Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Slovníček pojmů páteřních

Bechtěrevova choroba (ankylozujicí spondylartritida)

Zánětlivé onemocnění meziobratlových kloubů způsobujicí v dospělosti omezenou hybnost a bolestivost páteře, dochází k postupnému srůstání páteře až do stádia tzv. bambusové tyče

CT (počítačová tomografie)

Na bázi RTG záření, hraje nezastupitelnou roli v traumatologii páteře, případně v deformitách páteře, velmi dobře zobrazuje kostěné struktury páteře.

Discus intervertebralis (meziobratlový disk, ploténka)

Pružná destička z vláknité chrupavky mezi dvěma obratli páteře. Pružností tlumí nárazy, kterým je páteř v běžném životě vystavena. S přibývajícím věkem vznikají na d.i. degenerativní změny, které mohou vést k herniace

Dorzální Instrumetovaná Spondylo Déza DISD

Chirurgický výkon kdy se ze zadního přístupu pomocí kovového implantátu zafixuje určitá část páteře.

Dorzální Neinstrumentovaná SpondyloDéza

Chirurgický výkon, kdy se ze zadního přístupu pomocí kostních štěpů po zhojení zafixuje určitá část páteře.

Herniace disku (výhřez meziobratlové ploténky)

Degenerativními změnami poškozená meziobratlová ploténka vyhřezne do páteřního kanálu (vznikne stenóza, zúženi) a může tlačit na nervové struktury, jež se projeví např. vyzařováním bolestí do končetin.

Instabilta páteře

Instabilita je ztráta schopnosti páteře udržet při vystavení fyziologické zátěži takové postavení obratlů, aby nedocházelo k okamžitému nebo následnému poranění míchy a nervových kořenů a současně nedocházelo k vývoji invalidizující deformity a výrazné bolestivosti.

Mícha

Část centrální nervové soustavy, provazec nervových vláken a buněk procházející páteřním kanálem od hlavy až cca k 1.-2. bedernímu obratli u dospělého člověka, dále pokračují již jen nervové kořeny. Těchto kořenů je celkem 31 a po výstupu z páteře vytvářejí míšní nervy.

MRI (magnetická rezonance)

Neinvazivní vyšetření na principu obsahu vody vody v jednotlivých tkáních, v páteřní chirurgii přichází do popředí pří zjišťování stavu vazivového aparátu, meziobratlových plotének, míchy, upřesnění a diagnostice zúžení páteřního kanálu, diagnostice zánětlivých změn a týže degenerativního postižení.

Paréza

Částečné ochrnutí (obrna) části těla, většinou se dělí na paraparézu - obrna horních či dolních končetin od určité etáže a tatraparéza (kvadruparéza) obrna všech končetin, záleží na výše požkození míchy, čím výše a více je požkozena, tím je těžší a rozsáhlejší postiižení těla.

Plegie

Úplné ochrnutí části těla způsobené většinou úplným přerušenm míchy, se dělí na paraplegie - ochrnutí horních či dolních končetin od určité etáže, hemiplegie - ochrnutí pravé či levé poloviny těla a tetraplegie (kvadruplegie) ochrnutí všech končetin.

PLIF Posterior Lumbar Interbody Fusion

zadní bederní meziobratlová fůze - chirurgická technika, kdy se ze zadního přístupu pomocí implantátu či kostních štěpů docílí fůze obratlových těl.

Prostý rentgenový snímek páteře ve dvou projekcích

předozadní a bočný, základní a nepostradatelné vyšetření páteře, zobrazuje skelet páteře.

Scheurmannova choroba

Postihuje většinou adolescenty nejčastěji ve věku 12-18 let, častěji chlapce, projevuje se zvětšeným hrudním zakřivením páteře ve smyslu předozadním, u 1/5 nemocných se můžou vyskytnout bolesti, vznikají tzv. Schmorlovy uzly - herniace meziobratlových plotének do obratlových těl, terapie ve většině případů konzervativní – rehabilitace.

Skolióza

Deformita páteře ve frontální (čelní) rovině - vybočení páteře do stran. Příči jsou různorodé, např. vrezené deformity obratlů, nestejná délka končetiny, onemocnění svalů a nervů a další.

Spondylartritida

Zánětlivé onemocnění kloubů páteře.

Spondylartróza

Degenerativní artrotický proces postihující meziobratlové klouby. Projevuje se bolestmi zad, zejména po zátěži, zvýšeným napětím svalů páteře, omezenou pohyblivostí.

Spondylitida

Zánětlivé onemocnění obratlového těla.

Spondylochirurgie (spondylo - týkajicí se páteře)

Chirurgický obor zabývající se chirurgickou terapií chorob páteř - úrazy, vrozené vady a deformity, tumory, poúrazové deformity, degenerativní změny.

Spondylodiscitida

Zánětlivé onemocnění meziobratlové ploténky a přilehlých krycích ploten horního a dolního obratle.

Spondylolistéza

Posun (sklouznutí) obratlového těla jednoho obratle směrem dopředu vůči spodnímu obratli. Dle velikosti posunu se dělí na stupně I-IV (dle % posunu). Stupeň V znamená posun o celé tělo (více jak 100%). Tento posun je nejčastější v dolní bederní krajině, příčinou je nejčastěji porušení vývoje obratle, velmi výjimečně následkem traumatu.

Spondylolýza

Stav, kdy je přerušena zadní část obratlového oblouku nejčastěji vlivem vrozeného porušení vývoje obratle, velmi výjimečně jako následek úrazu. V dospělosti se projevuje jako nestabilita, která časem může vést ke spondylolistéze.

Spondylóza

Degenerativní proces postihující meziobratlové prostory . Projevuje se snížením těchto prostorů (meziobratlových disků) a tvorbou okrajových osteofytů n spojení obratlového těla a disku. Ploténky (meziobratlové disky) ztrácejí svojí pružnost a mohou vyhřeznout, viz herniace disku.

Spondylodéza

Chirurgické spojení (zpevněni) sousedních obratlů, může být instrumentované - za použítí kovového implantátu, či neinstrumentovaná za pomoci kostních štěpů.

Stenóza páteřního kanálu

Zůžení, které může být způsobeno degenerativními změnami (spondylóza, spondylartróza, spondylolistéza, herniace disku), vrozenými vadamy (vrozeně úzký kanál, skolióza, vrozené deformace), úrazy, záněty a tumory páteře.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY