Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Akce a semináře

Program seminářů Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

leden - březen  2017

 

11.01.    Novinky v hepatologii
                MUDr. Jan Šťovíček,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5


25.01.    VAC systém v léčbě diabetické nohy
                MUDr. Jana Petrová,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5 

 
08.02.    Srdeční selhání – novinky v léčbě
                MUDr. Lucie Samková,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5

 
22.02.    Diferenciální diagnóza proteinurie

               
doc. MUDr. M. Horáčková, CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5

 

08.03.    Nástin empirické ATB terapie
                MUDr. G. Mesežnikov,
Interní klinika – Infekce 2. LF UK a FN Motol, Praha 5

         

22.03.    Žilní vstupy
                prof. MUDr. J. Charvát, CSc.,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5

         

Semináře se konají  ve středu od 13.30 hod. v knihovně Interní kliniky FN Motol,  4. patro, uzel C.

 

Semináře diabetologické skupiny

      Zimní semestr 2016/2017

Semináře se konají v seminární místnosti na 2. stanici Interní kliniky ve 12.30 hod

 

 13.10.  Diabetes mellitus: Jedna nemoc - různé pohledy – Milan Kvapil

 20.10.  Faktory ovlivňující časná stadia kardiorenálního syndromu – Ondřej Pátek

 27.10.  Experimentální metody při vyšetřování gastroparézy – Lucie Hoskovcová

 03.11.  Kongres ambulantní diabetologie Poděbrady

 10.11.  Role diabetické autonomní neuropatie v progresi aterosklerotického

            postižení cév – Šárka Malá

 24.11.  Technologie v diabetologii 2016 – Kateřina Štechová

 01.12.  Známky tepenného postižení u metabolických poruch – Jan Piťha

 08.12.  Téma vyhrazeno

 15.12.  Prognóza četnosti diabetes mellitus v ČR, Ondřej Lukáč – Jan Brož

 12.01.  Játra a cukrovka – Jan Šťovíček

 19.01.  Sexuální dysfunkce a diabetes mellitus – Lenka Mastíková, Simona Stádníková

 26.01.  Glifloziny - zhodnocení dosavadních zkušeností – Denisa Janíčková Žďárská

 

      prim. MUDr. Vladimír Srnský                                                     prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

     zástupce přednosty Interní kliniky                                                         přednosta Interní kliniky

 


Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY