Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Informace pro pacienty - scintigrafická vyšetření

Vyšetření skeletu:

1. Scintigrafie skeletu    

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se vyšetřuje metabolická kostní aktivita a které může rozpoznat možné kostní problémy v souvislosti s Vaším onemocněním.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná, před vyšetřením můžete jíst a pít. Po podání radioaktivní látky více pijte (minimálně 0,5 l tekutiny) a často močte, toto opatření dodržujte i během dne po ukončení vyšetření.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí za 3-5 hodin po injekci a trvá přibližně 30-90 minut.

2. Cílená třífázová scintigrafie skeletu

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se vyšetřuje metabolická kostní aktivita a která může rozpoznat Vaše možné kostní problémy.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná, před vyšetřením můžete jíst a pít. Po podání radioaktivní látky více pijte (minimálně 0,5 l tekutiny) a často močte, toto opatření dodržujte i během dne po ukončení vyšetření.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci přímo pod kamerou. V této první fázi se sleduje prokrvení vyšetřované oblasti. Další část vyšetření se provádí  za 3-5 hodin po injekci a trvá 30-90 minut. 

3. Scintigrafie kostní dřeně

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zobrazuje kostní dřeň.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí za 1 -2 hodiny po injekci a trvá 30-90 minut.

Vyšetření plic:

1. Perfuzní scintigrafie plic

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje prokrvení plic.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí bezprostředně po injekci a trvá přibližně 15 – 30 minut.

 

2. Ventilační scintigrafie plic

 

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje vzdušnost plic.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná. U pacientů s chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální je vhodné podání bronchodilatancií půl hodiny před vyšetřením.

Provedení: Budete vdechovat  malé množství radioaktivní látky po dobu 10ti minut.  Inhalace a vyšetření probíhají buď současně nebo na sebe navazují. Samotné vyšetření pak trvá přibližně půl hodiny.

Vyšetření ledvin:                  

1. Dynamická scintigrafie ledvin

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje funkce ledvin a odtok moči dutým systémem ledvin.

Vyšetření je spojeno s minimální radiační zátěží. U správně fungujících ledvin 95% z podaného množství je vymočeno během 4 hodin po podání.

Příprava: Jíst a pít můžete, naopak je doporučeno být dobře zavodněn již při příchodu na vyšetření. Ráno v den vyšetření dostatečně pijte (alespoň dvě velké sklenice vody, džusu) a po příchodu na oddělení vypijete další 0,5 litr tekutiny.
U malých dětí je příjem tekutin úměrný jejich věku a váze (100ml tekutin/10 kg hmotnosti), děti jsou kojeny obvyklým způsobem a je vhodné dítě nakojit po příchodu na vyšetření.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci přímo na vyšetřovacím stole.  Samotné vyšetření trvá 20 minut, poté se provádí snímek po vymočení. Pokud je podezření na blokádu v odtoku moči, může Vám být podána látka urychlující odtok moči (diuretikum) a na injekci navazují další snímky v trvání 20ti minut.

 

 

2. Statická scintigrafie ledvin

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje funkce ledvin.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná. Můžete jíst a pít. Po podání radioaktivní látky více pijte (minimálně 0,5 l tekutin) a často močte, toto opatření dodržujte i během dne po ukončení vyšetření.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí s odstupem 2,5-4 hodin po injekci a trvá přibližně 30-90 minut. 

3. Glomerulární filtrace 99mTc DTPA

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se metodou odběru dvou krevních vzorků stanoví funkce ledvin.

Vyšetření je spojeno s minimální radiační zátěží. U správně fungujících ledvin 95% z podaného množství je vymočeno během 4 hodin po podání.

Příprava: Není nutná. Můžete jíst a pít.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Za 120 a 180 minut po podání se provádí krevní odběry.

4. Funkční scintigrafie transplantované ledviny 

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje prokrvení a funkce transplantované ledviny.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Jíst a pít můžete, naopak je doporučeno být dobře zavodněn již při příchodu na vyšetření. Ráno v den vyšetření dostatečně pijte (alespoň dvě velké sklenice vody, džusu) a po příchodu na oddělení vypijete další 0,5 litr tekutiny. Platí pro dospělé pacienty, pokud ošetřující lékař neomezil přísun tekutin.
U malých dětí je příjem tekutin úměrný jejich věku a váze (100ml tekutin/10 kg hmotnosti).

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci přímo na vyšetřovacím stole.  Samotné vyšetření trvá 20 minut, poté se provádí snímek po vymočení. 

5. Přímá radionuklidová cystografie

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sledují vývodné cesty močové (močový měchýř a močovody).

Vyšetření je spojeno s minimální radiační zátěží, která je nižší ve srovnání rentgenovým vyšetřením.

Příprava: Zavedení močového katétru na oddělení, které vyšetření objednává.

Provedení: Vleže na vyšetřovacím stole obdržíte malé množství radioaktivní látky cévkou zavedenou do močového měchýře. Po dostatečném naplnění měchýře se vsedě nebo vstoje snímá močení.

Vyšetření srdce: 

1. Perfuzní SPECT myokardu po zátěži

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zjišťuje prokrvení srdečního svalu při zátěži ( ergometrické = šlapání na kole) a může poskytnout též informaci o funkci srdce.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: 2 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít (pít pouze minerálku), nekouřit.
! Neplatí pro diabetiky, kteří dodrží svůj režim !
Dle pokynů svého lékaře vysadit:

 • nitráty 24 hodin
 • betablokátory alespoň 2 dny předem, u hypertoniků nahradit betablokátor jiným antihypertenzivem 

Chce-li lékař ověřit prokrvení myokardu při medikaci, pak betablokátory a nitráty nevysazujte.

Ostatní léky nevynechávat – v den vyšetření užít!                                        
Na vyšetření si přineste  pohodlnou sportovní obuv, svačinu včetně pití, léky

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci během ergometrické zátěže. Samotné vyšetření se provádí za 15-60 minut po ukončení fyzické zátěže a trvá přibližně 30 minut. Celková doba vyšetření 3-5 hodin. V některých případech je nutné doplnit klidové vyšetření, které se provádí jiný den, s minimálním odstupem dvou dnů od zátěže. 

2. Perfuzní SPECT myokardu po zátěži dipyridamolem

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zjišťuje prokrvení srdečního svalu při zátěži ( farmakologické = podání látky, která působí zvýšené prokrvení srdečního svalu ) a může poskytnout též informaci o funkci srdce.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Je nutné vynechat některé léky a potraviny, které mohou ovlivnit vyšetření!

1 den nutno vynechat kávu, čaj, čokoládu, kakao, nápoje s obsahem kofeinu (coca-cola, energetické nápoje), banány. Vysazení léků ordinuje Váš ošetřující lékař.

 • léky obsahující methylxantiny alespoň 2 dny (např. Afonilum, Euphyllin, Spophyllin, Teotard, Theoplus, Aminophyllin, Syntophyllin…), dipyridamol v perorální formě 24 hodin
 • léky s kofeinem (analgetika např. Acifein, Alnagon, Ataralgin, Coldrex, Ibufein, Panadol extra..., Kinedryl)
 • léky s pseudoefedrinem (např. Clarinase, Disophrol, Modafen, Nurofen stopgrip, Panadol plus grip, Paralen plus...)
 • není třeba vysazovat preparáty s pentoxifylinem (např. Agapurin, Trental, Pentomer) a s clopidogrelem (Plavix)
 • úprava kardiologické medikace – nitráty vysadit 24 hodin. Betablokátory není nutné vysazovat.
 • nalačno minimálně 2 hodiny před zátěží, pít pouze minerálku
 • děti poslední jídlo 2 hodiny před vyšetřením, mají pít

Sebou si přineste svačinu včetně pití.

Provedení: Vyšetření se zahajuje nitrožilním podáním dipyridamolu po dobu 4 minut. Za další 3-4 minuty obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí za 30-60 minut po ukončení farmakologické zátěže a trvá přibližně 30 minut. Celková doba vyšetření 3-5 hodin. V některých případech je nutné doplnit klidové vyšetření, které se provádí jiný den, s minimálním odstupem dvou dnů od zátěže.

3. Perfúzní SPECT myokardu po zátěži dobutaminem

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zjišťuje prokrvení srdečního svalu při zátěži ( farmakologické = podání látky, která působí zvýšenou srdeční práci) a může poskytnout též informaci o funkci srdce.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: 2 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít (pít pouze minerálku), nekouřit.
! Neplatí pro diabetiky, kteří dodrží svůj režim !
Je nutné vynechat některé léky, které mohou ovlivnit vyšetření. Vysazení léků provádí Váš ošetřující lékař.

 • nitráty 24 hodin
 • betablokátory alespoň 2 dny předem, u hypertoniků nahradit betablokátor jiným antihypertenzivem

Sebou přineste svačinu včetně pití a léky.

Provedení: Vyšetření se zahajuje nitrožilním podáním dobutaminu po dobu 6-12 minut. Před ukončením infuze obdržíte nitrožilně malé množství radioaktivní látky. Samotné vyšetření se provádí za 30-60 minut po ukončení farmakologické zátěže a trvá přibližně 30 minut. Celková doba vyšetření 3-5 hodin. V některých případech je nutné doplnit klidové vyšetření, které se provádí jiný den, s minimálním odstupem dvou dnů od zátěže. 

4. Perfuzní SPECT myokardu v klidu

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zjišťuje prokrvení srdečního svalu za klidových podmínek a může poskytnout též informaci o funkci srdce.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: 2 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít (pít pouze minerálku), nekouřit!
! Neplatí pro diabetiky, kteří dodrží svůj režim !
Léky se nevysazují. Sebou přineste malou svačinu, jogurt nebo mléko.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí za 60-90 minut a trvá přibližně 30 minut.

 

 5. Prvoprůtoková angiokardiografie (first pass)

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje první průtok radioaktivní látky srdcem a plícemi, slouží k posouzení funkce levé a pravé komory a k posouzení přítomnosti zkratových vad.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Blokáda štítné žlázy podáním Chlorigenu  (provádí se po příchodu na vyšetření).

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí bezprostředně po injekci a trvá 1 minutu.

6. Radionuklidová rovnovážná ventrikulografie

Váš lékař Vám objednal vyšetření, při kterém je možno posoudit funkci srdečních komor.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Blokáda štítné žlázy podáním Chlorigenu (provádí se po příchodu na vyšetření).

Provedení: Vaše červené krvinky označíme přímo ve vašem krevním oběhu podáním dvou nitrožilních injekcí v odstupu 30ti minut. Samotné vyšetření trvá přibližně 30 minut..

Vyšetření onkologická:                        

1. Lymfoscintigrafie sentinelové uzliny

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zobrazuje sentinelová (strážní) uzlina, která má přímý přítok lymfy z nádoru.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je výrazně nižší v porovnání s jinými rentgenovými vyšetřeními.

Příprava: Není nutná.

Provedení: Den před nebo v den operace Vám bude podáno do okolí nádoru malé množství radioaktivní látky, které se z místa podání šíří lymfatickými cévami do strážní uzliny. Dle typu nádoru se snímání zahajuje bezprostředně nebo až za 2 hodiny po podání, provede se snímek, který trvá 3 minuty a lékař označí uzlinu na kůži, někdy je nutné snímky opakovat až do zobrazení uzliny. Operující lékař speciální ruční sondou uzlinu při operaci vyhledá. Na základě histologického vyšetření může být stanoven další postup operace a léčby. 

2. Scintigrafie nádoru - 99mTc MIBI

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se podává látka zvaná MIBI, která má schopnost akumulace v některých nádorových tkáních.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci, která se podává obvykle do žíly na hřbetu nohy. Samotné vyšetření se provádí za 10 minut po injekci a trvá 30-90 minut.

 

3. Scintigrafie  nádoru -  123I MIBG

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se podává látka zvaná MIBG, která má schopnost akumulace v neuroendokrinních tumorech.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za rok svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Před příchodem můžete jíst a pít. Blokáda štítné žlázy: začíná se den před aplikací a trvá 3 dny. Pokud je pacient po totální tyreoidektomii, blokáda se neprovádí. Chlorigen nebo v lékárně připravený Perchlorát lze obdržet na ambulanci nukleární medicíny.

Chlorigen:   

dospělí 400 mg/den (4 kapsle/den)
děti 1- 6 let 100 mg/den (1 kapsle/den)
děti 6-15 let 200 mg/den (2 kapsle/den)

Lugolův roztok: 1 kapka/3 kg váhy

Vysazení léků ovlivňujících vychytávání MIBG (provádí ošetřující lékař):
Pokud užíváte léky, zkontrolujte je s Vaším ošetřujícím lékařem alespoň 4 týdny před vyšetřením a vysaďte je podle jeho doporučení! Vysazená antihypertenziva lze nahradit alfablokátory (Cardura, Zoxon), diuretiky.

 • Kombinované alfa/beta blokátory:  labetalol 72 hod, ostatní 24 hod
 • Blokátory kalciových kanálů: 24-48 hod
 • sympatomimetika: fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenilefrin, amfetamin, dopamin, Fenoterol (Berotec®), Salbutamol (Ventolin®), Terbutaline(Bricanyl®) nosní kapky a spreje s Xylometazoline (Otrivine drops®). 24 hod , pro léčbu glaukomu Brimonidine 48 hod
 • antipsychotika (neuroleptika): Levomepromazine, Amisulpride 72 hod, Clozapine 7 dnů, Olanzapine 7-10 dnů, risperidone 5 dnů, depotní forma 1 měsíc,sertindole 15 dnů, zotepine 5 dnů, Haloperidol, Flupentixol, Fluphenazine 2 dny, depotní forma 1 měsíc, Chlorpromazine, prochlorperazine 24 hod
 • tricyklická a jiná antidepresiva: amitriptylin a deriváty, imipramin a deriváty 24-48 hod, mirtazapine 8 dnů, maprotiline, mianserin, trazolone, venlaflaxine 48 hod
 • opioidy:  tramadol 24 hod, CNS stimulanty: Atomexetine 5 dnů, Modafinil 72 hod, methylphenidine 48 hod

Po aplikaci je doporučený zvýšený příjem tekutin. Pokud netrpíte průjmy, večer po aplikaci užijte lék k vyprázdnění střev (glycerinový čípek, Guttalax).

Provedení: Vyšetření se provádí ve dvou dnech. První den obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí s odstupem 24 hodin a trvá podle počtu snímků 30 minut až 2 hodiny. 

4. Scintigrafie nádoru -111In OctreoScan

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se podává látka zvaná Octreoscan a která má schopnost akumulace v neuroendokrinních tumorech.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je vyšší v porovnání s jinými rentgenovými vyšetřeními a je přibližně sedminásobkem dávky, kterou obdržíte za rok svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Vynechání somatostatinových preparátů (Sandostatin 3 dny, Somatulin 6 týdnů) zajistí odesílající lékař. Před vyšetřením můžete jíst a pít. Po podání radioaktivní látky více pijte (minimálně 0,5 l tekutiny) a často močte, toto opatření dodržujte i během dne po ukončení vyšetření.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí ve 2-3 dnech, první snímky se provádí za 4-6 hodin po aplikaci, další za 24, někdy i 48 hodin a každé snímání trvá 1-2 hodiny. 

Vyšetření mozku:     

1. Perfuzní SPECT mozku

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření mozku, které posuzuje prokrvení a funkční stav šedé kory mozkové.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Před příchodem k vyšetření
24 hodin před vyšetřením vynechejte alkohol a kofeinové preparáty (káva, coca-cola, energetické nápoje).

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Injekce se podává za klidových podmínek, proto Vám zavedeme kanylu, uložíme Vás do zatemnělé místnosti, kde budete odpočívat a nebudete mluvit přibližně 10-15 minut před injekcí a po injekci. Samotné vyšetření začíná 45-60 minut po aplikaci a trvá přibližně 45 minut, po kterou budete ležet na lůžku, kamera se bude pohybovat kolem Vaší hlavy. Je důležité, abyste po dobu vyšetření vydržel(a) bez pohybu.

2. Perfuzní SPECT mozku po zátěži Diamoxem

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření mozku po podání Diamoxu. Tato látka zvyšuje prokrvení Vašeho mozku, v oblastech za zúžením tepen k zvýšení nedochází.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření.

Příprava:  Před příchodem k vyšetření 24 hodin před vyšetřením vynechejte alkohol a kofeinové preparáty (káva, coca-cola, energetické nápoje).

Provedení: Vyšetření se provádí ve 2 dnech, nejdříve klidové vyšetření, kdy obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Injekce se podává za klidových podmínek, proto Vám zavedeme kanylu, uložímeVás do zatemnělé místnosti, kde budete odpočívat a nebudete mluvit přibližně 10-15 minut před injekcí a po injekci. Samotné vyšetření začíná 45-60 minut po aplikaci a trvá 45 minut, po kterou budete ležet na lůžku, kamera se bude pohybovat kolem Vaší hlavy. Je důležité, abyste po dobu vyšetření vydržel(a) bez pohybu. V jiný den provedeme zátěžový test, kdy nejprve nitrožilně obdržíte Diamox, v průběhu podávání Vám budeme pravidelně kontrolovat krevní tlak a za 20 minut dostanete injekci s radioaktivní látkou, jak je popsáno výše. 

3. 123I – DaTSCAN

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se posuzuje biochemická a strukturální integrita presynaptického dopaminergního systému.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: před příchodem k vyšetření vynechat léky, které ovlivňují vazbu dopaminových transportérů (provádí ošetřující lékař):

 • amfetamin, kokain
 • benzotropin (Apo-benzotropine)
 • bupropion (Wellbutrin, Zyban)
 • mazindol
 • methylphenidin (Ritalin)
 • sertralin (Adjuvin, Apo-Sertral, Asentra, Sertralin, Serlift, Zoloft)

Před a po aplikaci RF:

 • blokáda štítné žlázy: Chlorigen (Perchlrátem) 30 minut před (400mg) a 12-24 hodin po aplikaci radiofarmaka (400mg) – provádí se po příchodu na vyšetření

Po podání radioaktivní látky více pijte (minimálně 0,5 l tekutiny) a často močte, toto opatření dodržujte i během dne po ukončení vyšetření.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí za 3 až 6 hodin po aplikaci a trvá 45 minut.

 

Vyšetření zánětů:                                    

Scintigrafie zánětu značenými leukocyty

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zjišťuje, zda nemáte v těle ložisko zánětu, ve kterém se hromadí bílé krvinky (leukocyty).

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Nejíst 4-6 hodin před odběrem krve, můžete pít. Odesílající lékař zajistí vyšetření KO+ dif., výsledky (ne starší 10 dnů) přineste sebou.

Provedení: Podle metody označení bílých krvinek buď obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci a krvinky se označí přímo ve Vašem těle nebo Vám odebereme 45-60 ml krve, z ní se bílé krvinky oddělí, označí radioaktivní látkou. Označené krvinky Vám vrátíme zpět v nitrožilní injekci.

Samotné vyšetření se provádí ve dvou dnech, snímání se provádí opakovaně za 1, 5-8 a 24 hodin po injekci. Jednotlivé snímky mohou trvat od 10 minut do 2 hodin . U podezření na infekci endoprotézy se v některých případech doplní alespoň s  odstupem dalších dvou dnů scintigrafické vyšetření kostní dřeně.

Vyšetření  endokrinologická:               

1. Scintigrafie štítné žlázy 99mTc pertechnetát

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zobrazuje štítná žláza.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za čtyři roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Před příchodem k vyšetření je nezbytné vysadit tyreoidální medikaci (zajistí indikující lékař):

 • Levotyroxin (Euthyrox, Letrox, Thyreotom) alespoň 10 dnů
 • Trijodtyronin alespoň 3dny

Vyloučit podání jodu v potravě, lécích pro vnitřní či vnější použití minimálně 4 týdny před vyšetřením (terapie amiodaronem, betadinem, podání RTG kontrastní látky, aplikace jodových dezinfekčních látek na pokožku může ovlivnit akumulaci RF až po dobu  3 měsíců).
Jíst, pít můžete.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí za 10 minut po injekci a trvá 20 minut.

2. Scintigrafie štítné žlázy 123 I

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zobrazuje štítná žláza.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za čtyři roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Před příchodem k vyšetření je nezbytné vysadit tyroidální medikaci (zajistí indikující lékař):

 • Tyroxin (Euthyrox, Letrox, Thyreotom) alespoň 4 týdny
 • Trijodtyronin alespoň 17 dnů
 • Propylthiouracil (Propycil), methimazol (Thyrozol, Favistan), Carbimazol alespoň 3 dny –     (vyšetření v 72h reboundu tyreostatik).

Vyloučit podání jodu v jakékoliv aplikační formě minimálně 4 týdny před vyšetřením.

Při vyšším množství jodu (terapie amiodaronem, betadinem, KI, Solutanem, podání RTG a CT jodové kontrastní látky, chronická aplikace jodových dezinfekčních látek na pokožku, Jox spray atd.) odklad aspoň 3 měsíce!

Lačnit 4 hodiny před podáním a 1 hodinu po aplikaci

Provedení: Polknete malé množství radioaktivní látky. Samotné vyšetření se provádí za 6 hodin a trvá 30-90 minut.

2. Scintigrafie příštítných tělísek

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zjišťuje přítomnost zvětšeného příštítného tělíska.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí ve dvou krocích, první snímky za 10 minut po injekci, další za 1,5-2 hodiny. V mezidobí bude provede SPECT/CT.

 

Vyšetření trávicího systému:

1. Scintigrafické vyšetření přítomnosti Meckelova divertiklu 

Princip:

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zjišťuje, zda určitá oblast Vašeho střeva neobsahuje žaludeční sliznici.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Lačnění 4-6 hodin před vyšetřením. Podání Ranisanu 150 mg p.o. (u dětí s ohledem na hmotnost 2-4 mg/kg) večer a ráno před vyšetřením. Vhodný odstup scintigrafie od podání RTG kontrastu alespoň 48 hodin.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí bezprostředně po injekci a trvá 45-60 minut, po ukončení lze doplnit další snímky trvající 3 minuty.

2. Dynamická scintigrafie motility jícnu  

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje průchod tekutého sousta jícnem.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za čtyři roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Minimálně 4-6 hodin lačnění, před vyšetřením nekuřte.

Provedení: Polknete malé množství radioaktivní látky. Samotné vyšetření se zahajuje s polknutím látky a trvá přibližně 15 minut.

3. Scintigrafické stanovení gastroesofageálního refluxu¬   

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje možný průnik tekutiny ze žaludku do jícnu.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za čtyři roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Minimálně 4-6 hodin lačnění, před vyšetřením nekuřte. Větší děti a dospělí přinesou k vyšetření džus nebo čaj (0,5 litru) a obvyklou snídani. Maminky kojenců přinesou k vyšetření jednu láhev prázdnou, druhou s připraveným mlékem. Pokud kojí, jen jednu prázdnou láhev.

Provedení: Polknete malé množství radioaktivní látky. U kojenců se podává radioaktivní látka v malém množství mléka, které dítě dostatečně zapije mlékem či čajem. Větší děti a dospělí dostávají radiofarmakon v malém množství džusu nebo čaje, mohou je zajíst pevnou stravou. Samotné vyšetření se zahajuje po napití a najedení, trvá 30-60 minut. Další snímek je možný doplnit za 4 hodiny. 

4. Scintigrafie evakuace žaludku 

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje průběh a rychlost vyprázdnění žaludku po požití polotuhého jídla. Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za čtyři roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Minimálně 8 hodin lačnění.  Diabetici sebou přinesou inzulín. Větší děti a dospělí přinesou k vyšetření džus nebo čaj (0,5 litru) , kelímek mléčné rýže (200-250g)  a dva rohlíky nebo plátky chleba. Maminky kojenců přinesou k vyšetření jednu láhev prázdnou, druhou s připraveným mlékem. Pokud kojí, jen jednu prázdnou láhev.

Provedení: Polknete malé množství radioaktivní látky. U kojenců se podává radioaktivní látka v malém množství mléka, které dítě dostatečně zapije mlékem či čajem. Větší děti a dospělí dostávají radiofarmakon zamíchané v kelímku mléčné rýže, mohou je zajíst pevnou stravou. Samotné vyšetření se zahajuje po napití a najedení, trvá 90minut. Další snímek je možný doplnit za 1-4 hodiny. 

5. Scintigrafická diagnostika krvácení do GIT                                         

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření k průkazu krvácení do zažívacího traktu pomocí označených červených krvinek. Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Blokáda štítné žlázy podáním Chlorigenu (provádí se po příchodu na vyšetření).

Provedení: Podle metody označení červených krvinek buď obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci a krvinky se označí přímo ve Vašem těle nebo Vám odebereme 10ml krve, z ní se červené krvinky oddělí, označí radioaktivní látkou. Označené krvinky Vám vrátíme zpět v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se zahajuje s podání radioaktivní látky, trvá 90 minut, další snímky lze provést v průběhu dalších 24 hodin.

6. Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se hodnotí funkce jater a odtok žluči žlučovými cestami.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Lačnění 4-6 hodin před vyšetřením. Na vyšetření si přineste hořkou čokoládu. U kojenců se suspektní atrezií žlučových cest není hladovění nezbytné.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se provádí bezprostředně po injekci a trvá 60minut, po ukončení lze doplnit další snímky s odstupem 30ti minut v případě potřeby i déle (1-4 hodin).

7. Scintigrafie jater a sleziny

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se zobrazí játra a slezina.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejí z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava: Není nutná, jíst, pít můžete.

Provedení: Obdržíte malé množství radioaktivní látky v nitrožilní injekci. Samotné vyšetření se zahajuje 15-30 minut po injekci a trvá 1-2 hodiny.

8. Scintigrafie jater k průkazu hemangiomu

Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření k ověření přítomnosti hemangiomu v játrech (nezhoubný útvar vytvořený z cév).

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.
Příprava: Jíst, pít můžete. Blokáda štítné žlázy podáním Chlorigenu (provádí se po příchodu na vyšetření).

Provedení: Vaše červené krvinky označíme přímo ve vašem krevním oběhu podáním dvou nitrožilních injekcí v odstupu 30ti minut. S podáním druhé injekce se zahajuje vlastní vyšetření. První snímky trvají přibližně 30 minut. Další se doplňují za 2 hodiny a snímání trvá 45 minut.

Provedení: Vaše červené krvinky označíme přímo ve vašem krevním oběhu podáním dvou nitrožilních injekcí v odstupu 30ti minut. Samotné vyšetření trvá přibližně 30 minut..

Ambulantní terapie otevřenými zářiči:

Paliativní terapie bolestivých kostních metastáz  153Sm 

Co je to Samarium ?

Samarium je injekční látka vyvinutá tak, aby ulevila bolestem v kostech při Vaší nemoci.
Samarium je chemicky podobné vápníku. Usazuje se všude tam, kde kosti přijímají nový vápník, tedy i v bolestivých místech. Zde Samarium setrvává po řadu týdnů a snižuje bolest.Po mnoho let používají lékaři některé typy ozáření ke snížení bolesti, kterým jsou vystaveny lidé jako Vy. Samarium je výsledkem nového vývoje v této léčbě. Injekce obsahuje malé množství speciálně vybrané formy radioaktivního Samaria volené tak, aby téměř veškeré záření bylo uvolněno v těch místech, kde se Samarium váže. To umožňuje přenést léčbu přesně do těch míst,kde je potřeba.

Proč mi bylo Samarium předepsáno?

Látka léčí kostní nález a mírní bolest. Pro mnoho lidí je aplikace Samaria mnohem přijatelnější než jiné způsoby léčby. Vám byl předepsán proto, že lékaři jsou přesvědčeni, že ve Vašem případě to bude léčba nejvýhodnější.

Jaký je postup po injekční aplikaci Samaria?

Pokud jste ambulantním pacientem, po podání budete propuštěn do domácího ošetřování. Jste-li hospitalizován, vrátíte se za určitou dobu po aplikaci zpět na příslušné oddělení.

Jaký efekt bude mít Samarium?

Během jednoho až tří dnů po podání látky se Vám mohou přechodně zvýšit bolesti. Toto je běžné a je možno po poradě s ošetřujícím lékařem zvýšit dávky tišících léků. Zhruba do jednoho týdne po aplikaci pocítíte zmírnění bolestí, které přetrvává až několik měsíců. Podle potřeby je možné podání Samaria opakovat.

Existují vedlejší účinky?

Po podání Samaria můžete jíst i pít normálně. U některých pacientů může dojít k poklesu počtu bílých krvinek a krevních destiček. Pokles bílých krvinek může způsobit infekci, pokles krevních destiček krvácení. Váš lékař si Vás proto bude zvát ke kontrolním odběrům krve po dobu 6 týdnů od podání, první s odstupem 1-2 týdnů.

Mám skončit užívání léků tlumících bolest?

Váš lékař Vám může doporučit, abyste pokračovali v užívání léků tlumících bolest do té doby, než začne polevovat. Poté Vám může doporučit postupně snižovat dávky. Dále můžete pokračovat ve snižování dávek a případně nebudete potřebovat tlumící léky vůbec.Budete-li mít nějaké pochybnosti,obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.

Jaká je další léčba?

Váš lékař Vám poradí další léčbu, pokud ji budete potřebovat. Možná, že jste již dostali hormonální injekce nebo tablety a je možné, že Váš lékař bude v této léčbě pokračovat.

Jaké aktivity mohu provozovat?

Injekce Vám nebrání v čemkoliv, co jste provozovali dosud. Jakmile se začne projevovat efekt Samaria tím, že  poleví vaše bolesti, zjistíte, že se můžete pustit do takových činností, které byly dříve obtížné nebo namáhavé. Obvykle s tím nejsou problémy, ale buďte opatrní, abyste své síly nepřecenili. Máte-li nějaké pochybnosti, požádejte svého lékaře o radu. Samarium nemá žádný vliv na Vaši schopnost řídit automobil či používat stroje.

Komu to mám říci?

Měli byste říci všem, kdo Vám předepisují jakoukoliv léčbu, že jste dostali injekci Samaria.

Jaká opatření mám udělat?

Efekt Samaria uvnitř organismu je omezen na bolestivé oblasti, v nichž se koncentruje. Samarium, které není deponováno v bolestivých místech, se dostává do vaší krve a moče. Proto je třeba během 24 hodin po aplikaci důsledně dodržovat následující opatření:

 • Tam, kde je k dispozici normální WC mísa, používejte ji přednostně před mušlí. Močte vsedě. Toaletu spláchněte vždy dvakrát. Vysušte jakákoliv místa potřísněná močí papírem a spláchněte jej. Používejte přitom gumové rukavice. Po každém použití toalety si vždy důkladně umyjte ruce.
 • Dojde-li k potřísnění vašeho prádla močí, ihned je vyperte. Pracujte v gumových rukavicích. Perte prádlo odděleně od ostatního a dobře je vymáchejte.
 • Použité gumové rukavice skladujte v igelitovém pytli po dobu 23 dnů na místě, kde se běžně nezdržují členové Vaší domácnosti, teprve poté vyhoďte do komunálního odpadu.
 • V případě poranění dobře opláchněte veškerou krev.
 • Nezdržujte se zbytečně v blízkosti ostatních osob, zejména dětí a těhotných žen po dobu jednoho týdne od podání. V případě hospitalizace bude poučen ošetřující personál.

Co se stane, vrátí-li se bolest?

Vrátí-li se bolest, měl(a) byste se obrátit na svého lékaře, který Vám může naordinovat další injekci Samaria.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY