Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení radiologické fyziky

Samostatné oddělení radiologické fyziky pro oblast nukleární medicíny je umístěno v části „KNME - Vedení kliniky“ v komunikačním uzlu B, -2. patro. Na oddělení působí kliničtí radiologičtí fyzici, radiologičtí fyzici a radiologičtí technici.

Oddělení:

  • zajišťuje pravidelné provádění kontrol kvality zobrazovacích systémů a měřící techniky
  • zabezpečuje aplikaci a optimalizaci radiační ochrany při poskytování zdravotní péče, zejména radiační ochranu pacientů při lékařském ozáření, radiační ochranu pracovníků, pracovišť a jejich okolí
  • zajišťuje soustavný dohled nad dodržováním požadavků radiační ochrany
  • stanovuje radiační zátěž pacienta z vyšetření nebo léčby pomocí radionuklidu
  • spolupracuje s lékaři při pořizování a vyhodnocování klinických dat
  • spolupracuje při zavádění nových diagnostických i terapeutických metod v souladu s doporučeními European Association of Nuclear Medicine (EANM)
  • zajišťuje soulad dokumentace a záznamů pracoviště s legislativními předpisy a doporučeními Státního úřadu pro jadernou bezpečnost týkajícími se nakládání se zdroji ionizujícího záření a radiační ochrany
  • podílí se na řešení vědeckých grantů
  • podílí se na výuce v rámci KNME

Fyzici oddělení radiologické fyziky jsou členy Komise pro zabezpečování radiační ochrany (KZRO) ve FN Motol.

 

Klinický radiologický fyzik, vedoucí ORF KNME:

Ing. Tereza Kráčmerová 224 434 612 tereza.kracmerova@fnmotol.cz

Klinický radiologický fyzik:

Ing. Dana Prchalová 224 434 611 dana.prchalova@fnmotol.cz

Radiologický technik:

Bc. Alena Keňová
224 434 612
alena.kenova@fnmotol.cz
Bc. Tomáš Řeháček
224 434 612
tomas.rehacek@fnmotol.cz
Vladimír Kaisr 224 434 682 vladimir.kaisr@fnmotol.cz
Simona Šimůnkova 224 434 612 simona.simunkova@fnmotol.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY