Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Informace pro pacienty - obecné

Co je scintigrafie, SPECT?

Jsou to vyšetření, při kterých se obvykle nitrožilně podá malé množství radioaktivní látky k zobrazení některého orgánu Vašeho těla. Obrazy jsou tvořeny detekcí záření vycházejícího z Vašeho těla. Získané obrazy pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. Provádíme okolo 40 druhů vyšetření s různým postupem. SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii. Tato tomografická vyšetření umožňují prostorová zobrazení funkčních vlastností jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítačů. 

Co je SPECT/CT?

Jedná se o vyšetření SPECT - jak bylo popsáno v předchozím odstavci - kombinované se současně prováděným CT vyšetřením. Při CT vyšetření je Vaše tělo vystaveno rentgenovým paprskům, které detailně vykreslí tvary a strukturu Vašich orgánů. Kombinované SPECT/CT vyšetření dovoluje přesně lokalizovat scintigraficky zobrazené změny.

Komu se vyšetření provádí?

Vyšetření se provádí pacientům pouze na doporučení lékaře s řádně vyplněnou průvodkou.

Jaká je příprava na vyšetření?

Většinou žádná. Můžete jíst i pít, užívat léky. Je vhodné zvýšit příjem tekutin.
Některá vyšetření mají speciální přípravy (při vyšetření zažívacího traktu a srdce je třeba přijít nalačno, u některých vyšetření se podávají tablety k ochraně štítné žlázy, u dalších vyšetření se doporučuje některé léky vysadit). S těmito speciálními přípravami Vás seznámí odesílající lékař.

Jaký je postup při příchodu na oddělení?

Při každém příchodu na oddělení je nutné se ohlásit v recepci, předložit průvodku k vyšetření a průkaz pojištěnce. Zde obdržíte písemné Poučení pro pacienta vyšetřeného na KNME pomocí radionuklidu, jehož přečtení stvrdíte podpisem. S vlastním postupem vyšetření budete seznámen vyšetřujícím personálem. Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení ještě před injekcí radiofarmaka. Po injekci kontaktujte personál již jen v nejnutnějším případě.

Jaký je postup vyšetření?

Radioaktivní látka je obvykle podána do žíly horní končetiny, méně často do žíly na hřbetu nohy nebo do kůže. Před některými vyšetřeními je zapotřebí radioaktivní látku vypít, sníst či vdechnout. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1,5 hodiny; někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání dokonce provádí několikrát v časových odstupech (i druhý a třetí den). Během snímání budete nehybně ležet na lůžku a kolem Vás se budou v těsné blízkosti pohybovat scintigrafické detektory. Trpíte-li klaustrofobií, oznamte nám to prosím předem. Před vyšetřením je nutné odložit veškeré kovové předměty.

Jak dlouho mám čekat?

Doba čekání závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání obrazů několik minut či hodin, méně často 24, eventuálně 36 hodin. U většiny vyšetření lze během čekání oddělení opustit, je však třeba se vrátit ve stanovenou dobu. Pacienti, kteří po injekci neodejdou, setrvají v čekárně. V žádném případě nelze čekat na chodbě. Každý den provádíme několik druhů vyšetření na různých přístrojích, které trvají rozdílnou dobu. Je tedy možné, že pacienti, kteří přišli po Vás, jsou odbaveni dříve. U pacientů, jejichž zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpeční z prodlení, je vyšetření upřednostněno.

Co je třeba dělat po vyšetření?

Radioaktivita se u většiny vyšetření rozpadne do druhého dne, část se v některých případech vymočí. Proto je lépe do večera více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost (více než 2 m) od dětí a těhotných. Podaná látka nebude mít na Vás žádný vliv, můžete po ní řídit automobil. Bez obav se můžete vrátit do Vaší práce. Pokud však pracujete v jaderných zařízeních, plánujete cestu letadlem nebo do zahraničí, mohou záření vycházející z Vašeho těla zachytit velmi citlivé detektory, např. na letišti i několik dní po vyšetření. V tomto případě Vám vystavíme v recepci potvrzení o absolvovaném vyšetření s podáním radioaktivní látky.

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Lékaři našeho oddělení vytvoří na základě Vašich snímků protokol a odešlou ho lékaři, který Vaše vyšetření doporučil.

Je vyšetření bolestivé?

Není, jedná se o drobný vpich při injekci, menší než při odběru krve. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

Jsou nějaké komplikace?

Komplikace spojené s podáním radioaktivní látky prakticky nepřicházejí v úvahu. U polyvalentních alergiků je třeba dbát větší opatrnosti, jednotlivé případy je nutné řešit individuálně.

Je radiace spojená s vyšetřením nebezpečná?

Ne víc než jízda autem. Dávka ionizujícího záření, kterou obdržíte, je malá a je podobná jako u rentgenového vyšetření. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravované za přísně sterilních podmínek a všechny splňují náročná kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

A co těhotenství?

Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba předem prodiskutovat další postup. Pokud se stalo, že jste se o těhotenství dozvěděla až po vyšetření, obraťte se neprodleně na lékaře našeho oddělení, kteří Vám pomohou objasnit situaci a doporučí další postup. Provedené vyšetření není důvodem pro odklad těhotenství.

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Lékař našeho oddělení Vám sdělí, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Lze vyšetřovat děti?

Ano. Dětem podáváme menší množství radioaktivní látky podle jejich hmotnosti.

Mohu si přivést doprovod?

Samozřejmě ano, nikoliv však děti a těhotné. Váš doprovod se bude muset řídit pokyny personálu, které se budou týkat radiační ochrany.

Potřebuji další informace o svém zdravotním stavu…

Rádi Vám je sdělíme, neočekávejte však, že Vám sdělíme na základě jediného specializovaného vyšetření Vaši diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který Vás na vyšetření objednal, má k dispozici výsledky dalších vyšetření a může posoudit vaši nemoc komplexně.

Potřebuji další informace o radiační ochraně...

 V případě dalších dotazů ohledně radiační ochrany Vám poradí radiologický fyzik, požádejte na recepci o jeho přivolání.

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY