Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Věda a výuka

  Pracovníci kliniky jsou členy Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a její pedopsychiatrické sekce. Pravidelně se účastní vědeckých odborných konferencí, kde aktivně přednáší své poznatky z oboru. Publikují výsledky své odborné a výzkumné činnosti v odborných časopisech jak českých, tak i zahraničních. Z českých odborných periodik jde zejména o časopisy Česká a Slovenská psychiatrie, Československá psychologie, Česko-slovenská pediatrie, Praktický lékař, Časopis lékařů českých a další. Pracovníci kliniky publikovali své práce v zahraničních odborných časopisech  Neuropsychobiology, British Journal of Psychiatry, International Forum of Psychoanalysis, The Journal of Forensic Psychiatry, Psychopatology, European Psychiatry, European Journal of Psychiatry, European Child and Adolescent Psychiatry, Studia Psychologica, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, American Journal of Medical Genetics Part A, Neuroendocrinology Letters, Journal of Autism and Developmental Disorders, Psychopraxis, International Journal of Eating Disorders, Journal of Attention Disorders, Journal of Clinical Psychopharmacology, Journal of Early Adolescence, Neuropsychiatric Disease and Treatment, American Journal of Health Behavior; v některých z nich opakovaně.

Členství ve významných  odborných institucích:

Prof. MUDr. M. Hrdlička, CSc. - člen Vědecké rady České lékařské komory a její oborové komise pro psychiatrii, člen Vědecké rady 2. LF UK, člen ECNP Scientific advisory panel, člen odborného panelu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, člen Specializační oborové rady pro psychiatrii, člen Specializační oborové rady pro dětskou a dorostovou psychiatrii, předseda Akreditační komise MZ pro dětskou a dorostovou psychiatrii (2005 – 2015), člen redakční rady časopisů Česká a slovenská psychiatrie, Psychopraxis, Autism-Open Access a člen poradního sboru časopisu European Psychiatry
Prim. MUDr. J.Koutek, Ph.D. - člen výboru pedopsychiatrické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Doc. MUDr. V. Hort, CSc. - zakládající člen Evropské spánkové asociace
Doc. PhDr. J. Kocourková - členka Mezinárodní psychoanalytické společnosti
as. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. – místopředsedkyně Akreditační komise MZ pro dětskou a dorostovou psychiatrii (2005 – 2015)
as. MUDr. Michal Goetz, Ph.D. – člen Akreditační komise MZ pro dětskou a dorostovou psychiatrii, člen redakční rady časopisů Pediatrie pro praxi a Děti a my

 

Odborné knihy publikované pracovníky kliniky (abecedně):


Dudová, I., Beranová, Š., Hrdlička, M., Urbánek, T.: CAST – screeningový test poruch autistického spektra. 1.vyd., Praha, Národní ústav pro vzdělávání 2013. 54 stran.

Gjuričová, Š., Kocourková, J., Koutek, J. : Podoby násilí v rodině. Praha, Vyšehrad 2000. 101 stran

Gjuričová Š, Kubička J.: Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2., dopl. a přeprac. vyd., Praha, Grada Publishing 2009. 280 stran

Goetz, M., Uhlíková, P.: ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele, 1. vyd., Praha, Galén 2009. 160 stran

Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J. a kol.: Psychiatrie a pedopsychiatrie. 1. vyd., Praha, Karolinum 2015. 648 s.

Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E.: Dětská a adolescentní psychiatrie. 1.vyd., 2.vyd., Praha, Portál 2000, 2008. 492 stran.

Hrdlička, M., Hrdličková, D.:  Demence a poruchy paměti. 1.vyd., Praha, Grada 1999. 56 stran.

Hrdlička, M.: Elektrokonvulzivní terapie. 1.vyd., Praha, Galén 1999. 167 stran.   

Hrdlička, M., Komárek, V. (Eds.): Dětský autismus. 1.vyd., Praha, Portál 2004, 208 stran; 2., doplněné vyd., Praha, Portál 2014, 212 stran.

Hrdlička, M., Kuric, J., Blatný, M.: Krize středního věku: úskalí a šance. 1.vyd., Praha, Portál 2006. 168 stran.

Kocourková, J. a kol. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. Praha, Galén 1997

Koutek J., Kocourková J., Sebevražedné chování, Praha, Portál 2003. 127 stran

Nielsen Sobotková, V., Blatný, M., Hrdlička, M., Jelínek, M.: Rizikové a antisociální chování v adolescenci. 1.vyd., Praha, Grada 2014. 152 stran.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY