R. Bukovský,P. Vojtovič,P. Tomek,V.: Úspěšná operace sedmnáctiletého chlapce s infekční endokarditidou na dvou chlopních při přítomnosti purulentní mediastinitidy. Abstr Book IV. Sjezd Čes spol kardiovas chir, 4.-5.11. 2010, České Budějovice: 37-38, 2010
 62. Tomek,V. Škovránek,J. Gilík,J. Marek,J.: Prenatální kardiologie v České republice. Čs Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 251-252, 2010
 63. Vojtovič,P. Tláskal,T. Matějka,T. Gebauer,R. Reich,O. Kučera,V. Černá,I. Kuzinová,J. Kaulerová,I.: Strategie mimotělní perfuze při operacích na ascendentní aortě či oblouku aorty u novorozenců s vrozenou srdeční vadou.  Sbor abstr 8.mez kong České společnosti pro mimotělní  oběh  a podpůrné systémy, 13.-15.5.2010, Přerov, 12-, 2010
 64. Vojtovič,P. Tláskal,T. Škovránek,J. Reich,O. Matějka,T. Gebauer,R. Kučera,V. Černá,I.: Střednědobé sledování novorozentů operovaných pro komplexní vrozenou srdeční vadu s anomálií ascendentní aorty a aortálního oblouku s ohledem na vedení mimotělní perfuze. Abstr Book IV. Sjezd Čes spol kardiovas chir, 4.-5.11. 2010, České Budějovice: 28-, 2010
 65. Gebauer R, Černý,Š. Pavel,P. Popelová,J. Jehlička,P. Doubek,D. : Kombinované výkony  na 3 a více chlopních u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 66. Janoušek,J. Kubuš,P. Krupičková,S. Gebauer,R.A.: Long-term fate of patients with congenital heart disease undergoing cardiac  resynchronization therapy. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 67. Durdil,V. Riedlbauchová,L. Janoušek,J. Veselka,J.: Fokální monomorfní komorová tachykardie časně po alkoholové septální ablaci pro hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii – kazuistika. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 68. Riedlbauchová,L. Krijtová,H. Durdil,V. Janoušek,J. Veselka,J.: Syndrom dlouhého QT a epilepsie – současná manifestace dysfunkce iontových kanálů v srdci a mozku? Význam nových guidelines pro provenci náhlé srdeční smrti do 40 let věku. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 69. Krupičková,S. Hučín,B. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Reich,O. Gebauer,R. Černý,Š. Popelová,J. Ošmerová,M. Škovránek,J.: Dvacetipětileté zkušenosti Dětského kardiocentra s operacemi aortoventrikulárního tunelu (AVT). Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 70. Kubuš,P. Vít,P. Zaoral,L. Peichl,P. Gebauer,R.A. Fiala,M. Janoušek,J.: 18 let katetrizační ablace u dětí v České republice: dlouhodobé výsledky. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 71. Baumelová,M. Popelová,J. Pavel,P. Gebauer,R. Jehlička,P. Rubáček,M. Čech,M. Černý,Š.: Lze operovat čtyři chlopně u dekompenzovaného kardiaka s plicní hypertenzí? Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 72. Benešová,M. Černý,Š. Popelová,J.: Přínos RT-3D echokardiografie pro diagnostiku chlopenních vad – vlastní zkušenosti. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 73. Jičínská,H. Škovránek,J. Tax,P. Gardiner,H.: Vliv nesrdečních postižení na vývoj kardiovaskulárního systému v prenatálním období. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 74. Tláskal,T. Gebauer,R. Reich,O. Kučera,V. Vojtovič,P. Gilík,J.: Rizikové faktory korekce transpozice velkých arterií a dvojvýtokové pravé komory s obstrukcí aortálního oblouku. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 75. Tláskal,T. Gebauer,R. Škovránek,J. Tax,P.: Zkušenosti s resekcí velkých fibromů levé komory srdeční u dětí. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 76. Kubuš,P. Vít,P. Gebauer,R.A. Materna,O. Janoušek,J.: Klinická a elektrofyziologická charakteristika dětských pacientů s asymptomatickým WPW podstupujících profylaktickou ablaci přídatné síňokomorové spojky. Interv akut kardiol 11 (suppl A, abstr X.čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31.1.2012, Zlín ) : A20-, 2012
 77. Kubuš,P. Gebauer,R.A. Materna,O. Janoušek,J.: Dlouhodobé výsledky léčby dětí s permanentní junkční  reciproční tachykardií. Interv Akut Kardiol  11 ((suppl A, abstr X.čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31.1.2012, Zlín ) : A19, 2012
 78. Spurná,O. Hojerová,J. Skolilová,J. Kubuš,P.: Profil pacientů indikovaných ke katetrizační ablaci arytmií v dětském věku. Interv Akut kardiol 11 ( suppl A. abstr X.čes slov symp o arytmicích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31.2012, Zlín ) : A44, 2012
 79. Petrák,B. Chaloupecký,V. Černý,M. Jahodová,A. Lisý,J. Kynčl,M. Kalužová,M.: Tuberózní skleróza a její komplikace u dětí sledovaných od novorozeneckého věku pro rhabdomyom srdce – deset let sledování. Čs pediat  (abstr): 2012
 80. Tax,P. Reich,O. Tláskal,T.: Balonková dilatace zúžených konduitů v pulmonální pozici u pacientů po chirurgické léčbě komplexních vrozených srdečních vad. Cor Vasa 54 (1-2, abstr  14.symp Prac skup chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti, 23-24.2.2012, Pardubice): 4-, 2012
 81. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,P. Popelová,J. Jehlička,P. Doubek,D.: Kombinované výkony na 3 a více chlopních u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 82. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,J. Popelová,J. Jehlička,P. Hučín,B.  Škovránek,J.: Korekce Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně u dospělých pacientů. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 83. Gilík,J. Tomek,V. Tax,P. Reich,O. Marek, J. Škovránek,J.: ECHO při katetrizačních intervencích u vrozených srdečních vad. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 84. Janoušek,J.: Náhlá srdeční smrt u dětí. Abstr Book X. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31-1-2012, Zlín: 2012
 85. Peichl,P. Janoušek,J. Gebauer,R. Kubuš,P. Kautzner,J.: Katetrizační ablace komorových tachykardií u pacientů po korekci komplexních vrozených srdečních vad: dlouhodobé výsledky. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 86. Krupičková,S. Škovránek,J. Reich,O. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Bartáková,H. Janoušek,J.: 20-leté zkušenosti Dětského kardiocentra s náhradou mitrální chlopně u dětí. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 87. Hojerová,J. Sourná,O. Kubuš,P. Gebauer,R.A. Janoušek,J.: Zkušenosti s implantací ICD u dětí do 10 let.  Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 88. Spurná,O. Hojerová,J. Skolilová,J. Kubuš,P.: Profil pacientů indikovaných ke katetrizační ablaci arytmií v dětském věku. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 89. Kubuš,P. Vít,P. Gebauer,R.A. Materna,O. Janoušek,J.: Outcome of children and adolescents undergoing invasive testing for asymptomatic Wolff-Parkinson-White preexcitation. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 90. Matějka,T. Vojtovič,P. Tláskal,T. Tomek,V. Černý,M. Liška,K. Huml,P. Kantor,L. Kokštein,Z.: Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 91. Matějka,T. Vojtovič,P. Tláskal,T. Tomek,V. Janoušek,J.: Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č. 126, 2012
 92. Popelová,J. Gebauer,R. Pavel,P. Černý,Š. Jehlička,P.: Výsledky operací vrozených srdečních vad u dospělých pacientů v letech 2005-2011 v Nemocnici Na Homolce. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 93. Tax,P. Reich,O. Škovránek,J.: Katetrizační implantace Melody chlopně do pulmonální pozice a stentování nativní koarktace aorty pokrytým stentem – další kroky v intervenční léčbě pacientů s vrozenou srdeční vadou. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 94. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P. Chaloupecký,V. Bukovský,P. Hostaša,J. Janoušek,J.: Dlouhodobé výsledky korekce vrozených srdečních vad u novorozenců a kojenců. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 95. Tláskal,T. Vojtovič,P. Tax,P. Škovránek,J. Chaloupecký,V. Tomek,V.: Anatomická korekce korigované transpozice velkých arterií – střednědobé výsledky. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 96. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Vojtovič,P. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Tax,P. Reich,O.: Dlouhodobé výsledky a reoperace po korekci společného arteriálního trunku. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č.125, 2012
 97. Vlk,L. Mošna,F. Tláskal,T. Matějka,T. Gebauer,R. Šetina,M.: Operace vrozených srdečních vad v dospělosti ve FN Motol. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č. 127, 2012
 98. Vojtovič,P. Tláskal,T. Gebauer,R. Hučín,B. Reich,O. Janoušek,J. Selko,M. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Tomek,V.: Komplexní léčba syndromu hypoplastického levého srdce v Dětském kardiocentru. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č. 124, 2012
 99. Vojtovič,P. Tláskal,T. Gebauer,R. Hučín,B. Reich,O. Janoušek,J. Selko,M. Matějka,T. Chaloupecký,V. Škovránek,J.: Dlouhodobé výsledky léčby syndromu hypoplastického levého srdce v Dětském kardiocentru. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 100. Hostaša,J. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Tomek,V. Janoušek,J.: Výsledky chirurgických zákroků u dětí s Marfanovým syndromem. Abstr XXI. výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 574, 2013
 101. Hostaša,J.: Kawasakiho nemoc. Ped pro praxi 14 (suppl A, Kongr XXXI. Dny praktické a nemocniční pediatrie, 31.5.-1.6. 2013, Olomouc): A20-, 2013
 102. Janoušek,J. Krupičková,S.  Gebauer,R.A. Kubuš,P.  Prinzen,F.W. Delhaas,T.: Permanent cardiac pacing in children – choosing the optimal pacing site: A multi-center study. Abstr XXI. výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD, 2013
 103. Krupičková,S. Škovránek,J. Chaloupecký,V. Tomek,V. Kubuš,P. Bělašková,S. Popelová,J. Adla,T. Slabý,K. Janoušek,J.: Dlouhodobé výsledky pacientů s transpozicí velkých tepen po Senningově operaci. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 489, 2013
 104. Hojerová,J. Žižková,M. Kubuš,P.: Výhody nefluoroskopické navigace při katetrizační ablaci u dětí. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 627, 2013
 105. Kubuš,P.  Gebauer,R.A. Janoušek,J.: Dlouhodobé sledování dětských pacientů s trvalou epikardiální stimulací z hrotu levé komory. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 490, 2013
 106. Hojerová,J. Spurná,O. Kubuš,P. Gebauer,R.A. Janoušek,J.: Implantace ICD u dětí. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 626, 2013
 107. Jičínská,H. Navrátil,J. Vlašín,P. Marek,J.: Remodelace levé srdeční komory u prenatálně prokázané asymetrie čtyřdutinové projekce. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 562, 2013
 108. Reich,O. Tax,P.: Perkutánní implantace chlopně plicnice. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 542, 2013
 109. Tax,P. Reich,O. Škovránek,J. Antonová,P. Popelová,J. Janoušek,J.:  Katetrizační léčba koarktace aorty pokrytým stentem u starších dětí, adolescentů a mladých dospělých. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 470, 2013
 110. Tláskal,T. Gebauer,R. Matějka,T. Gilík,J. Janoušek,J.: Korekce defektu atrioventrikulárního septa s obstrukcí výtokového traktu levé komory. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 492, 2013
 111. Tomek,V. Sridharan,S. Sullivan,I. Marek,J.: Supraventrikulární tachykardie u plodu: srovnání léčby digoxinem a flecainidem. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 491, 2013
 112. Tomek,V. Škovránek,J. Gilík,J. Janoušek,J.: Vliv prenatální detekce na výskyt vrozených srdečních vad.  Ped pro praxi 14 (suppl A, Kongr XXXI. Dny praktické a nemocniční pediatrie, 31.5.-1.6. 2013, Olomouc): A19-, 2013
 113. Vojtovič,P. Kučera,F. Selko,M. Krupičková,S. Hostaša,J. Matějka,T. Gebauer,R. Tláskal,T. Tomek,V. Janoušek,J.: Hemodynamický efekt dočasné resynchronizace pravé komory u dětí po operaci Fallotovy tetralogie. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 492, 2013

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY