Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vážená paní, Vážený pane,

v den příjmu se dostavíte na naší kliniku, 6. patro/uzel B, FN Motol, dospělá část, nejlépe mezi 9-10 hodinou dopolední do přijímací kanceláře. Ta se nachází hned po vstupu na oddělení po levé straně. Zde s Vámi administrativní pracovnice našeho sekretariátu vyřídí nejdůležitější formality (ověření totožnosti a osobních údajů, zdravotního pojištění a jejich zadání do systému nemocnice). Následně Vás příjme předem určený lékař/lékařka na oddělení - odebere anamnézu, provede klinické vyšetření se zaměřením na vyšetření páteře, zkontroluje a připraví výsledky zobrazovacích vyšetření, evtl. doplní chybějící. Lékař/ka Vás dále poučí o charekteru onemocnění a možnostech terapie se zaměřením na způsob a průběh operačního zákroku. Dále Vám objasní komplikace, které se mohou během operace a hospitalizace vyskytnout. Pokud budete souhlasit s navrženým postupem, podepíšete nezbytné informované souhlasy (s hospitalizací, operačním výkonem a podáním krevních derivátů). Dále Vás přijme ošetřující zdravotní sestra/bratr, který Vás poté uloží na předem určené lůžko. Standardní pokoje jsou třílůžkové, vybaveny vlastní toaletou a sprchou, LCD televizí. Na standardním oddělení kliniky jsou 2 jednolůžkové nadstandardní pokoje v kterých poskytujeme nadstandardní ubytování, cena pokoje je 1200 kč / noc. Více na stánkách FN Motol.

V den Vašeho příjmu může vzniknout prodleva mezi samotným příjmem a uložením na lůžko, to je dáno nezbytnou administrativou spojenou s příjmem nových a propouštěním stávajících pacientů. V odpoledních hodinách následuje kontrola anesteziologem a jeho příprava před celkovou anestesií v následující den. Pořadí pacientů k operaci určuje vždy po ranní vizitě primář oddělení či jeho zástupce. Pořadí se může měnit s upřednostněním pacientů s akutním onemocněním páteře, kteří byli přijati během služby. Proto může být Vaše plánovaná operace odložena nebo dokonce zrušena. Prosíme o shovívavost a toleranci s pacienty, kteří se dostali na naše oddělení v akutním stavu.

Bezprostředně po operaci budete uloženi na jednotku intenzivní péče (uzel C, 2. patro), kde budete dle závažnosti operačního výkonu a Vaše klinického stavu intenzivně monitorováni. Dále Vám bude podávána účinná analgetická terapie, chronické léky, léky pro prevenci hluboké žilní trombózy a jiná symptomatická terapie. Délka hospitalizace na lůžku intenzivní péče je při nekomplikovaném pooperačním průběhu obvykle 1-3 dny. 1. pooperační den, pokud to Váš stav dovolí, provedeme kontrolní zobrazovací vyšetření. 2. pooperační budete fyzioterapeutem poučeni o pohybovém režimu a za jeho asistence postupně vertikalizováni.

Po stabilizaci Vašeho stavu následuje překlad na standardní lůžku. Pokračuje nácvik vertikalizace a mobilizace, sebeobsluhy. Postupně zredukujeme analgetickou terapii natolik, aby jste mohli být propuštěni domů bez její významné podpory. Průměrná doba hospitalizace na našem oddělení je šest dnů.

Pokud budete mít během hospitalizace jakékoliv dotazy nebo pochybnosti, neobávejte se zeptat ošetřujícího lékaře při vizitách, které probíhají každý den ráno.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY