Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace

PUBLIKACE V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH 2008-2013

Zde najdete seznam publikací v recenzovaných časopisech za rok 2008 až 2013

 1. Gebauer,R. Černý,Š. Vojtovič,P. Tax,P.: Congenital atresia of the left coronary artery – myocardial revascularization in two childen. Interact Cardiovasc Thor Surg 7 (6): 1174-1175, 2008
 2. Gebauer,R.A.: Poruchy srdečního rytmu u dětí. Posgrad. Med. 10 (5): 539-547, 2008
 3. Vojtovič,P. Kučera,V. Tláskal,T. Matějka,T. Gebauer,R. Janoušek,J. Hučín,B. Reich,O. Černá,I. Kuzinová,J. Škovránek,J.: Kardiopulmonální mechanická podpora v Dětském kardiocentru. Cor Vasa 50 (7-8): 281-286, 2008
 4. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Rubáček,M. Jehlička,P. Doubek,D. Plášil,P. Škovránek,J. Hučín,B. Škoda,J. Neužil,P. Táborský,M. : Jaký je osud pacientů s vrozenou srdeční vadou? Zkušenosti Centra pro vrozené srdeční vady v dospělosti. Kardiol PP 3, 144-151, 2008
 5. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,O. Rubáček,M. Jehlička,P. Doubek,D. Plášil,P. Škovránek,J. Hučín,B. Škoda,J. Neužil,P. Táborský,M.: Jaký je osud pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti? Kardiol prim péči 3 (4): 131-138, 2008
 6. Šamánek,M. Urbanová,Z.  Reich,O. Škovránek,J. Tax,P.: Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání vypracovaná Pracovní skupinou dětské kardiologie. Medicína po promoci 9 (suppl 3): 26-35, 2008
 7. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,P. Hučín,B. Popelová,J. Jehlička,P. Škovránek,J.: Korekce Ebsteinovy anomálie u dospělých pacientů. Cor Vasa 51 (1): 19-23, 2009
 8. Hučín,B. Voříšková,M. Šamánek,M. Chaloupecký,V. Reich,O. Škovránek,J.: Historie chirurgické léčby transpozice velkých arterií v dětském věku a výsledky těchto operací u nás. Cor Vasa 51 (4): 260-267, 2009
 9. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Hrádková,G. Popelová,J. Černý,Š. Brychta,T. Minařík,T. Škovránek,J.: Výsledky chirurgické léčby Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně. Cor Vasa 51 (7-8): 500-505, 2009
 10. Šamánek,M. Urbanová,Z. Reich,O Rušavá,I. Škovránek,J. Tax,P. : Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání vypracovné Pracovní skupinou dětské kardiologie.  Česko-slov Pediatr 64 (1): 40-48, 2009
 11. Šamánek,M. Urbanová,Z. Reich,O. Rušavá,I. Škovránek,J. Tax,P.: Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání. Cor Vasa 51 (3): 227-235, 2009
 12. Tláskal,T.: Chirurgická léčba vrozených srdečních vad včera a dnes. Cor Vasa 51 (5): 320-321, 2009
 13. Vojtovič,P. Tláskal,T. Selko,M. Reich,O. Gebauer,R. Hučín,B. Matějka,T. Hostaša,J. Škovránek,J.: Odložený uzávěr hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady. Cor Vasa 51 (5): 327-333, 2009
 14. Popelová,J.: Vrozené srdeční vady v dospělosti. Čeho se bát, čeho se nebát? Bull Sdruž prakt lék ČR, č. 3: 33-38, 2009
 15. Popelová,J.: Jaké je riziko těhotenství pro ženy s vrozenou srdeční vadou? Kap kardiol prakt lék 1 (3): 96-103, 2009
 16. Popelová,J. Černý,Š.: Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad. Cor Vasa 51 (7-8): 470-477, 2009
 17. Popelová,J.: Antikoakulační léčba u vrozených a získaných srdečních vad. Bull Sdruž prakt lék 19 (4): 55-59, 2009
 18. Janoušek J, Gebauer RA.: Moderne Konzepte in der Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen. Kinder- und Jugendmedizin 9: 147-154, 2009
 19. Janoušek,J. Gebauer,R.A. Wiedenbach,M.: Herzrhythmusstörungen im Kindersalter. Notfallmedizine up2date 5 (1): 61-78, 2010
 20. Janoušek,J.: Cardiac resynchronisation in congenital heart disease. Cor Vasa 52 (7-8): 424-430, 2010
 21. Riedlbauchová,L. Krijtová,H. Marusič,P. Durdil,V. Janoušek,J. Veselka,J.: Není synkopa jako synkopa aneb co to je iktální asystolie. Cor Vasa  52 (7-8): 461-464, 2010
 22. Popelová,J. Voříšková,M. Hučín,B. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Šamánek,M.: Jak se daří pacientům 30 let po radikální korekci Fallotovy tetralogie? Co Vasa 52 (3): 154-161, 2010
 23. Kadlec,J. Hučín,B. Tláskal,T. Westaby,S.: Aggressive tumoral calcinosis in an infant thoracotomy scar. Inter Cardiovasc Thor Surg 11: 864-865, 2010
 24. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Jehlička,P.: Šestileté zkušenosti s operacemi vrozených srdečních vad u dospělých. Čas lék čes 150 (4-5), 2011
 25. Šreflová,R. Němec,P. Gebauer,R. Ondrášek,J. Nečas,J. Kovalová,S. Ošmerová,M. Vršanský,D.: Restituce funkce pravé komory po reoperaci nemocných s vrozenou srdeční vadou v dospělém věku. Cor Vasa 53 (3): 141-143, 2011
 26. Hučín,B.: Česká dětská kardiochirurgie – historie a současnost. Čas Lék Čes 151 (5): 259-267, 2012
 27. Kubuš,P. Janoušek,J.: Sudden cardiac death in children and young adults – epidemiology and prevention. Cor Vasa 54 (4): e223-e226, 2012
 28. Zvěřinová,M. Popelová,J. Pavel,P. Gebauer,R. Jehlička,P. Rubáček,M. Čech,M. Černý,Š.: It is possible to operate four heart valves in a patient with heart failure, congenital heart disease and pulmonary hypertension? Cor Vasa 54 (9-10): 470-474, 2012
 29. Popelová,J. Zatočil,T. Vavera,Z. Paleček,T. Ostřanský,J. Lhotský,J. Rubáček,M. Gebauer,R.: Mechanical heart valve prosthesis in pregnancy – multicenter retrospective observational study. Cor Vasa 54 (4): 342-347, 2012
 30. Šebková,S. Tomek,V. Zemanová,P. Janota,J. : Heart failure treated with low-dose milrinone in a full- term newborn. Prag Medic Report 113 (1): 58-65, 2012
 31. Radvanová,J. Kozák,J. Vojtovič,P.: Totální anomální návrat plicních žil – méně obvyklá příčina neprospívání u kojence. Česko-slov Pediatr 67 (4): 248-252, 2012
 32. Gebauer,R.: Charitativní zdravotnická mise do Keni. Cor Vasa 54 (1-2): 69-70, 2012
 33. Janoušek,J.: Prague symposium on congenital heart disease: Břevnov Monastery, December 5-6, 2011. Cor Vasa 54 (1-2): 67-68, 2012
 34. Vobruba,V. Černá,O. Lorenčík,D. Pokorná,P. Srnský,P. Rohn,V. Vykydal,I. Mlejnský,F. Fichtl,J. Hodková,G. Nikitinský,D. Janota,J. Tláskal,T. Matějka,T. Rygl,M. Bělohlávek,J.: ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v léčbě respiračního a oběhového selhání u novorozenců a dětí. Česko-slov Pediatr 67 (suppl 1): 6-12, 2012
 35. Černá,O. Vobruba,V. Bělohlávek,J. Rohn,V. Srnský,P. Pokorná,P. Lorenčík,D. Klement,P. Tláskal,T. Matějka,T. Rygl,M. Janota,J.: ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v léčbě respiračního a oběhového selhání u novorozenců a dětí – kazuistiky. Česko-slov Pediatr 67 (suppl 1): 13-17, 2012
 36. Šamánek,M.: Půl století s dětskou kardiologií. Česko-slov Pediatr 67 (2): 126-128, 2012
 37. Reich,O.: Primář MUDr. Petr Tax šedesátiletý. Inter Akut Kardiol 11 (3-4): 166, 2012
 38. Popelová,J. Brtko,M. Němec,P.: Summary if the ESC guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor Vasa 55 , e41-56, 2013
 39. Popelová,J. Brtko,M. Němec,P.: Comments on the Summary of the ESC guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Cor Vasa 55, e57-e59, 2013
 40. Mazurová,S. Tesařová,M. Magner,M. Houšťková,H. Hansíková,H. Augustínová,J. Tomek,V. Vondráčková,A. Zeman,J. Honzík,T.: Novel mutations in the TAZ gene in pateints with Barth syndrome. Prag Medic Report 114 (3): 139-153, 2013
 41. Slabý,K. Procházka,M. Janoušek,J. Kubuš,P. Radvanský,J.: EKG pravítko pro grafický odečet korigovaného QT intervalu. Med Sport 22 (2): 91-95, 2013

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY