Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

 

Vedoucí centra: MUDr. Eva Meluzínová

Lékaři:   

MUDr. Petra Ročková

MUDr. Eva Houžvičková

MUDr. Mgr. Jana Libertínová

MUDr. Eva Hynčicová

Sestry centra :

Jana Jindrová

Lenka Ondračková

Centrum pro léčbu a diagnostiku demyelinizačních onemocnění zahájilo svou činnost v roce 2000. V současné době je zde sledováno a léčeno více než 1000 pacientů převážně s roztroušenou sklerózou (RS), roční nárůst pacientů je kolem 150. Zároveň zajišťujeme návaznost péče pro pacienty Kliniky dětské neurologie FN v Motole. Pacienti přicházejí do centra s diagnózou již stanovenou,nebo je diferenciálně diagnosticky upřesněna během hospitalizace.

Všichni pacienti jsou, za předpokladu splnění indikačních kritérií, léčeni léky prvé nebo druhé volby. Některým jsou nabízeny nové léky v rámci probíhajících klinických studií.

Součástí centra je denní stacionář, kde je podávána intravenózní léčba. Součástí stacionáře je i monitorované lůžko.

Všem nemocným léčeným interferony-β je monitorována biologická účinnost léčby stanovením tvorby neutralizačních protilátek vyšetřením mRNA proteinu MxA.

Specifické problémy pacientů jsou řešeny ve spolupráci s dalšími pracovišti FN v Motole:

Klinický psycholog - (PhDr. Martin Jung, neurologická klinika)

Urologická klinika - urodynamické vyšetření a léčba sfinkterových poruch (MUDr. Michal Rejchrt)

Oční klinika - vyšetření a sledování pacientů se zánětem očního nervu (MUDr. Květoslava Ferrová)

Gynekologicko-porodnická klinika – sledování v  průběhu gravidity a v šestinedělí, léčba hormonálních poruch (doc. MUDr. Tomáš Binder, MUDr.Petra Hanulíková)

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství- zařazení nemocných do rehabilitačních programů jak ambulantních, tak za hospitalizace (prim. MUDr.Martina Kövári)

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY