Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Co si vzít do nemocnice?

Vážená paní, Vážený pane

Byli jste objednáni k nástupu hospitalizace na Kliniku spondylochirurgie 1. LF UK a FNM k provedení plánované operace. Obraťte se, prosím, na svého praktického lékaře, kterému předložíte seznam potřebných předoperačních vyšetření, která nesmí být starší tří týdnů.
Bez kompletního předoperačního vyšetření nemůžete být k hospitalizaci přijati.
K příjmu se dostavte v určený den v 9:00 hod na oddělení ve 6. patře uzlu B.

S sebou:

 • kompletní předoperační vyšetření
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • doklad o zdravotním pojištění (kartička pojištěnce)
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud máte vystavený)
 • výsledky vyšetření, o které požádal Váš ošetřující lékař (např. EKG, CT, MR, RTG snímky)
 • veškerou obrazovou dokumentaci, t.j. MRI nebo CT na CD nosiči případně si jí nechat elektronicky přeposlat (přes tzv. systém ePACS)
 • seznam léků, které pravidelně užíváte, případně průkaz diabetika
 • věci osobní potřeby (osobní prádlo, župan, ručník, domácí obuv, toaletní potřeby, atd.)
 • peněžní hotovost 200 Kč /RHB pomůcky-berle, pokud je již vlastníte, doneste sebou/ peněžní hotovost na poplatek 100 kč na den
 • Anopyrin,Warfarin a jiné léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno vysadit minimálně 7-10 dní před výkonem.

Hlavně předoperační vyšetření.

Důležité upozornění:

 • K hospitalizaci je třeba se dostavit bez větší částky peněz, šperků a jiných cenností, neboť za jejich ztrátu, pokud nejsou uloženy v nemocničním trezoru, oddělení ani nemocnice neručí.
 • Návštěvy na oddělení jsou povoleny denně od 14 do 17 hod po domluvě kdykoliv. Na JIP jen výjimečně.
 • Pokoje jsou trojlůžkové a na každém je televizor.
 • Naše standardní oddělení má 2 nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Kontakt na oddělení tel. 224432573, kontakt na JIP 224432590

V den příjmu je třeba počítat s tím, že:

 • Vznikne určitá prodleva než budete uloženi na lůžko, což je dáno nezbytnou administrativou spojenou s příjmem nových a propouštěním stávajících pacientů.
 • V den příjmu nebudete operováni.
 • Při mimořádné situaci, kdy pro Vás připravené lůžko muselo být použito pro pacienta s akutním onemocněním, může být po vyřízení administrativních záležitostí příjmu vaše hospitalizace přerušena s tím, že budete pozváni přímo na lůžko až v okamžiku, kdy budete opět zařazeni do operačního programu.

Pokud se nemůžete k přijetí dostavit, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost telefonicky na tel. 224432580 / 2581

Děkujeme, že jste si vybrali právě nás.

Požadované předoperační vyšetření

Vážená paní, vážený pane, obraťte se, prosím, na svého praktického či závodního lékaře s žádostí o provedení uvedeného interního předoperačního vyšetření:
Ke zhodnocení předoperačního nálezu prosíme použít ASA klasifikaci. viz Standardy léčebných a vyšetřovacích postupů Věstník MZ ČR částka 8, červenec 1997.

1. Pacienti bez komplikujícího onemocnění ASA I.

* Provádí praktický lékař nebo internista
* - anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
* - krevní obraz, moč, sediment, ionty
* - urea, glykemie
* - speciální požadavky oddělení: ALT, AST, AF, CB, albuminy, ………
HbS Ag + anti HCV, BWR.……………………………………………
Všechny výsledky prosím přiložit.
* - INR, PTT ……….. ano
* - Krevní skupina …..ano
* - RTG plic pouze popis
* - EKG křivku přiložit
* - vyjádření ke schopnosti pacienta podstoupit operační výkon.
* Platnost vyšetření 14 dní.

2. Pacienti s komplikujícím onemocněním ASA II. - IV.

* - všechna vyšetření, jako u ASA I.
* - anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
* - koagulační parametry
* - krevní skupina ……..ano
* - konziliární interní vyšetření
* - doplňková vyšetření dle základního onemocnění viz Věstník
* - speciální požadavky oddělení: zvážit spirometrické a ECHO vyšetření u kardiaků, hypertoniků a pacientů s CHOPN
* - vyjádření ke schopnosti pacienta podstoupit operační výkon

Platnost vyšetření :

* Dva týdny - ASA II ( lehké celkové onemocnění či choroba bez omezení funkce a výkonnosti )
* Čerstvé - ASA III. ( těžké celkové onemocnění či choroba s omezením funkce a výkonnosti )
* ASA IV. ( těžký stav - vyšetření bude provedeno u lůžka při příjmu )


Pacient souhlasí s vyšetřením HIV před operací.

Anopyrin a jiné léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno vysadit minimálně 7 - 10 dní před výkonem. Vysadit selegilin (Jumex,…).

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY