Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Milí studenti,

rádi bychom Vás přivítali na stránkách III. chirurgické klinické 1. LF UK a FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní informace o výuce na naší klinice. Velmi nám záleží, aby jste u nás byli spokojeni a aby jste se z chirurgie naučili během pobytu na klinice co nejvíce a aby jste získali i tolik potřebné praktické zkušenosti.

Studenty s nadstrandardním zájmem o chirurgii rádí přivítáme hlavně na našich operačních sálech, kde budete moci asistovat a trénovat základní chirurgické dovednosti i mimo předepsané stáže.Kvalita výuky je pro nás velmi důležitá a bez zpětné vazby se neobejdeme. Proto prosíme o Vaše připomínky, postřehy a návrhy, především k obsahu, organizaci výuky na klinice a webovým stránkám , které směřujte na adresu: robert.lischke@fnmotol.cz.

Na setkání a spolupráci s Vámi se těší

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, přednosta kliniky  a tým lékařů III. chirurgické kliniky 1. LF UK 

 

Do výuky jsou zapojeni všichni lékaři kliniky a za jednotlivé segmenty výuky jsou zodpovědni tito učitelé:

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc 
Zástupce přednosty pro výuku
Email: Jan.Schützner@fnmotol.cz

odb.as. MUDr. Petr Libánský, PhD
Hlavní koordinátor výuky
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Bakalářské studium:  odb. as. MUDr. Tomáš Haruštiak
Email: Tomas.Harustiak@fnmotol.cz

3. ročník – všeobecné lékařství: odb.as. MUDr. Jan Pastor
Email: Jan.Pastor@fnmotol.cz

4. ročník – stomatologie: odb. as. MUDr. Jan Šimonek
Email: Jan.Simonek@fnmotol.cz

6. ročník – všeobecné lékařství – as. MUDr. Petr Libánský, PhD
Email: Petr.Libansky2@fnmotol.cz

Výuka anglicky mluvících studentů: Doc. MUDr. Alan Stolz, PhD
Email: Alan.Stolz@fnmotol.cz

Erasmus:  odb. as. MUDr. Jan Kolařík
Email: jan.kolarik@fnmotol.cz

ROZVRH:

 

S t á ž e III. r. – směr lékařství – kruh č 11,16, 3                                      

 (letní semestr 2017/2018 - B00634)

 Stáže probíhají na III.chirurgické klinice 1.LF UK FN Motol, Praha 5,V Úvalu 84

Celý semestr tj. 1. – 15. týden (19.2.  -  3.6. 2018). Každý kroužek stážuje 1x týdně 2 vyučovací hodiny á 45 min., tj. celkem 30 vyučovacích hodin.

Kroužek  č.  11  -  pondělí 13:00  -  15:00         Šnajdauf, Švorcová

Kroužek  č.  16  -  úterý     13:00  -  15:00         Libánský, Skořepa

Kroužek  č.  3  -    středa   13:00  -  15:00        Pročke,  Pastor

 (Původní termín stáží 14:15 – 16:15 možné posunout na dobu 13:00 – 15:00 po dohodě se studenty.)

 Výuka bude probíhat podle následujícího sylabu:

týden                                      téma:

1.          Úvod, vyšetření chirurgického nemocného, 1. část

2.          Vyšetření chirurgického  nemocného, 2. část

3.          Principy anestezie (lokální, celková, inhalační, intravenózní, intubace)

4.          Předoperační vyšetření (obecná, speciální), pohovor s nemocným

5.         Asepse, antisepse, sterilizace, desinfekce

6.        Příprava pacienta k operaci, postup chirurga při mytí a oblékání se na  sále

7.         Operační technika

8.        Operační nástroje

9.        Malá chirurgie ( incize, extirpace, panaricia, tracheostomie)

10.       Pooperační péče

11.       Pooperační komplikace

12.       Šok

13.        Rána , hojení ran

14.        Zlomeniny, typy, principy fixace

15.        Shrnutí - zápočty

Přednášky pro celý III.ročník všeobecného směru jsou v posluchárně l. chir. kliniky l. LF UK VFN, U nemocnice 2, Praha 2 – dle rozpisu l.chir.kliniky.

III. chirurgická klinika zajišťuje tyto přednášky:

 .... 3. 2018  12:30 – 14:00     Pafko, Libánský - Základní oper. výkony 

 .... 4. 2018  12:30 – 14:00      Stolz   -       Krvácení v chir.,TRF  

 Š a t n a :  Klíče od šatny na ambulanci III.chirurgické kliniky, přízemí C, bude vydán pouze výměnou za index, či jiný průkaz. Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E - -2.patro. Klíčky od skříněk u pí Králové 1.p.,uzel

D – C, vedle sekretariátu kliniky.

Pláště, přezůvky, fonendoskopy – nutné!!!

První den stáže si vyzvednout prezenční list na sekretariátu III.chir.kliniky.

Každý den stáže při odchodu si nechat potvrdit prezenci příslušným asistentem. Celkem 15x stáž.

Zápočet po skončení stáží s prezenčním listem – nutné pro platný zápočet, předat na sekretariát seznam studentů, kteří dostali zápočet, s doplněním údajů dle listu k zapsání zápočtů do SIS systému.

Bez zapsání zápočtů do SIS počítačového systému není zápočet platný.

Zkouška z chirurgické propedeutiky v řádném termínu bude po skončení stáží od 4.6. do 1.7.2018.  Rozpis bude vypracovánpo dohodě studentů  s  as. Libánským, prof. Schütznerem.  Na III. chirurgické klinice se zkouší pouze studenti, kteří absolvovali zde stáž.

Ke zkoušce je rovněž možné, na doporučení kroužkového lékaře, se přihlásit v předtermínu, který bude upřesněn v průběhu semestru

Dopolední termín předběžně 9-12h, odpolední 13 - 15h, skupiny po cca 6-8 studentech.  Bude upřesněno v 2. polovině semestru. 

 

Stáže VI.ročník obor všeobecného lékařství

(zimní a letní semestr 2017/2018)

Na III.chirurgické klinice 1.LF UK a FNM Praha stážují kruhy  dle rozpisu děkanátu (viz příloha a rozpis l.chir.kliniky VFN) v těchto blocích. 

Bloky         č. 1 od  25.9.2017  (kruhy č. 3,4,13,14)

                   č. 2 od  20.11.2017 (kruhy č. 1,2,11,12)

                   č. 3 od  22.1.2018  (kruhy č. 7,8,9,10)

                   č. 4 od  5.3.2018 (AP)

č. 5 od  23.4.2018 (kruhy č. 5,6,15,16)

Každý kruh blok  stážuje 7 týdnů, v 7. týdnu je SZZk na I.chirurgii

Stáže probíhají na III.chirurgické klinice, V Úvalu 84, Praha 5, Motol,  7:00 – 11:30 denně.

Studenti, kteří přicházejí na III. chirurgickou kliniku, jsou již rozděleni do skupin M1-M5.

Skupiny M1, M2, M3, M4,M5 – každá absolvuje 3 týdny na III.chirurgii, 1 týden na traumatologii I.chir.kl. (VFN), 1 týden na kardiochirurgii II.chir.kl.(VFN), 2 dny na spondylochirurgii (FNM). Rozpis jednotlivých skupin M 1-5 níže:

l. týden - III.chir.kl. M3,4,5  + II.chir. M2 + traumat. I.chir.M1

2.týden - M1,M4,M5 spondylochirurgie FNM

(prof. MUDr. Štulík, as. MUDr. Kryl, as. MUDr. Vyskočil, as. MUDr. Barna, as. MUDr. Nesnídal)

po, út v 8:00 h. 2. patro FNM uzel C – odd. spondylochir.

po,út - 9:00 - 10:00 seminář

2.týden - III.chir.kl. M1,M4,M5  st, čt + II. chir. M3 +  traumatologie 

I. chir. M2

3.týden - III.chir.kl. M1, M2, M5  + II.chir.  M4 + traumatol .I.chir.M3

4.týden - M2, M3 spondylochirurgie FNM

(prof. MUDr. Štulík, as. MUDr. Vyskočil, as. MUDr. Kryl,

as. MUDr. Barna, as. MUDr. Nesnídal)

po, út v 8:00 hod.  2.patro FNM uzel C - odd.spondylochir.

po, út 9:00 - 10:00 seminář

4.týden - III.chir. M1 po – čt ,M2, M3 - st, čt - M4 traumatol.1.chir

               +  M5 II.chir.

5.týden - III.chir. M2,M3,M4 + M5 traumatol 1.chir.+M1 II.chir.

6.týden - příprava na SZZk

7.týden - SZZk

Skupiny  M1, M2, M3,M4,M5 se dále střídají na jednotlivých odd. III.chir.kliniky dle následujícího rozpisu.

1. týden      I.odd. – M5                  IV.odd.+JIP – M4         II.odd. – M3     

2. týden      I.odd. – M1                  IV.odd.+JIP – M5         II.odd. – M4     

3. týden      I.odd. – M2                  IV.odd.+JIP - M1         II.odd. – M5     

4. týden      I.odd. – M3                  IV.odd.+JIP-  M2         II.odd. – M1     

5. týden      I.odd. – M4                  IV.odd.+JIP - M3          II.odd. – M2

6. týden       příprava na SZZk

7. týden       SZZk

Pozn: IV. Odd. + JIP: 1-2 studenti  na IV. odd., 2studenti na JIP

Vedoucí lékaři oddělení:

Přednosta: prof. MUDr. R. Lischke, PhD.

Primář:  MUDr. J. Tvrdoň

I.  odd. (uzel C, 1.patro) - as. MUDr. T. Haruštiak

II. odd. (uzel C, 1.patro) - as. MUDr. P. Hladík

IV.odd. (uzel C, 1.patro) - as. MUDr. J. Šimonek

Ambulance (uzel C, přízemí) - doc. MUDr. A.Stolz

JIP (uzel C, -2.patro) - as. MUDr. A. Pazdro

Termíny stáže spondylochirurgie FN Motol

blok č. 1:    2.-3.10. a 16.10.-17.10.2017

blok č. 2:    27.-28.11. a  11.12.- 12.12.2017

blok č. 3:    29.1.- 30.1. a 12.2. - 13.2.2018

blok č. 4:    12.3.-13.3 a 26.3. - 27.3.2018 angl.paralela

blok č. 5:    30.4.- (1.5.) a 14.5.- 15.5.2018

Během stáže 1x noční služba (následující den volno).

Sál - podle operačního programu jsou medici zařazeni jako druhá asistence.

Je nutné sledovat operační program !!!!!

Práce v jednotlivých skupinách  7:00  -  11:30  na odd. pod vedením asistentů, docentů, profesorů – vedoucích odd. a dalších lékařů z oddělení.

Stáže VI. Ročníku mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře.

Veškeré dotazy, problémy, informace a připomínky konzultujte s as. MUDr. P. Libánský, PhD. (konsultační hodiny pondělí 14-15hod. III. chirurgie ambulance),  prof. MUDr. J. Schütznerem, DrSc.,  či prof. MUDr. S. Adámkem, CSc.

Úvodní hodina pondělky:  9.00 - 10:00hod.  as. MUDr. P. Libánský, PhD.

7:00 – 8:10 hod. práce na odděleních

7:45 – 8:10 velká vizita JIP – (začátek -2 C)

8:10 – 8:30  hod. účast na lékařském hlášení a rtg vizitě (+1 C)

po hlášení denně 3 – 4 medici druhá asistence sál (sál č. 1.,2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A, 4. sál  je na 1.patře chodba C-D). Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiložené listě na nástěnce.

ostatní medici – práce na odděleních, ambulanci, urgentní amb., JIPech

  •  rektoskopie  - po, út dopoledne 1. patro chodba  - C – D
  •  gastroskopie - st, čt, pá dopoledne 1.p. chodba C - D

Komplexní přednášky jsou společné pro celý 6. ročník – viz rozpis I.chirurgie VFN.

Konají se na I.chirurgii VFN každý pátek 1. až 5. týden (až na pneumochirurgii, která je na III.chirurgické klinice a je 3.týden bloku od 11 do 12.30hod.).

Pláště, přezutí, fonendoskopy - NUTNÉ !!!

Šatnaklíč od šatny je na ambulanci III. chir. kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Klíčky od skříněk vydává paní provozní  (1. p. D naproti sekretariátu). Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu    E - ( - 2).

Každý student si nechá potvrdit podpisem ved. asistenta stáže prezenci při odchodu v 11:30 každý den stáže v prezenčním  listu!!!

K zápočtu je nutné potvrzení vedoucího služby o účasti na noční službě a prezenční list + vrátit klíč od šatny. 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY