Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Často kladené dotazy

 Jak je to s používáním telefonu a jiných el. zařízení na pokoji?

Při diagnostické aplikaci můžete používat používat běžnou elektroniku (mobil, tablet, notebook). Při terapeutické aplikaci je nezbytné tato zařízení ochránit vhodným obalem (potravinová folie, sáček atp.) před přímým stykem s povrchem těla, aby nedošlo ke kontaminaci.

 

Co se děje s kontaminovanými věcmi?

Primární je provedení očištění (dekontaminaci) - omývání, otírání dokud není dosaženo tzv. uvolňovací úrovně, kdy je možné daný předmět vynést z kontrolovaného pásma (oddělení).

V případě že není možné provést dekontaminaci, je daný předmět zlikvidován jako radioaktivní odpad (např. neomyvatelné bačkory atp.)

 

Je nutná izolace?

Izolace je nezbytná během terapie. Vzhledem k charakteru lékařského ozáření je izolace nutná, aby bylo zabráněno šíření možné kontaminace a ozáření jiných osob.

 

K-program? Co to je?

Program přijetí pacientů zahrnujících kontrolní diagnostiku a případnou terapii, je-li indikována.

 

O-program? Co to je?

Program přijetí pacientů k terapii. Někdy může zahrnovat i kontrolní diagnostickou scintigrafii, je-li indikována.

 

Kdy se propouští?

Z provozních důvodů jsou hospitalizovaní pacienti  propouštěni po snídani (mezi 8:00 a 9:00). Po domluvě s ošetřujícím lékařem může být pacient propuštěn v jinou denní dobu.

 

Je nutné potvrzení od gynekologa (o těhotenství)?

U všech žen ve fertilním věku je nezbytné toto potvrzení doložit při přijetí. Těhotenství je kontraindikací diagnostiky i terapie.

 

Těhotenství po léčbě radiojódem resp. mezi terap. aplikacemi

Je doporučeno neotěhotnět během 12 měsíců po terapii. Při náhodném otěhotnění během tohoto období je nutná individuální konzultace s ošetřujícím lékařem a radiologickým fyzikem.

 

Návaznost radiojódové terapie na operaci…jaký je časový odstup mezi operací a terapií 131I?

Doba mezi operací a terapií se může odlišovat, u pacienta se zohledňují rizikové faktory a hodnotí se histologický nález. Obvykle jsou pacienti přijímáni po zhojení jizvy za 2- 3 měsíce po operaci, nejpozději však do 6 měsíců.

 

Jaké je věkové seskupení pacientů na pokoji?

Při umisťování pacientů na společný pokoj je vždy brán zřetel na věk pacientů. Snahou je k sobě přiřadit pacienty přibližně stejně staré. Ne vždy je to však z provozních důvodů možné dodržet.

 

Je možné mít vlastní zdravotní polštář?

Ano, ale je možné, že bude muset být zlikvidován jako radioaktivní odpad, pokud nebude po jeho přeměření dosaženo tzv. uvolňovací úrovně (polštář je kontaminován).

 

Erární oblečení…co vše pacient dostane?

Každý pacient obdrží erární pyžamo nebo noční košili a župan. V případě zapomenutí obuvi, je možné ve výjimečných případech zapůjčit i erární obuv.

 

Transport z nemocnice – auto nebo je možné použít veřejnou dopravu? Není to nebezpečné pro spolucestující?

Pacient opouštějící naši kliniku splňuje státem stanovené podmínky pro propuštění do domácí péče a je poučen o zásadách radiační ochrany. Mimo jiné se dozví, že by měl omezit cestování veřejnou dopravou. Při dodržování dostatečného odstupu od ostatních pasažérů (zejména malých dětí a těhotných žen) je však možné transportu veřejnou dopravou využít. Ozáření spolucestujících nepředstavuje významné riziko vzniku komplikací.

Cestování autem na vzdálenost kratší než několik hodin také nepředstavuje bezprostřední ohrožení spolucestujících. Doporučujeme však, aby spolu s pacientem ve voze necestovaly děti a těhotné ženy. Pacient auto svým transportem nijak nekontaminuje, takže je možné následně přepravovat další osoby dle libosti.

 

Antikoncepce během terapie…má radiojód vliv na funkci antikoncepce?

Z příbalové informace tohoto léčiva je patrné, že radiojód na funkci hormonální antikoncepce nemá vliv.

 

Menstruace během a po terapii…co s tampóny a vložkami po propuštění?

Menstruace pacientky není překážkou v provedení terapie. Během hospitalizace pacientky hygienické potřeby vyhazuje do koše v koupelně, do kterého se vhazuje veškerý odpad z pokojů pacientů. Pacient je z nemocnice propouštěn v době, kdy již pro své okolí při dodržování pokynů nepředstavuje významné riziko ozáření, resp. jím používané předměty také ne. Proto je možné s těmito hygienickými potřebami nakládat jako s běžným odpadem.

 

Používání laků na nehty a rtěnek před a během terapie…gelové nehty?

Ve zvacím dopise, který před nástupem na terapii obdrží každý pacient, je uvedeno, že by se pacient měl před terapií vyvarovat používání přípravků, v nichž je ve větší míře obsažen jód.

 

Existuje seznam léků obsahujících jód, které by pacient měl před terapií nahradit jinými léky?

Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, informujte se u svého ošetřujícího lékaře, případně lékárníka, jakým přípravkem je možné tyto preparáty dočasně nahradit:

Amiodaron, Amiohexal, Amiokordin, Cordarone, Rivodaron,  Sedacoron, Jox, Vincentka v různých podobách a jodová dezinfekce

 

Jaký je rozdíl mezi lékem Letrox a Euthyrox?

Mezi léky není zásadní rozdíl. Oba léky obsahují hormon tyroxin. Euthyrox navíc oproti Letroxu obsahuje laktózu, takže není vhodný u pacientů s alergií na tuto látku.

 

Vedlejší účinky radiojódové terapie-sucho v ústech, únava…?                                 

Podobně jako u všech léků, mohou se po aplikaci 131I vyskytnout nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého. U některých pacientů bývá pozorován pocit těžkého žaludku. Několik pacientů také popisovalo „pseudonávaly“ nebo přechodné snížení tvorby slin. Proto je dobré po terapii více pít a cucat kyselé bonbóny.

Z příbalového letáku k 131I:

Po aplikaci diagnostických dávek se jen zřídkavě může vyskytnout nevolnost, zvracení či alergické projevy. Po aplikaci terapeutických dávek se u některých pacientů můžeme setkat se svěděním, tlakem a napětím ve štítné žláze, zarudnutím kůže nad štítnou žlázou, zažívacími potížemi, pálením, bolestí nebo pocitem sucha v ústech, částečné nechutenstvím.

Tyto účinky většinou ustoupí spontánně během několika dnů.

 

Jak urychlit vylučování radiojódu z těla?

Obecně se pacientům doporučuje několik dní po terapii více pít tekutiny a častěji močit, aby došlo k naředění radioaktivní látky a snížení ozáření močového měchýře. Výrazné urychlení vylučování radiojódu z těla pacienta však není žádoucí. Při výrazném navýšení pitného režimu resp. používání projímavých preparátů může dojít ke snížení efektivity léčby tím, že nedojde k dostatečnému ozáření nemocí postižené tkáně.

 

Je normální nárůst váhy po vysazení hormonů?

Nárůst váhy u pacientů s vysazenými hormony je běžný. Vysazení hormonů vede ke zpomalení metabolismu, únavě, při níž má pacient nižší energetický výdej, a zadržování vody v těle. Pokud tedy pacient nesníží běžný energetický výdej, dojde v důsledku toho ke zvýšení jeho tělesné hmotnosti. Po opětovném nasazení hormonů se přebytečná voda z těla přirozeně vyloučí.

 

Nevadí absolvování dovolené u moře před terapií?

Pobyt v přímořské destinaci se minimálně v době vysazení hormonů (spíše však 2 měsíce před terapií) nedoporučuje, neboť jód se zde vyskytuje v celém potravním řetězci a není tedy možné při konzumaci lokálních potravin dodržet bezjodovou dietu.

 

Nárok na sanitku po terapii?

Nárok na poskytnutí přepravy sanitkou mají osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tento nárok určí ošetřující lékař na základě zdravotního stavu pacienta.

 

Kdy je možná ambulantní léčba a kdy je nutná hospitalizace?

Dle § 78 vyhlášky č. 422/2016 musí být léčebná aplikace radionuklidu prováděna v lůžkové části zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, speciálně upravené a vybavené pro tento účel.

 

Je lepší operace nebo radiojód?

Standardní postup v případě maligního nálezu ve štítné žláze zahrnuje obě dvě léčebné techniky, tedy pokud to rozsah onemocnění vyžaduje. U onkologických onemocnění postup léčby stanovuje ošetřující lékař.

 

Jak dlouhá je hospitalizace?

Délka hospitalizace se může významně lišit v závislosti na typu léčebného programu, do kterého je pacient přijat. Nový pacient je přijímán do standardního 14 denního programu.  Při opakované hospitalizaci u diagnostického pobytu nepřekračuje doba hospitalizace 6 dnů, u ostatních pobytů se řídí aktuálními výsledky, proto nelze dopředu délku hospitalizace stanovit. Doba hospitalizace může být prodloužena rozhodnutím ošetřujícího lékaře s přihlédnutím k výsledkům měření dávkového příkonu v 1 m od pacienta, resp. rychlosti vylučování radiojódu z těla pacienta.

 

Jódová dieta je opravdu nezbytná?

Pokud se v době bezprostředně před terapií vyhne přijímání pokrmů obsahující jód ve zvýšené míře (např. mořské ryby, mořské řasy apod.), může pacient pokračovat ve svém běžném jídelníčku. Vyloučením pokrmů a preparátů obsahujících jód vede k zefektivnění pacientovy léčby. Důležité je také omezit „příliš“ slané pečivo (sůl lze oškrábat), brambůrky, solené arašídy  apod. Nemusíte si však pečivo sami péci.

 

Jak dlouho předem je potřeba vysadit hormony ŠŽ?

Pacient by se měl při vysazení hormonů štítné žlázy řídit pokyny k hospitalizaci, které jsou mu před terapií zaslány. Vždy je v nich uveden termín vysazení.

 

Kuřárna?

Na KNME panuje speciální režim, kdy pacienti nesmí po dobu hospitalizace opustit kliniku z radiohygienických důvodů, nemůže tedy ani využít vyhrazených míst pro kuřáky v areálu nemocnice. Proto pacientům doporučujeme, aby se vybavili preparáty obsahujícími nikotin: žvýkačky, náplasti, elektronické cigarety atd.

 

Jaké jsou rozestupy mezi léčbou?

Standardně jsou pacienti k opakované radiojódové terapii objednáni přibližně po roce od absolvování terapie předchozí. V některých případech (v závislosti na aktuálním zdravotním stavu pacienta) se může rozestup mezi terapiemi lišit, od 4 do 24 měsíců.

 

Proč internet není "zadarmo"? Prý příliš nefunguje.

V celém areálu FN Motol je poskytováno zpoplatněné WiFi připojení (100 Kč za 25 hodin připojení). Síla signálu není na všech místech stejná. Na obou lůžkových stanicích KNME jsou umístěny WiFi routery, pokrytí signálem však může být pokoj od pokoje rozdílné.

 

Zjišťuje se při diagnostickém scintigrafickém vyšetření případný výskyt vzdálených metastáz? Je terapie účinná i na metastázy?

Výskyt vzdálených metastáz mohou naznačovat laboratorní výsledky pacienta. Při diagnostické scintigrafii (použití malého množství radiojódu) nemusí dojít k akumulaci ve vzdálené metastáze. Akumulace se může projevit v poterapeutické scintigrafii celého těla. Na základě toho se následně upravuje další průběh terapie.

 

Papilární karcinom, který nevychytává radiojód, alternativní léčba?

Takovéto případy řeší ošetřující lékař a onkolog, kteří následně navrhují alternativní léčbu.

 

Vysazení hormonů versus aplikace thyrogenu…na čem to závisí?

Podání Thyrogenu  je stanoveno individuálně na základě aktuálních výsledků a je indikováno lékaři KNME.

 

Může pacient po propuštění z nemocnice, kde se podrobil radiojódové terapii,  ohrozit lidi ve svém nejbližším okolí? Např. děti nebo těhotnou přítelkyni?

Pacient podstupující terapii otevřenými zářiči je vždy před opuštěním pracoviště, které terapii provádělo, ústně a písemně poučen o možných rizicích a o způsobech, jak omezit ozáření lidí v pacientově nejbližším okolí (rodina, partner, přátelé, kolegové, atd.). Při dodržení poskytnutých pokynů pacient nepředstavuje riziko pro své okolí.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY