Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

 

Milí studenti,

rádi bychom Vás přivítali na stránkách III. chirurgické klinické 1. LF UK a FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní informace o výuce na naší klinice. Velmi nám záleží, aby jste u nás byli spokojeni a aby jste se z chirurgie naučili během pobytu na klinice co nejvíce a aby jste získali i tolik potřebné praktické zkušenosti.

Studenty s nadstrandardním zájmem o chirurgii rádí přivítáme hlavně na našich operačních sálech, kde budete moci asistovat a trénovat základní chirurgické dovednosti i mimo předepsané stáže.Kvalita výuky je pro nás velmi důležitá a bez zpětné vazby se neobejdeme. Proto prosíme o Vaše připomínky, postřehy a návrhy, především k obsahu, organizaci výuky na klinice a webovým stránkám , které směřujte na adresu: robert.lischke@fnmotol.cz.

Na setkání a spolupráci s Vámi se těší

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, přednosta kliniky  a tým lékařů III. chirurgické kliniky 1. LF UK 

 

Do výuky jsou zapojeni všichni lékaři kliniky a za jednotlivé segmenty výuky jsou zodpovědni tito učitelé:

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc 
Zástupce přednosty pro výuku
Email: Jan.Schützner@fnmotol.cz

odb.as. MUDr. Petr Libánský, PhD
Hlavní koordinátor výuky
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Bakalářské studium:  odb. as. MUDr. Tomáš Haruštiak
Email: Tomas.Harustiak@fnmotol.cz

3. ročník – všeobecné lékařství: odb.as. MUDr. Jan Pastor
Email: Jan.Pastor@fnmotol.cz

4. ročník – stomatologie: odb. as. MUDr. Jan Šimonek
Email: Jan.Simonek@fnmotol.cz

6. ročník – všeobecné lékařství – as. MUDr. Petr Libánský, PhD
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Výuka anglicky mluvících studentů: Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD
Email: Alan.Stolz@fnmotol.cz

Erasmus:  odb. as. MUDr. Jiří Pozniak
Email: Jiri.Pozniak@fnmotol.cz

ROZVRH:


S t á ž e   VI.ročník obor všeobecného lékařství zimní a letní semestr 2016/2017

Na III.chirurgické klinice 1.LF UK a FNM Praha stážují kruhy  dle rozpisu děkanátu (viz příloha a rozpis l.chir.kliniky VFN) v těchto blocích.

Bloky :       č. 1 od  26.9.2016  (kruhy č. 3,4,13,14)

                   č. 2 od  21.11.2015 (kruhy č. 1,2,11,12)

                   č. 3 od  23.1.2016 (kruhy č. 7,8,9,10)

                   č. 4 od  6.3.2016 (AP)

                   č. 5 od  24.4.2016 (kruhy č. 5,6,15,16)

Každý kruh blok  stážuje 7 týdnů, v 7. týdnu je SZZk na I.chirurgii
Stáže probíhají na III.chirurgické klinice, V Úvalu 84, Praha 5, Motol, 7:00 – 11:30 denně.Studenti, kteří přicházejí na III. chirurgickou kliniku, jsou již rozděleni do skupin M1-M5.
Skupiny M1, M2, M3, M4,M5 – každá absolvuje 3 týdny na III.chirurgii, 1 týden na traumatologii I.chir.kl., 1 týden na kardiochirurgii II.chir.kl., 2 dny na spondylochirurgii. Rozpis jednotlivých skupin M 1-5 níže:

 l. týden     -   III.chir.kl. M3,4,5  + II.chir. M2 + traumat. I.chir.M1
2.týden     -   M1,M4,M5 spondylochirurgie FNM
                      
(prof. MUDr. Štulík, as. MUDr. Kryl, as. MUDr. Vyskočil, as. MUDr. Barna, as. MUDr. Nesnídal)
                       po, út v 7:00 h. 2. patro FNM uzel C – odd. spondylochir.
                       po,út – 9:00 – 10:00 seminář
2.týden     -   III.chir.kl. M1,M4,M5  st, čt + II. chir. M3 +  traumatologie
                       I. chir. M2
3.týden     -   III.chir.kl. M1, M2, M5  + II.chir.  M4 + traumatol .I.chir.M3
4.týden     -   M2, M3 spondylochirurgie FNM
                      
(prof. MUDr. Štulík, as. MUDr. Vyskočil, as. MUDr. Kryl,
                       as. MUDr. Barna, as. MUDr. Nesnídal)
                       po, út v 7:00 hod.  2.patro FNM uzel C - odd.spondylochir.
                       po, út 9:00 – 10:00 seminář
4.týden     -   III.chir. M1 po – čt ,M2, M3 - st, čt - M4 traumatol.1.chir
                      +  M5 II.chir.
5.týden     -   III.chir. M2,M3,M4 + M5 traumatol 1.chir.+M1 II.chir.
6.týden     -   příprava na SZZk
7.týden     -   SZZk

 Skupiny  M1, M2, M3,M4,M5 se dále střídají na jednotlivých odd. III.chir.kliniky dle následujícího rozpisu.

1. týden       I.odd. – M5         IV.odd.+JIP – M4          II.odd. – M3    
2. týden       I.odd. – M1         IV.odd.+JIP – M5          II.odd. – M4
3. týden       I.odd. – M2         IV.odd.+JIP - M1           II.odd. – M5    
4. týden       I.odd. – M3         IV.odd.+JIP-  M2           II.odd. – M1    
5. týden       I.odd. – M4         IV.odd.+JIP - M3           II.odd. – M2
6. týden       příprava na SZZk
7. týden       SZZk

Pozn: IV. Odd. + JIP: 1-2 studenti  na IV. odd., 2studenti na JIP

 Vedoucí lékaři oddělení:
Přednosta: prof. MUDr. R. Lischke, PhD.
Primář:  MUDr. J. Tvrdoň
I.  odd. (uzel C, 1.patro)             -       as. MUDr. T. Haruštiak
II. odd. (uzel C, 1.patro)             -       as. MUDr. P. Hladík
IV.odd. (uzel C, 1.patro)             -       as. MUDr. J. Šimonek
Ambulance (uzel C, přízemí)    -       doc. MUDr. A.Stolz
JIP (uzel C, -2.patro)                  -       as. MUDr. A. Pazdro

Termíny stáže spondylochirurgie FN Motol
blok č. 1:     3.-4.10.                a          17.10.-18.10.2014
blok č. 2:     28.-29.11.            a          12.12.- 13.12.2014
blok č. 3:     30.1.- 31.1.          a          13.2. - 14.2.2015
blok č. 4:     13.3.-14.3            a          27.3. - 28.3.2015    angl.paralela
blok č. 5:     [1.5.)-2.5.             a          15.5.- 16.5.2015 

Během stáže 1x noční služba (následující den volno).

Sál  -  podle operačního programu jsou medici zařazeni jako druhá asistence.
Je nutné sledovat operační program !!!!!
Práce v jednotlivých skupinách  7:00  -  11:30  na odd. pod vedením asistentů, docentů, profesorů – vedoucích odd. a dalších lékařů z oddělení.
Stáže VI. Ročníku mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře.

Veškeré dotazy, problémy, informace a připomínky konzultujte s as. MUDr. P. Libánský, PhD. (konsultační hodiny pondělí 14-15hod. III. chirurgie ambulance),  prof. MUDr. J. Schütznerem, DrSc.,  či prof. MUDr. S. Adámkem, CSc.

Úvodní hodina pondělky:  9.00 - 10:00hod.  as. MUDr. P. Libánský, PhD., as. MUDr. J. Pročke (1.- 3. týden každého bloku)

7:00 – 8:10 hod. práce na odděleních
7:45 – 8:10 velká vizita JIP – (začátek -2 C)
8:10 – 8:30  hod. účast na lékařském hlášení a rtg vizitě (+1 C)
po hlášení denně 3 – 4 medici druhá asistence sál (
sál č. 1.,2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A, 4. sál  je na 1.patře chodba C-D). Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiložené listě na nástěnce.

ostatní medici – práce na odděleních, ambulanci, urgentní amb., JIPech
       -         rektoskopie  - po, út dopoledne 1. patro chodba  - C – D
       -         gastroskopie - st, čt, pá dopoledne 1.p. chodba C - D

 Komplexní přednášky jsou společné pro celý 6. ročník – viz rozpis I.chirurgie VFN.
Konají se na I.chirurgii VFN každý pátek 1. až 5. týden (až na pneumochirurgii, která je na III.chirurgické klinice a je 3.týden bloku od 11 do 12.30hod.).

Pláště, přezutí, fonendoskopy    -    N U T N É  !!!

Š a t n aklíč od šatny je na ambulanci III. chir. kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Klíčky od skříněk vydává provozní paní Janovská 1. p. D naproti sekretariátu. Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu    E   -    ( - 2).

Každý student si nechá potvrdit podpisem ved. asistenta stáže prezenci při odchodu v 11:30 každý den stáže v prezenčním  listu!!!
K zápočtu je nutné potvrzení vedoucího služby o účasti na noční službě a prezenční list + vrátit klíč od šatny.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY