Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Projekt - Dg C20/karcinom rekta

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.


Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/32257

V ČR je každoročně diagnostikováno 8000 pacientů s kolorektálním karcinomem, z nich 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C 20). Tento nádor zůstává navzdory soudobým možnostem multimodální léčby závažným onemocněním až s 50% úmrtností. Správné využívání soudobých léčebných možností vyžaduje kvalifikované výzkumné a odborné týmy špičkových lékařských pracovišť. Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi, však vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.

Cílem projektu bylo další odborné vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu působících v onkologické chirurgii, zčásti i v biostatistice, zvl. odborníků - lékařů na chirurgických klinikách a studentů se zájmem o vědu a výzkum v pracovním poměru k žadateli, a to zejména pomocí zřízení studijního a následně i praktického využití výukového a výzkumného portálu obsahujícího databázi pacientů (registr Dg C20). Projekt byl prioritně zaměřen na vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků a odborníků - lékařů působících ve Fakultní nemocnici v Motole, avšak byl otevřen i dalším odborníkům - výzkumníkům pražských nemocnic  a pražských lékařských fakult (1. a 2. LF UK).

Realizací projektu se zvýšila odborná kvalifikace cílových skupin a byly vytvořeny přímé předpoklady pro další spolupráci zapojených pracovníků vědy a výzkumu s lékařskou praxí při budování národního registru Dg C20. Partnerem projektu byl Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, který s FN v Motole a dalšími odborníky lékařských fakult UK dlouhodobě spolupracuje v onkologickém a biostatistickém výzkumu.

Řešitel projektu: prof. MUDr. Jiří Hoch CSc.

Manažer projektu: Ing. Jiří Koubek

Internetové stránky projektu: http://www.rectum.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY