Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výzkumné záměry a granty

IGA MZ ČR: 12085-3
Název projektu: Pilotní databáze operaci ve všeobecné hrudní chirurgii.
Hlavní řešitel: Jedlička V
Doba řešení: 2011-2015


IGA MZ ČR: NT/12331-5
Název projektu: Časné hodnocení efektivity neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce pomocí FDG-PET/CT vyšetření.
Hlavní řešitel: Haruštiak T
Doba řešení: 2011- 2015


IGA MZ ČR: 1A/8699-3
Název projektu: Význam stanovení některých cytokinů a markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu k předpovědi akutní a chronické rejekce u nemocných po transplantaci plic.
Hlavní řešitel: Musil J
Doba řešení: 2006-2008


VZ FNM MZ0FNM2005
Název projektu: Zdokonalení záchytu a komplexní péče o nemocné s karcinomem jícnu a kardie. 
Hlavní řešitel: Pazdro A
Doba řešení: 2005-2011


VZ MZ ČR a FNM 00000064203
Název projektu: Transplantace plic v klinické praxi
Extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) u transplantace plic
Hlavní řešitel: Lischke R
Doba řešení: 2005-2011


IGA MZ ČR: NR/8308-5 
Název projektu: Miniinvazivní chirurgie primární hyperparathyreozy.
Hlavní řešitel:  Adámek S
Doba řešení: 2004-2009


IGA MZ ČR: ND/7453-3 
Název projektu: Transplantace plic od dárce s nebijícím srdcem v klinice a experimentu.
Hlavní řešitel: Pafko P, Lischke R
Doba řešení:  2003-2005


IGA MZ ČR:  NC/7530 – 3/2003
Název projektu: Prognostické a prediktivní faktory u nemocných s karcinomem jícnu léčených multimodálním postupem – předoperační chemoradioterapií a chirurgickou resekcí.
Hlavní řešitel:  Zemanová M
Doba řešení: 2003-2005


IGA MZ ČR: ND/7009  
Název projektu: Komplexní léčba Barrettova jícnu.
Hlavní řešitel: Šmejkal P
Doba řešení: 2002-2004


IGA  MZ ČR: ND/6856-3 
Název projektu: Nácvik odběru tkáně parathyreoidey z kadaverozního dárce pro transplantaci indikovanou u pacientů s farmakologicky nezvládnutelnou hypoparathyreozou.
Hlavní řešitel: Adámek S
Doba řešení: 2001-2003


VZ FNM 00000064203
Název projektu: Optimalizace výběru nemocných, operační techniky a perioperační péče pro transplantaci plic v České Republice
Hlavní řešitel: Lischke R
Doba řešení: 1998-2004


VZ FNM 00000064203
Název projektu: Studium faktorů ovlivňující morbiditu a mortalitu po operacích jícnu.
Hlavní  řešitel: Pazdro A
Doba řešení: 1998-2004


IGA MZ ČR, NB/4405-3
Název projektu: Transplantace plic v klinice a experimentu.
Hlavní řešitel: Pafko P, Lischke R, Schützner J
Doba řešení: 1997-1999
Cena ministra zdravotnictví ČR za rok 2000 za mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu


IGA MZ ČR: ND/6629  
Název projektu: Monitorace hemodynamických změn po velkých břišních a hrudních operacích. 
Hlavní řešitel:  Bicek V
Doba řešení: …..


IGA MZ ČR: NR/8924-3 
Název projektu: Mysthenia gravis: potenciální přínos svalové biopsie v rámci thymektomie.
Hlavní řešitel:  Zámečník J
Doba řešení: …..

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY