Fakultní nemocnice v Motole University Hospital in Motol

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

New topic

Platnost od: 5 May 2015 10:00:00 do: 11 May 2015 13:15:00

Katka Márová

Dobrý den, kdybych se rozhodla změnit oddělení v rámci nemocnice, bude to problematické nebo se to dá poměrně lehce zařídit. Děkuji a hezký den!

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:49:59

Přechod na jiné pracoviště v rámci Motola je zcela běžný. Je však třeba zajistit provoz na stávajícím pracovišti, proto může být žádán určité časový interval pro přechod.

Šárka Plívová

Dobrý den, dá se přednostně zařídit místo pro dítě ve školce, co má FN Motol nebo spolupracujete s nějakými školkami v okolí nemocnice? Děkuji.

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:47:44

Rádi bychom vyhověli potřebám všech našich zaměstnanců - rodičů a umístili děti v naší krásné školce. Bohužel počet míst je omezený. V současné době obsahuje pořadník stelný počet žadatelů jako je kapacita školky. Při rozhodování o přednostním přidělení místa hraje roli potřeba nemocnice a sociální situace žadatele.

Růžena Č.

Dobrý den, kdybyste mohla, vrátila byste se k práci sestry, nebo už ne?

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:44:59

Pokud by mne osud k práci sestry přivedl zpět, nebudu se bránit a budu ji vykonávat tak, jak to nyní vyžaduji po svých kolegyních.

Klára Studničková

Dobrý den, dopuručila byste své dceři, aby šla studovat na zdravotní školu? Nebo svému synovi?

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:42:45

Moje dcera v mých šlépějích nepokračuje. Zdravotnictví se ale věnuje, je fyzioterapeutka. V jejím rozhodnutí jsem ji vždy podporovala.

Zdena

Dobrý den, můžete si dovolit dát sestřičkám třeba pokutu za to, že jsou na pacienty nepříjemné? Nebo co děláte pro to, aby se opravdu na pacienty usmívaly a nechovaly se nadřazeně?

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:41:30

Pokuty zaměstnancům dávat nesmíme. Máme jiné nástroje (upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky, snížení osobního příplatku atd.). Jinak se této problematice stále věnujeme a personál školíme ve správné komunikaci. Naším cílem je spokojený pacient a vstřícný a usměvavý ošetřovatelský personál.

Jůlie

Dobrý den, myslíte si, že u vás v nemocnici jsou sestry adekvátně ohodnoceny, nebo byste si pro ně představovala vyšší platy?

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:38:53

Myslím si, že platy v naší nemocnici nejsou malé, ale rádi bychom je i nadále zvyšovali, což také činíme v míře, kterou nám dovolí ekonomická situace.

Renáta

Dobrý den, mohou se k vám hlásit i zdravotní sestry bez praxe nebo máte zájem jen o sestřičky s praxí? Děkuji.

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:37:13

Určitě mohou. Rádi Vás přivítáme v naší nemocnici.

Luky

když bych chtěl pracovat v nemocnici jako ošetřovatel, co musím mít za školu?

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:36:33

- tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdrav.škole v oboru ošetřovatel, nebo - akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel, nebo - 4 semestry akreditovaného magisterského zdrav.studiu v programu všeobecného lékařství, nebo - 3 semestry akreditovaného bakalářského studia pro všeobecné sestry nebo porodní asistentky nebo příslušný obor na vyšší zdrav.škole. Podrobnější informace naleznete v zákoně o nelékařích č. 96/2004 Sb., nebo pokud máte zájem pošlu Vám podrobný přehled studií na Vaši e-mailovou adresu

Filip

Dobrý den, má zdravotní bratr stejné povinnosti jako sestra? Nebo musí dělat težší práci?

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:29:55

Muž i žena v této pracovní pozici mají stejná práva a povinnosti, ale pokud je gentleman ....

Kamila

Má dětská sestra za povinnost hlásit podezření na týrání, nebo je to věc doktora?

Odpověděl(a): Jana Nováková

11 May 2015 12:28:40

Povinnost nahlásit týrání dítěte má každý, kdo se o něm hodnověrně dozví.

Partners

© University Hospital in Motol, 2012. All rights reserved.

Subscribe to news (RSS)

Site Map

developed by MEDIA FACTORY