Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení ORL kliniky se nachází v budově dětského monobloku, 8. patro oddělení C. (Druhé oddělení je t.č. v rekonstrukci)

Na obou odděleních je umístěna jídelna, herna s vybavením, včetně možností počítačového vyžití, WIFI, TV a telefonní automat. Na oddělení pro větší děti se nachází i herní konzole Sony PlayStation.

 

Domácí řád pro rodiče, doprovázející děti přijaté na lůžkovou část ORL kliniky 2. LF UK  a  FN MOTOL

Vážení rodiče, vítáme vás na našem oddělení a dovolujeme si vám předložit přehled vašich práv a povinností a našich požadavků. Pro podporu léčby a ochranu vašich dětí je nezbytně nutné vytvořit co nejlepší podmínky. Váš pobyt na klinice je hrazen z prostředků určených na léčení. Předpokládáme tedy, že se zapojíte aktivně do léčebného procesu a že se nám podaří společně vytvořit přátelské prostředí pro všechny děti, které na klinice musí strávit kratší či delší dobu. Velmi oceňujeme váš vstřícný postoj i všímavost a ohleduplnost vůči dětem handicapovaným a těm, které rodiče u sebe nemohou mít.

Možnosti kliniky :

Na klinice je několik rozkládacích křesel určených pro doprovody dětí do 3 let.  Přednostně ukládáme  kojící matky, případně matky hendikepovaných dětí.

Na ubytovně jsou k dispozici lůžka pro matky dětí do 6 let věku hrazená  pojišťovnou.

U dětí nad 6 let se lůžka platí a doprovod nemá nárok na stravu.

U  každého dítěte může  být celodenně pouze 1 rodič od 7.00 – 20.00 hod.,pokud není z kapacitních důvodů možné doprovod ubytovat na oddělení, odchází přespat na  ubytovnu. Všechny další návštěvy včetně druhého z rodičů docházejí na oddělení v návštěvní době, tedy od 15 do 18hod.

K udržení základních hygienických pravidel (včetně udržení dobrých mezilidských vztahů a ochrany osobností všech dětí na klinice) je nezbytné :

1.  dodržovat režim dne lůžkového odd., který je vyvěšen na nástěnce. Zároveň  dbejte pokynů ošetřujícího personálu, který musí sladit potřeby všech dětí (včetně vizit, konzilií, transportu z oddělení na operační sál a zpět).

2.  každé dítě má své lůžko, pokud doprovázející osoba uloží dítě do svého lůžka,které neumožňuje patřičné zabezpečení, nemůže personál nést zodpovědnost za jeho případný pád.

3.  nepřemisťujte  křesla ani jiný nábytek  v pokojích. Křesla je možné rozkládat až po 20h  po domluvě se sestrou. Ráno je třeba je složit  do 7,15h. Prosíme nezavírat žaluzie na dveřích, aby měla sestra možnost kontrolovat děti.

4.  odcházíte-li od dítěte, nahlaste to vždy příslušné úsekové sestře (nese za úsek odpovědnost), dítě uložte do postýlky a zajistěte ji. Po návratu zpět zvoňte a ohlaste se domácím telefonem !Na oddělení nepouštějte žádné osoby, pro zajištění bezpečností dětí se musí každý  příchozí ohlásit sestře.Toto opatření v žádném případě nepodceňujte!

5.  s dítětem se zdržujte převážně na pokoji nebo v herně. Využijte veškerý volný čas k rozvoji dítěte, jeho potřebám a hrám. Prosíme neprocházejte se, ani nestůjte na chodbě oddělení, nenechávejte  zde běhat své děti. Tento koridor musí být z bezpečnostního hlediska stále průjezdný.

6.  respektujte polední klid, od oběda do 15.00 hod., kdy dítě musí odpočívat po celou dobu na svém lůžku ! Jedině sladěním doby odpočinku všech dětí můžeme dosáhnout adekvátního účinku pro posílení organizmu každého – i Vašeho – dítěte.      

7.  návštěvy u všech dětí ( i s doprovodem)  jsou od 15.00 – 18.00 hod. V den operace je možná jen návštěva maximálně dvou členů rodiny, dítě potřebuje klid na zotavenou. Na oddělení mohou na návštěvu děti od věku 3 let(toto se týká i sourozenců dítěte). U ležících pacientů je možná návštěva u lůžka. Na JIP mohou návštěvy pouze jednotlivě, je nutné použít plášť, který obdržíte  od sestry.

8.  prosím pomáhejte udržet pořádek, přinášejte pochoutky dětem jen v omezené míře. Přivítáme, pokud budete myslet i na děti, které rodiče nenavštěvují, ale vždy se informujte u sestry, zda cizí dítě můžete podělit.

9.  informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař při ranní vizitě, případně se domluvte s lékařem, kdy bude mít na Vaše dotazy více času. Informace se podávají pouze jednomu z rodičů, případně se dohodněte s partnerem, abyste byli u informace společně. Respektujte právo na ochranu osobnosti při podávání informací a ponechejte lékaře a informujícího se rodiče v dostatečném soukromí. Máte právo žádat o totéž ostatní rodiče.

10. dodržujte hygienický a stravovací režim, je součástí léčby. Veďte děti svým příkladem a výchovou k udržování  pořádku na pokojích.

Stravování doprovázejících osob - hospitalizovaných  :

Je dáno pravidly stanovenými pojišťovnou a přednostním právem dítěte. První a poslední den hospitalizace je počítán jako jeden, tudíž strava je hrazena pouze pro jeden den – den příjmu začíná večeří.

     -     plně kojící matky dostávají jídlo na oddělení celý den.

     -     ostatní rodiče docházejí  na snídani, oběd a večeři do závodní jídelny – stravenky si vyžádejte u sester.

Doprovod odchází na jídlo až když dítě nakrmí, uloží do postýlky,zabezpečí a předá příslušné úsekové sestře. V žádném případě nemůžeme ohrozit dítě ponecháním v kočárku. 

Parkování :

Pokud je doprovod dítěte hospitalizová nebo přespává na ubytovně, má parkování zdarma pouze v parkingu FN v Motole,  jinak se v celém areálu platí. Při příjmu si doprovázející osoba  vyžádá  formulář pro bezplatné parkování a s tímto formulářem své vozidlo co nejdříve přeparkuje do krytého parkingu na určené stanoviště.

Pokud potřebujete pracovní neschopnost, žádejte o tuto v den přijetí, ošetřování člena rodiny nepotvrzujeme. Zpětně nelze pracovní neschopnost vystavovat.

Pokud s sebou máte cenné předměty, nebo větší obnos peněz, můžete si je uložit v trezoru v dospělé budově.Za cenné předměty a hotovost uložené na oddělení neručíme.

Kouření je zakázáno ve všech vnitřních prostorách nemocnice. Ve venkovním areálu je možné využít ke kouření pouze vyhrazená místa.

Neváhejte se obrátit se svými dotazy na ošetřujícího lékaře a sestru, kteří vedou léčebný režim. Ceníme si Vaší spolupráce ve prospěch rychlého uzdravení Vašeho dítěte i Vašich připomínek, vedoucích ke zlepšení péče o malé pacienty. Rovněž tak oceníme i morální, hmotnou nebo finanční pomoc na konto nadačního fondu OReL.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY