Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Obsah projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu perinatologické péče ve Fakultní nemocnici v Motole. Intenzivní sledování zdravotního stavu a vývoje dětí s perinatálními riziky. Vytvoření algoritmu koordinace odborných pracovišť. Zlepšení vyšetřovacích metod především pro časný věk dětí pomocí nově získaných přístrojů. Poskytování poradenství rodičům dětí s různými projevy perinatální zátěže a tím zlepšení sekundární prevence a terciární prevence.

V rámci projektu budou nakoupeny přístroje potřebné pro diagnostiku zraku, pneumologické a gastroenterologické vyšetření malých dětí a dále rehabilitační pomůcky. Kromě nákladů spojených s pořízením přístrojů jsou v projektu zahrnuty náklady na zajištění školení a vzdělání zdravotnického personálu a náklady na publicitu. Projekt výše jmenovaného centra je podpořen grantem z Norska.

Projekt je vytvořen pro děti, které se narodily ve FN v Motole a jejich zdravotní stav po narození vyžaduje další odborné sledování. To se opírá o odborné ambulantní složky spolupracující v rámci daného projektu. Jednotliví odborníci se zapojují do sledování dětí s diagnózou praematurity či jinak kriticky nemocných novorozenců - kojenců. Část těchto novorozenců vyžaduje další sledování, supervizi svého zdravotního stavu a vývoje.

Na projektu se podílejí lékaři Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje Pediatrické kliniky, neonatologického oddělení, fyzioterapeuti Kliniky rehabilitačního lékařství. Na dalším sledování zdravotního stavu některých dětí participují další odborníci - pneumolog, gastroenterolog, oční lékař a neurolog, psycholožka, ergoterapeutka z dalších klinik dětské části nemocnice. Základní péče se odehrává ve dvou ambulancích Centra multidisciplinární péče, další odborníci vyšetřují děti ve svých ambulancích příslušného oboru. Zprávy z vyšetření dostávají ošetřující praktičtí lékaři pro děti a rodiče dětí.

Děti propuštěné z péče JIRP a JIP neonatologického oddělení jsou sledovány po dobu jednoho roku života, většinou ve tříměsíčních intervalech. Vyšetření provádí neonatolog, vývojový pediatr a fyzioterapeut. Je sledován aktuální zdravotní stav dětí, včetně měření parametrů růstu, i psychomotorický vývoj. Současné vyšetření fyzioterapeutem zajistí objektivitu hodnocení vývoje a návrhu terapeutických opatření. Součástí vyšetření je rozhovor s rodiči, poradenství ve výživě, životosprávě a očkování. Na vyšetření v této poradně navazují odborná vyšetření v ambulanci neurologa, oftalmologa, pneumologa a gastroenterologa dle individuálních potřeb dětí. Děti s většími zdravotními problémy, opožděným vývojem a vrozenými vývojovými vadami zůstávají i po ukončení 1. roku věku ve sledování Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje.

Ve dvou letech věku jsou všechny děti s perinatálními riziky zvány ke kontrole. Pediatr vyhodnocuje dosavadní anamnézu a aktuální zdravotní stav dítěte, včetně růstových parametrů. Psycholog následně provede vyšetření psychomotorického vývoje podle škály Bayley III. Všechny děti absolvují vyšetření očním lékařem a ostatní vyšetření jsou prováděna podle individuální potřeby dítěte. Stejně tak dle individuální potřeby je dítě zařazeno do programu ergoterapie a rehabilitace. Součástí vyšetření je ve všech případech rozhovor s rodiči, edukace oblasti výživy, životosprávy dítěte a péče o zdraví.

K vyšetření v pěti letech věku zveme děti, které se narodily před 30. gestačním týdnem a / nebo měli porodní hmotnost pod 1500g. Opět jsou vyšetřeny pediatrem a absolvují psychologické vyšetření, při něm je posouzena jejich zralost pro školní docházku. Dle individuální potřeby posíláme děti na další odborná vyšetření a zapojujeme do programu ergoterapie. Ta je na základě doporučení psychologa někdy potřebná ke zvládnutí grafomotoriky či k přípravě v předškolním období. Vyšetření v tomto věku slouží jako základ dalších opatření oblastí sekundární i terciární prevence včetně např. posouzení vhodnosti nástupu do školy. Součástí vyšetření je opět edukace rodičů, rozhovor s nimi. Výstupem jsou písemné zprávy o vyšetření, které dostávají rodiče do ruky.

Informace o finančním mechanismu: www.norwaygrants.com

Informace o programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“: 
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi

Informace zprostředkovatele programu (MF ČR): http://www.eeagrants.cz/

Kontaktní údaje konečného příjemce:

http://www.fnmotol.cz/kontakt/ 

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/centrum-komplexni-pece-o-deti-s-poruchami-vyvoje-a/ 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY