Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace 2011

Zahraniční publikace s impact factorem:

 • Veselý Š., Jarolím L.,  Babjuk M., Dušek P., Kaliská V., Schmidt M.: Parameters derived from prostate-specific antigen decline after radical prostatectomy for localized prostate cancer may improve identification of patients at increased risk of disease progression. J urol. 185,2011, Issue 4, Supplement, Pages e121-e122. IF 3.862
 • L. Jarolím, Š. Veselý, M. Babjuk, M. Schmidt, P. Dušek, I. Minárik, B. Malinová: Vliv hodnoty PSA před salvage radioterapií na úspěch léčby. Urológia 2011, 17, 1, 9.
 • L. Jarolím, Š. Veselý, M. Babjuk, M. Schmidt, I. Minárik, P. Dušek, B. Malinová: Efficacy of early salvage radiotherapy after radical prostatectomy in patients with rising PSA levels below the conventional threshold of 0.2ng/mL. Urology 78 (Supplement 3A) 2011, S279. IF 2.334
 • M. Rejchrt, M. Schmidt, K. Havlová, L. Jarolím, M. Babjuk: Peripheral stimulation of nervus tibialis in patients with with detrusor hyperactivity. European Urology Suppl. 10, 9, 2011, 621. ISSN 1569-9056. IF 2.139
 • Schmidt M, Chocholatý M, Veselý Š, Jarolím L, Babjuk M.: Laparoscopic partial nephrectomy: evaluation of clampless technique. European Urology Suppl. 10, 9, 2011, 653. ISSN 1569-9056. IF 2.139
 • Babjuk M., Jarolím L., Hrbáček J.: Urethra sparing cystectomy and orthotopic diversion in females - Oncological outcomes and risk of urethral recurrence. Abstract book of the 10th Meeting of the Association of Academic European Urologists, Moscow 1 - 4 December 2011, 24.
 • L. Jarolím: Radikální retropubická prostatektomie. Medicína a umění, 18,2011,5, 2-15. ISSN 1803-3679
 • Mares J., Schmidt M.,Cerny M., Lunak T., Mares M., Soukup J., Jarolim L.: Gene expression of Periostin and SHB in prostate cancer. Eur Hum Gen Suppl 2011; 19(2): 231-232.
 • Hrbáček J, Brisuda A, Babjuk M. Involvement of epithelial-mesenchymal transition in urinary bladder cancer progression. A review. Debates on Bladder Cancer 2011; 3:1.
 • Chocholaty M, Křepelová A, Vasovčák P, Schmidt M, Babjuk M: Array-cgh analysis of the clear cell renal cell cancer European Urology Suppl 2011;10(9):654-655. IF 2.139
 • Babjuk M., Oosterlinck W, Sylvester R, Kaasinen, E; Bohle, A; Palou-Redorta, J; Roupret, M: EAU Guidelines on Non-Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder – 2011 Update. Eur Urol 2011, 59, 997-1008. IF 8,843 je v databázi:
 • Roupret M, Zigeuner R, Palou J, Babjuk M: European guidelines for the diagnosis and management of upper urinary tract urothelial cell carcinomas: 2011 update. Eur Urol 2011, 59, 584-94. IF 8,843
 • Oosterlinck W, Sylvester R, Babjuk M, Kaasinen, E; Bohle, A; Palou-Redorta, J; Roupret, M: Should all patients receive an immediate chemotherapeutic drug instillation after resection of papillary bladder tumors? Eur Urol 2011, 59, 374-6. IF 8,843
 • Babjuk M: Should a Second Transurethral Resection Be Performed in All Patients with T1 or High-Grade Non–Muscle-Invasive Bladder Cancer? Eur Urol Suppl 2011, 10, e8-e11 IF 2.139
 • Rouprêt M, Zigeuner R, Palou J, Boehle A, Kaasinen E, Sylvester R, Babjuk M, Oosterlinck W: European guidelines for the diagnosis and management of upper urinary tract urothelial cell carcinomas: 2011 update. Actas Urol Esp. 2012 Jan;36(1):2-14. Epub 2011 Oct 29. Spanish.
 • Babjuk M. What are the limitations of endoscopic management of urothelial carcinoma of the upper urinary tract?  Eur Urol. 2011 Nov;60(5):961-3. IF 8,843

 

Publikace v českých recenzovaných časopisech:

 • V. Šturcová - Kaliská, Hanek P, Schmidt M, Rejchrt M., Jarolím L., Babjuk M.: Záchovné výkony při tumoru varlete. Česká urologie 2011 15 suppl.1 15-16. ISSN 1211-8729
 • Schmidt M, Veselý Š, Dušek P, Jarolím L, Babjuk M: Laparoskopická nefrektomie. Česká urologie 2011 15 suppl.1 59-60. ISSN 1211-8729
 • L. Jarolím: Vliv ADT na kost, CTIBL a jeho epidemiologie, vlastní zkušenosti. Česká urologie 2011 15 suppl.1 88-89. ISSN 1211-8729
 • L. Jarolím: Úloha RANK Ligandu u úbytku kostní hmoty vlivem ADT a význam jeho inhibice. Česká urologie 2011 15 suppl.1 97. ISSN 1211-8729
 • L. Jarolím: Lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty. Česká urologie 2011 15 suppl.1 73. ISSN 1211-8729
 • L. Jarolím: Selhání primární léčby karcinomu prostaty. Česká urologie 2011 15 suppl.1  78. ISSN 1211-8729
 • A. Brisuda, J. Hrbáček, M. Babjuk, L. Jarolím: Role Narrow Band Imaging při detekci svalovinu neinvadujicich urotelialnich karcinomů močoveho měchýře. Česká urologie 2011 15 suppl.1  17. ISSN 1211-8729
 • A. Brisuda, J. Hrbáček, M. Babjuk, L. Jarolím: Role časné opakované transuretrální resekce. Česká urologie 2011 15 suppl.1  17. ISSN 1211-8729
 • Babjuk M., Macek P., Hrbáček J., Soukup V., Brisuda A., Jarolím L., Hanuš T.: Uretru šetřící cystektomie s ortotopickou neovezikou u žen s uroteliálním tumorem močového měchýře – onkologické výsledky. Česká urologie 2011 15 suppl.1  19. ISSN 1211-8729
 • J. Mareš, M. Schmidt, T. Luňák, M. Mareš, M. Černý, L. Štěpánek, J. Soukup, L. Jarolím: Genová exprese shb, periostinu a hepsinu v tkáni karcinomu prostaty. Česká urologie 2011 15 suppl.1  27. ISSN 1211-8729
 • Stolz J., Chocholatý M., Jarolím L.: Penilní forma Mondorovy nemoci, kazuistika. Česká urologie 2011 15 suppl.1  57. ISSN 1211-8729
 • Veselý Š., Jarolím L., Babjuk M., Schmidt M., Minárik I.: Je reziduální prostatická tkáň po radikální prostatektomii významným zdrojem PSA? Česká urologie 2011 15 suppl.1  60. ISSN 1211-8729
 • Veselý Š., Jarolím L., Babjuk M., Schmidt M., Minárik I.: Identifikace pacientů bez další progrese PSA po dosažení konvenční hodnoty biochemické recidivy po radikální prostatektomii. Česká urologie 2011 15 suppl.1  61. ISSN 1211-8729
 • L. Jarolím, Š. Veselý, M. Babjuk, M. Schmidt, P. Dušek, I. Minárik, B. Malinová: Hodnota PSA před salvage radioterapií nižší než 0,2 ng/ml má větší šanci na úspěch léčby než hodnoty vyšší. Česká urologie 2011 15 suppl.1  61. ISSN 1211-8729
 • Minárik I., Špíšek R., Podrazil M., Dušek P., Jarolím J., Bartůňková J., Babjuk M.: Klinické studie fáze I/II imunoterapie dendritickými buňkami u pacientů s biochemickou recidivou a hormon refrakterním karcinomem prostaty – výsledky po 1 roce. Česká urologie 2011 15 suppl.1  63. ISSN 1211-8729
 • Drlík P., Jarolím L., Kawaciuk I., Köhler O.: Čtyřkanálová profilometrie pelviureterálního přechodu (PUP) u skupiny pacientů se stenózou PUP před a po endopyelotomii. Česká urologie 2011 15 suppl.1  92. ISSN 1211-8729
 • Chocholatý M., Dušek P., Schmidt M, Havlová K., Kawaciuk I. Babjuk M., Jarolím L: Záchovné výkony u nádorů ledvin. Česká urologie 2011 15 suppl.1  72. ISSN 1211-8729
 • Rejchrt M, Schmidt M, Havlová K: Periferní neurostimulace nervus tibialis posterior u pacientů s refrakterní hyperaktivitou detruzoru. Ces Urol 2011; 15(Suppl 2): 75. ISSN 1211-8729
 • M. Schmidt, M Chocholatý, I Minárik, Š Veselý, L Jarolím, M Babjuk: LESS nefrektomie. Česká urologie 2011 15 suppl.1  80. ISSN 1211-8729
 • P. Dušek, M. Schmidt, S. Veselý, M. Chocholatý, L. Jarolím, M. Babjuk: Retroperitoneální lymfadenektomie u germinálních nádorů varlete. Česká urologie 2011 15 suppl.1  84. ISSN 1211-8729
 • M Schmidt, P Hanek, P Dušek, Š Veselý, L Jarolím, Babjuk: Laparoskopická retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů. Česká urologie 2011 15 suppl.1  85. ISSN 1211-8729
 • L. Jarolím: Radikální retropubická prostatektomie. Medicína a umění, 18,2011,5, 2-15. ISSN 1803-3679
 • Hrbáček J., Brisuda A., Babjuk M. Detekce cirkulujících nádorových buněk u pacientů s uroteliálním karcinomem: nový  laboratorní marker pro klinickou praxi? Ces Urol 2011; 15(Suppl 1): 68. ISSN 1211-8729
 • K. Bartoníčková:Infekce močových cest. Medicína a umění, Praha, 18,2011,5, 20-27. ISSN 1803-3679
 • Bartoníčková K.: Komentář k článku dr. Páralové „Sexuálně přenosné infekce v urologii“ (Urol. praxi, 2011; 12(4): 220-227.) Urol. praxi, 2011; 12(4): 227-228. ISSN 1213-1768
 • Bartoníčková K.: Komentář k článku dr. Förstla „Enzymoterapie urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis“. (Urol. Praxi, 2011; 12(3): 180-182.) Urol. praxi, 2011; 12(3): 182. ISSN 1213-1768
 • Bartoníčková K.: Komentář k článku doc. Těšínského „Nutriční a metabolické aspekt perioperační péče u cystektomie“ (Urol. praxi, 2011; 12(2): 114–116.) Urol. praxi, 2011; 12(3): 191. ISSN 1213-1768
 • Brisuda A., Babjuk M., Hrbáček J: Komplikace po cystektomii a způsoby jejich hodnocení. Ces Urol 2011; 15(1): 63. ISSN 1211-8729
 • Chocholatý M, Křepelová A, Vasovčák P, Babjuk M: Array-CGH analýza u světlobuněčného karcinomu ledviny. Ces Urol Suppl 2 2011;15 Suppl 2:70. ISSN 1211-8729
 • Milan Hora, Petr Stránský, Viktor Eret, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Zdeněk Chudáček, Marko Babjuk: Integrace chirurgické a biologické léčby u pokročilého renálního karcinomu. Čes Urol 2011, 15, 149-157. ISSN 1211-8729
 • M. Babjuk: Česká urologie – editorial. Česká urologie 15,2001,4, s. 211-212.
 • Hyrsl, L; Zavada, J; Zavadova, Z; Kawaciuk, Ivan; Veselý, Štěpán; Škapa, Petr: Karbonická anhydráza iX (CA IX) a její exprese u adenokarcinomu ledviny a uroteliálních nádorů močového měchýře. Česká urologie 2011, 15,2, s. 85-92
 • L. Jarolím: Slovo úvodem. Endoskopie 20,2011,3-4,3
 • P.  Frič, L. Jarolím: Slovo úvodem. Časopis Endoskopie – 20 let. Endoskopie 20,2011,1,3.
 • Pesl, M; Soukup, V; Babjuk, Marek; Dundr, P; Capoun, O; Valová, Z: Hodnocení významu klinicko-patologických prognostických faktorů u nádorů močového měchýře neinfiltrujících svalovinu. Česká urologie, 2011, 15,4, s. 222-228.

 

Monografie domácí:

 • Petruželka L, Babjuk M: Léčba metastatických nádorů ledvin. Galén, 2011, Praha, ISBN 978-80-7262-758-5

 

Kapitoly v domácích monografiích:

 • Chocholatý M, Dušek P, Nedbálek A, Diblík J, Černíková J, Paulasová P: Kvalita ejakulátu a kryoprezervace spermatu u nemocných s nádorem varlete. In. Vybrané otázky onkologie XV. Galén. 2011:32-34. ISBN 978-80-7262-450-8
 • Nedbálek A, Büchler T, Chocholatý M, Dušek P, Babjuk M, Abrahámová J: Nádory varlat – včasná diagnóza a její vliv na stadium onemocnění. In. Vybrané otázky onkologie XV. Galén. 2011: 35-36. ISBN 978-80-7262-450-8
 • K. Bartoníčková:Infekce močových cest. In:  Infekční nemoci, Raabe, Praha, 05/2011, C14/1-34.
 • Dušek P, Schmidt M, Veselý Š, Chocholatý M, Jarolím L, Nedbálek A, Babjuk M: Primární a sekundární retroperitoneální lymfadenektomie u  nemocných s germinálním nádorem varlete – výsledky z FN Motol. Vybrané otázky onkologie XV, Galen 2011, 11-18. ISBN 978-80-7262-450-8
 • Schmidt M, Hanek P, Chocholatý M, Dušek P, Jarolím L, Babjuk M: Postchemoterapeutická laparoskopická retroperitoneální lymfadenektomie u nádorů varlat. Vybrané otázky onkologie XV, Galen 2011, 21-22. ISBN 978-80-7262-450-8
 • Schmidt M, Mareš J, Jarolím L, Veselý Š, Černý M, Babjuk M: Genová exprese SHB v tkáni karcinomu prostaty. Vybrané otázky onkologie XV, Galen 2011, 56-57. ISBN 978-80-7262-450-8
 • Schmidt M, Mareš J, Jarolím L, Veselý Š, Černý M, Babjuk M: Izolace mRNA z tkáně karcinomu prostaty a stanovení genové exprese Shb a POSTN. Vybrané otázky onkologie XV. Galen, Praha 2011: 56-57; ISBN 978-80-7262-450-8
 • Jarolím L: Místo a indikace operační léčby lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Vybrané otázky onkologie XV, Galen 2011, 60-63. ISBN 978-80-7262-450-8
 • Jarolím L, Veselý Š, Babjuk M, Schmidt M, Dušek P, Malinová B, Prausová J, Stáhalová V: Efektivita časné salvage radioterapie po radikální prostatektomii u pacientů s rostoucí hladinou PSA v hodnotách nižších, než je konvenční hranice biochemické recidivy 0,2ng/ml. Vybrané otázky onkologie XV, Galen 2011, 916-17. ISBN 978-80-7262-450-8

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY