Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poradna pro poruchy kognitivních funkcí

Poradna pro poruchy kognitivních funkcí

Lékaři poradny:

prof. MUDr, Jakub Hort, Ph.D., vedoucí poradny

 

As. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

As. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

 

Koordinátorka poradny:

 Vlaďka Fulínová

objednání – email: vladislava.fulinova@fnmotol.cz  telefon: 224 436 809

Na činnosti poradny se dále podílejí:

Postgraduální studenti:

MUDr. Jiří Cerman

MUDr. Ivana Gažová

MUDr. Ivana Mokrišová

MUDr. Ondřej Lerch

 Psychologové:

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Mgr. Hana Marková

Mgr. Adéla Mazancová

Mgr. Kateřina Čechová

Problematiku kognitivní neurologie nelze zúžit pouze na problematiku Alzheimerovy choroby, přestože toto onemocnění je nejčastější příčinou poruchy kognitivních funkcí ( paměť, řeč, praktické, gnostické, exekutivní funkce). Alzheimerova choroba by se měla jmenovat spíše Alzheimerovou-Fischerovou chorobou, neboť ve stejné době, kdy Alois Alzheimer popsal jediného pacienta, český rodák ze Slaného prof. Oscar Fischer popsal případů celkem 12. Díky jeho nepříznivému osudu a úmrtí za okupace i ironií osudu se na tento významný český primát  na řadu let zapomnělo. Naše poradna by ráda navázala na tradici předchůdců evropského významu jakými byli Oscar Fischer nebo Arnold Pick, který popsal frontotemporální demenci.  Poradna svými klinickými a vědeckými výsledky, i díky personálnímu obsazení patří mezi přední Evropská pracoviště zabývající se diagnostikou pacientů s kognitivními poruchami. Nabízí moderní diagnostické a léčebné postupy, které byly vypracovány ve spolupráci se zahraničními pracovišti ( Mayo clinic, Rochester, USA, University of South Florida , Tampa, USA, Massachusetts General Hospital, Boston, USA, Montpelier, Francie, Queensland  Brain Institute, Austrálie). Jedná se zejména o moderní screeningové protokoly pro pacienty se subjektivními obtížemi s pamětí nad 50 let, pacienty s mírnou kognitivní poruchou a různými druhy demence. Hlavní zaměření je na predikci, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby, Lewy body demence, frontotemporální demence, Parkinson plus syndromů, normotenzního hydrocefalu i řady dalších vzácnějších příčin kognitivního deficitu. V omezené míře poradna působí i v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění způsobujících poruchy kognice v mladším věku – např. intoxikace, poúrazové stavy, stavy po cévních a zánětlivých onemocněních mozku. Poradna se nezabývá  diagnostikou ani léčbou primárně psychiatrických onemocnění vedoucích k poruchám kognitivních funkcí. 

Poradna využívá možností komplexního diagnostického vybavení fakultní nemocnice a partnerských pracovišť (laboratorní,  zobrazovací vyšetření CT, MRI, SPECT, DaTSCAN, vyšetření biomarkerů v likvoru, genetické vyšetření). V rámci neurologické kliniky jsou k dispozici standardní i nadstandardní neurologická lůžka pro krátké diagnostické pobyty. Tato lůžka však nejsou určena pro dlouhodobou hospitalizační ani následnou sociální péči o pacienty s kognitivním deficitem. 

Poradna úzce propojuje klinické a výzkumné aktivity. Právě aplikace nejnovějších výzkumných poznatků v diagnostických procesech umožňuje časnější záchyt onemocnění jako je Alzheimerova choroba nebo jiné druhy demence. V rámci poradny je možné v některých případech provést i zcela unikátní neuropsychologické vyšetření a vyšetření prostorové paměti, která bývá postižena nejdříve. K tomu slouží specielní zařízení Blue Velvet Arena, které bylo vyvinuto ve spolupráci s Akademií věd ČR. Některé speciální neuropsychologické testy byly vynalezeny a publikovány poprvé na našem pracovišti. Nad rámec rutinního vyšetření poradna rovněž nabízí možnosti pokročilého zpracování MRI signálu – techniky DTI, volumometrie a další. Rovněž některá biochemická vyšetření, která nejsou v ČR rutinně dostupná se provádí díky začlenění poradny do evropských projektů a grantových programů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. : zařízení na vyšetření prostorové kognice – Blue Velvet Arena

      

Obr. MRI vyšetření atrofie hippokampu

Nabízí možnost využití nových terapeutických postupů v léčbě Alzheimerovy choroby s poskytnutím nejmodernějších léků. V poradně probíhají klinické studie s novými léky, které nejsou ještě dostupné na trhu, ale možnou pomoci v léčbě dosud neléčitelných onemocnění. Příkladem je například program s inhibitory sekretáz nebo očkování proti beta-amyloidu. Součástí komplexní léčby je i rehabilitační program na zlepšení kognitivních funkcí. 

Zájemcům poskytne podrobné informace o poruchách kognitivních funkcí.

Nabízí možnost nasměrování na poradenské služby nebo kontaktní místa České Alzheimerovské společnosti, která dokáží poradit v sociální i právní problematice.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY