Fakultní nemocnice v Motole University Hospital in Motol

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Paid Services in Motol University Hospital

Hospital poskytuje spektrum specializovaných služeb, léčebných i neléčebných, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění. Tyto výkony a služby hradí klienti v pokladně Oddělení péče o samoplátce. Pro hotovostní a bezhotovostní platby platí stejné podmínky pro občany České republiky i cizince. Jedná se konkrétně o tyto služby:

  • Nadstandardní nezdravotní služby (nadstandardní ubytování, nadstandardní stravování a Wi-Fi připojení pro hospitalizované pacienty)
  • Plastická chirurgie
  • Asistovaná reprodukce
  • Stomatologické výkony
  • Preventivní vyšetření na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol
  • Pracovnělékařské služby (komplexní zdravotní služby pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance dle Vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • Jednorázové prohlídky (vstupní prohlídky pro školu, zaměstnavatele, pojišťovnu, řidičský průkaz, potravinářský průkaz apod.)
  • Exkurze
  • Ubytování pro rodiče hospitalizovaných dětí
  • Ostatní

Nadstandardní nezdravotní služby

Ve FN Motol je možné za poplatek poskytnout pacientům nadstandardní ubytování, stravu, či připojení k WiFi.

Nadstandardní pokoje disponují oproti standardním následujícím vybavením: vlastní sociální zařízení, televizor, lednička, varná konvice, připojení k WiFi (v ceně). Upozorňujeme pacienty, že nadstandardní pokoje nemají klimatizaci a jsou k dispozici jen v části nemocnice pro dospělé. Pokud jste ubytováni na standardním pokoji a přejete si připlatit pouze za připojení k WiFi, navštivte prosím rovněž naše oddělení.

Ceník

Nadstandardní ubytování Cena v Kč
Jednolůžkový pokoj

1 100 Kč/noc

Dvoulůžkový pokoj

1 100 Kč/noc*

Dvoulůžkový pokoj: Gynekologická klinika - Šestinedělí

2 000 Kč/noc

Apartmá: Interní klinika

2 500 Kč/noc

Nadstandardní strava
- celodenní menu 200 Kč/den
- oběd nebo večeře 82 Kč
- snídaně 64 Kč
WiFi
připojení k WiFi na nadstandardním pokoji v ceně pokoje
připojení k WiFi na standardním pokoji 100 Kč/25 hodin připojení**

* Při plném obsazení dvoulůžkového pokoje dvěma pacienty je cena 550 Kč/noc/osoba. Pokud je na pokoji pouze 1 pacient, platí plnou cenu za pokoj, tedy 1100 Kč/noc, jako u jednolůžkového pokoje.

** Cena zahrnuje DPH 21 %.

Cena za nadstandardní ubytování a stravování je u léčených pacientů osvobozena od DPH. Podstupujete-li ve Fakultní nemocnici v Motole výkon, který nesleduje léčebný cíl, cena za nadstandardní ubytování a stravování se navyšuje o DPH 21 % (např. u hospitalizací v souvislosti s výkony plastické chirurgie).

 

Plastická chirurgie

Výkony plastické chirurgie jsou hrazeny na našem oddělení. Pro více informací o prováděných výkonech a cenách prosím navštivte webové stránky Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, popřípadě kontaktujte kliniku telefonicky (viz Kontakty).

 

Asistovaná reprodukce

Výkony asistované reprodukce jsou hrazeny v pokladně Oddělení péče o samoplátce. Pro více informací o prováděných výkonech navštivte webové stránky Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky FN v Motole, popřípadě kontaktujte kliniku telefonicky (viz Kontakty).

Ceník

Zákrok Cena v Kč*
IVF cyklus - samoplátci 26 000
IVF cyklus bez ET (embryotransferu) 13 000
Naturální cyklus s ET (embryotransferem) 9 500
Naturální cyklus bez ET (embryotransferu) 7 000
Naturální cyklus bez získání oocytu 4 000
Zrušený cyklus před odběrem oocytů 1 500
ICSI (intracytoplasmická injekce spermie) do 1 oocytu 3 000
ICSI každý další oocyt ** 1 000
PICSI (intracytoplasmická injekce specificky vyselektované spermie) do 1 oocytu 5 500
PICSI každý další oocyt 1 000
Prodloužená kultivace embryí 3 000
Kontinuální monitoring embryí bez poplatku
Kryokonzervace embryí (první slámka včetně úhrady skladování do konce kalendářního roku) # 3 500
Kryokonzervace embryí (každá další slámka) # 1 100
Kryokonzervace oocytů (první slámka včetně úhrady skladování do konce kalendářního roku) # 5 000
Kryokonzervace oocytů (každá další slámka) # 1 100
Rozmražení a kultivace embryí před KET 2 500
KET (transfer rozmražených embryí) 2 500
Zpracování materiálu po TESE/MESA 4 500
Kryokonzervace materiálu TESE/MESA # 2 500
Biopsie pro preimplantační diagnostiku 8 500
Preparace spermií pro IUI (intrauterinní inseminace) - samoplátci 1 000
Příplatek za zpracování materiálu nevyšetřených nebo infekčních pacientů (HIV, HCV, HBV, syfilis aj.) 3 500
Kryokonzervace spermií na vlastní žádost # 2 000
Poplatek za skladování reprodukčních buněk a tkání (za každý další započatý rok) u neonkologických pacientů # 1 500
Kryokonzervace spermií u nevyšetřených nebo infekčních pacientů (HIV, HCV, HBV, syfilis aj.) # 3 500
Poplatek za skladování kryokonzervovaných spemií u nevyšetřených nebo infekčních pacientů (za každý další započatý rok) # 3 800
Kryokonzervace reprodukčních buněk u pacientů před chemoterapií (nebo podobnou toxickou léčbou) bez poplatku
Poplatek za skladování reprodukčních buněk u onkologických pacientů (od začátku 3. kalendářního roku za každý další rok) # 500
Uvolnění reprodukčních buněk a tkání k distribuci mimo FN Motol 1 000
AMH (anti-Mullerian hormon) 720
TESE/MESA (urologický výkon) 10 000
Specializované proškolení před IVF bez poplatku
Specializované proškolení před IUI bez poplatku
Asistovaný hatching 2 500
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce 2 000
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce 25 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách 1 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách 10 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách 22 500

* Poplatky za výkony asistované reprodukce jsou osvobozeny od DPH. Výjimkou jsou výkony označené symbolem #, u nichž je v ceně zahrnuto DPH 15 %.

** U ICSI do většího počtu oocytů (více než 20) z důvodu OHSS je provedení ICSI do více než 20ti oocytů zdarma, tj. pacientka hradí maximálně 22 000 Kč.


Stomatologické výkony

Stomatologické výkony jsou hrazeny na našem oddělení. Pro více informací o prováděných výkonech a cenách prosím navštivte webové stránky Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, popřípadě kontaktujte kliniku telefonicky (viz Kontakty).

 

Preventivní vyšetření na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol nově nabízí pro klienty FN Motol několik balíčků preventivních vyšetření, které však nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Kompletní informace o jednotlivých balíčcích poskytne naše oddělení.

Ceník

Vyšetření Cena v Kč*
Základní preventivní interní vyšetření 2 300
Komplexní preventivní interní vyšetření 7 300
Stanovení rizik aterosklerozy 8 300
Stanovení rizik aterosklerozy+ 10 000
Poradna pro léčbu hypertenze 9 400
Cévní vyšetření 5 300
Nefrologické vyšetření 4 200
Revmatologické vyšetření 3 900
Gastroenterologické vyšetření - nespecifické dyspeptické obtíže 4 200
Prevence kolorektálního karcinomu (nad rámec národního programu) 4 800
Diabetologické vyšetření 3 300
Jednodenní hospitalizace k podrobnému vyšetření a vyhodnocení zdravotního stavu (pacienta s diabetem mellitus)

20 000 - 30 000

* Poplatky za preventivní vyšetření na Interní klinice jsou osvobozeny od DPH.

V případě zájmu o některý z uvedených balíčků prosím kontaktujte Oddělení péče o samoplátce na uvedených kontaktech.

 

Vstupní prohlídky

FN Motol poskytuje svým klientům také vyšetření nutná pro neléčebné účely. Jedná se například o prohlídky pro školu, zaměstnavatele, pojišťovnu, řidičský nebo potravinářský průkaz. V případě zájmu o některé z vyšetření není třeba se k lékaři objednávat, dostavte se prosím ve všední dny v 07:00 na naše oddělení. Zde nejprve vyšetření uhradíte, pak budete posláni na odběr krve a sestra Vás následně objedná na konzultaci výsledků s lékařem, kde Vám bude potvrzení vydáno, pakliže to výsledky Vašich testů umožní. Tato konzultace proběhne zpravidla do 1 týdne od odběru krve.

Ceník

Prohlídka Cena v Kč*
Vyšetření krevní skupiny 612
Vyšetření krevní skupiny na počkání 831
Vyšetření pro Úřad práce 1 360
Vyšetření pro školu 1 360
Vyšetření pro zaměstnavatele (standardní) 1 360
Vyšetření pro zdravotní průkaz 2 326
Vyšetření pro zbrojní pas 2 734
Vyšetření pro vrcholové sportovce 1 532
Vyšetření zaměstnanců námořních firem (pro námořníky) 5 771
Vyšetření zaměstnanců námořní firmy Disney Cruise (pro námořníky) 4 025
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dítě do 15 let 2 349
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dítě do 15 let (bez sedimentace)
2 334
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - chlapec 15-18 let
2 652
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - muž od 18 let
3 417
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dívka od 15 let a žena (netěhotná)
3 638
Vstupní vyšetření pro pojištění VZP pro cizince - dívka od 15 let a žena (těhotná)
3 083

* Cena zahrnuje DPH 15 %.


Exkurze

Více než 10 let zajišťuje Oddělení péče o samoplátce exkurze ve FN Motol pro externí návštěvníky. Zájemci jsou většinou z řad zahraničních zdravotníků či studentů zdravotních škol. Exkurze zahrnuje prohlídku dvou nemocničních oddělení (dle přání skupiny a aktuálních kapacitních a provozních možností nemocnice) a prezentaci, v níž se účastníci exkurze dozví mnoho zajímavých informací o nemocnici. Minimální čas exkurze je 1,5 hodiny. Účastnický poplatek činí 240 CZK vč. DPH 21 % za osobu. Zahraniční účastníci exkurze si musí sami zajistit tlumočníka, který je od účastnického poplatku osvobozen. V případě zájmu se obraťte na kontaktní osobu: Bc. Jakub Wichs, jakub.wichs@fnmotol.cz.

 

Ubytování pro rodiče hospitalizovaných dětí

Pokud se rozhodnete být v nemocnici s Vaším dítětem, nabízíme Vám možnost ubytování, které závisí na provozu kliniky. Ubytováni můžete být přímo na oddělení nebo na ubytovně FN Motol. U dětí do 6 let věku je ubytování doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění, u dětí nad 6 let ošetřující lékař navrhne nutnost přítomnosti doprovodu a v indikovaných případech postoupí žádost reviznímu lékaři pojišťovny. Pokud revizní lékař příslušné pojišťovny žádost neschválí, platí si doprovod pobyt sám.

Rodiče dětí starších 6 let, kterým není pobyt hrazen veřejným zdravotním pojištěním, mohou během pobytu svého dítěte v nemocnici využít služeb ubytovny v areálu FN Motol.

Cena za jednu noc na ubytovně činí 120 Kč včetně DPH 15 % pro první dospělou osobu doprovodu dítěte. Pokud to kapacita ubytovny dovolí, je možné nabídnout ubytování i druhému rodiči za cenu 500 Kč včetně DPH 15 % za 1 noc.

 

Ostatní

Další služby poskytované klientům FN Motol, které jsou hrazeny na OPS:

Služba Cena v Kč*
Školení doprovodu rodičky 688
Zhotovení kopie RTG snímků na CD 133
Tlumočení při ošetření mezi lékařem a pacientem (pracovníkem OPS) ** 240
Vystavení výpisu ze zdravotní dokumentace / Vyplnění formuláře pro pojišťovnu *** 125
Určení pohlaví plodu ultrazvukem na žádost rodičů 303
Vyžádaný snímek z ultrazvukového vyšetření plodu 100
Hyalobarrier gel (pro gynekologické operace)

2 998

* Cena zahrnuje DPH 21 %. Použití Hyalobarrier gelu je osvobozeno od DPH.

** Cena je uvedena za 30 minut přítomnosti u vyšetření a tlumočení.

*** Cena je uvedena za 10 minut práce na vyhotovení výpisu.

 

Pro více informací se na nás obraťte na uvedených kontaktech.

 

Partners

© University Hospital in Motol, 2012. All rights reserved.

Subscribe to news (RSS)

Site Map

developed by MEDIA FACTORY