Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Tomáš Haruštiak

Téma: Časné hodnocení efektivity neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce pomocí FDG-PET/CT vyšetření

Školitel: Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD

Anotace:  Pomocí opakovaného  FDG-PET/CT vyšetření,  provedeného před, 14 dnů po začátku a 4 týdny po ukončení neoadjuvantní chemoterapie u adenokarcinomu jícnu nebo EGJ se bude zjišťovat, jak koreluje pokles metabolické aktivity tumoru vyjádřený  poklesem konzupce 18-FDG v nádorové tkáni (hodnoceno  podle PERCIST 1.0 kriterií)  včasně (14 dnů) po začátku neoadjuvantní léčby s mírou histopatologické regrese tumoru v definitivním histologickém resekčním preparátu po operaci, která bude následovat  po ukončení neoadjuvantní léčby. V případě potvrzení předpokládané korelace se stanoví prahovou hodnotu poklesu metabolické aktivity tumoru, pomocí které se s dostatečnou spolehlivostí můžou včasně odlišit pacienti, kteří budou dobře reagovat na předoperační CHT od pacientů rezistentních na tuto léčbu.

Publikace: Fencl P, Bělohlávek O, Haruštiak T, Zemanová M. The analysis of factors affecting the threshold on repeated 18F-FDG-PET/CT investigations measured by the PERCIST protocol in patients with esophageal carcinoma. Nuclear Medicine Communications, 2012, 33, 11, 1188 – 1194. (IF 1,67)

Pechačová, Z., Zemanová, M. (Corresp. A.), Haruštiak, T., Vítek, P., Fencl, P. Peri-operative chemotherapy in patients with oesophageal and gastro-oesophageal junction cancer – three years of experience. Prague Med Rep 2013;114(2):57-71 (IF 0,00)

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY