Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Klinika dětské neurologie je největším pracovištěm svého druhu v České republice. Zabývá se diagnostikou a léčbou celého spektra neurologických onemocnění dětského věku. Jako univerzitní pracoviště se věnuje i výukové a výzkumné činnosti.
Klinika zajišťuje péči dětským pacientům z celé ČR ve věku od 4 týdnů do 18 let (výjimečně pečuje i o pacienty starší). V rámci epileptochirurgického programu poskytuje péči i pro pacienty ze zahraničí.
Součástí kliniky je elektrofyziologická laboratoř, jednotka intenzivního monitorování pacientů s epilepsií a DNA laboratoř. Kromě všeobecné neurologické lůžkové i ambulantní péče nabízí klinika rovněž péči ve specializovaných ambulancích. Ve spolupráci s ostatními pracovišti dětské části FN Motol poskytuje klinika širokou konziliární činnost.

Spektrum poskytovaných zdravotních služeb

Diagnostická a preventivní péče pro děti od narození (resp. 28. dne) do 18 let. Ošetřováni jsou pacienti po bezvědomí nejasné etiologie v rámci komplexního vyšetření, pacienti s epileptickými syndromy, refrakterní epilepsií, po 1. epileptickém záchvatu, s poruchami spánku. Dále pacienti s poruchami motoriky (centrálními nebo periferními parézami), nervosvalovými onemocněními, neurodegenerativními či neurometabolickými chorobami. Pacienti s neurologickými vývojovými onemocněními, DMO vč. rehabilitačních pobytů, děti s poruchami řeči, vývojovými anomáliemi CNS, mentální retardací, fakomatózami. Ošetřováni jsou též pacienti s cévními mozkovými příhodami, neuroinfekcemi (encefalitidy, meningeoencefalitidy, sezónní meningitidy s vyjímkou purulentních meningitid) a autoimunitními chorobami centrálního i periferního nervového systému. Dále děti s neakutními poúrazovými stavy (72 hod. po úrazu).

Historie kliniky

Dětská neurologie byla v mezinárodním měřítku poprvé uznána za samostatný lékařský obor v roce 1957 v tehdejším Československu.

Klinika dětské neurologie byla založena 19.1.1971 jako první zařízení svého druhu v naší republice a jedno z prvních ve světě. Zakladatelem dětské neurologie i motolské kliniky byl profesor Ivan Lesný. Vedl kliniku deset let. Poté se ve vedení kliniky vystřídali profesor Jaromír Svatý (1982) a docent Miloš Lehovský (1983-1990). Od roku 1991 vede kliniku profesor Vladimír Komárek.

Významné osobnosti

Jednou z nejvýznamnějších osobností Kliniky dětské neurologie byl její zakladatel profesor Lesný (1914-2002) – jeden z nejnadanějších žáků slavného neurologa akademika Kamila Hennera. Profesor Lesný byl mimořádnou osobností světového významu. V rámci odborné neurologické společnosti založil sekci dětské neurologie, sekci neurofysiologie a Českou ligu proti epilepsii. V devadesátých letech z těchto sekcí vznikly samostatné odborné společnosti ČLS JEP. Profesor Lesný rovněž založil tradici symposií dětské neurologie a umožnil tak setkávání českých a světových neurologů v Praze.

K dalším významným osobnostem působícím na klinice patřili docent Brachfeld, docent Rossler, profesor Svatý a primář Kocura.

Přednosta

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
vladimir.komarek@fnmotol.cz

 

Primářka

MUDr. Věra Sebroňová
vera.sebronova@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Gabriela Pavlová
gabriela.pavlova@fnmotol.cz

Další kontakty

Sekretariát - FN Motol

Alena Škrabánková, DiS.
224 433 301
alena.skrabankova@fnmotol.cz

Sekretariát - 2. LF UK

Renata Todtová
224 433 302
renata.todtova@lfmotol.cuni.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY