Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Dagmar Myšíková

Téma: Studium specifické protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic

Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, Prof. MUDr. Radek Špíšek, PhD

Anotace: Experimentální práce z posledních let přesvědčivě prokázaly, že imunitní systém je schopen rozpoznávat a eliminovat preneoplastické a neoplastické buňky.[1-3] Tyto poznatky vedou k úvahám o využití specifické protinádorové imunitní reakce namířené proti nádorovým buňkám k terapii a zlepšení nádorových onemocnění. Podmínkou pro vývoj takových protokolů protinádorové imunoterapie je identifikace nádorových antigenů, které jsou exprimovány na nádorových buňkách u jednotlivých typů nádorů a především identifikace takových nádorových antigenů, které indukují imunitní reakci, která vede k rejekci nádoru.

V rámci tohoto projektu bude studována existence a specifita protilátkové imunitní reakce proti dosud známým nádorovým antigenům, popsaných u malobuněčného a nemalobuněčného karcinomu plic.

U nemalobuněčného karcinomu plic byla popsána exprese nádorových antigenů ze skupiny „cancer testis“ antigenů.[4] V naší práci budeme v séru pacientů detekovat přítomnost protilátek proti antigenům z této skupiny. Zaměříme se na detekci antigenů NY-ESO1 a MAGE-A3 metodou ELISA. Postupem času bychom chtěli zavést metodiku i pro detekci dalších zástupců této rodiny.

Nedávná studie prokázala u pacientů s malobuněčným karcinomem plic přítomnost imunitní reakce namířené proti proteinům ze skupiny SOX.[5] Tyto transktipční faktory jsou klíčové pro funkci kmenových buněk a zdá se, že i pro funkci nádorových kmenových buněk. Imunitní reakce namířená proti nádorovým kmenovým buňkám by mohla mít za následek lepší prognozu pacientů s tímto typem imunitní odpovědi. Tato hypotéza byla podpořena pracemi, které naznačují, že imunitní reakce namířená proti proteinu SOX2 je spojena s lepším přežitím pacientů s monoklonálními gamapatiemi[6] a malobuněčným karcinomem plic.[5] Protilátky proti SOX proteinům budeme opět detekovat v séru metodou ELISA.

Projekt navazuje na předchozí výzkumné projekty školitelů a je koncipovván, tak aby jeho výsledky byly publikovány v kvalitních zahraničních časopisech, jako tomu bylo u našich ředchozích studií.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY