Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Životopis - MUDr. Martin Bláha, PhD.

Jméno a příjmení:  Bláha Martin MUDr., PhD.
Telefon:  +420224432504
Email:  martin.blaha@fnmotol.cz
Zaměstnání: 

vedoucí lékař JIP dospělé části Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých  FN v Motole,
V Úvalu 84,  150 06,  Praha, Česká Republika
přednosta Doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.


Zkoušky:                

The Ethical conduct of Research with Humans: Seattle UW (2000)
Advanced pneumatic instrumentation for neurosurgical procedures: Perth (2002)

Vzdělání:

Karlova Universita, 1. LF Praha - Praha
Září 1985 – Květen 1991
Gymnázium Chomutov -   Chomutov
Září 1981 – Červen 1985

Postgraduální vzdělání:

Universita Karlova, 1. LF UK, obor neurovědy

Téma:

Vliv zevních stimulů (CO2, alcohol, kofein ) na průtok krve mozkem a na mozkovou autoregulační schopnost
Zakončeno 2009, akademicko-vědecký titul PhD.

Atestace:        

Neurochirurgie 2007
Algeziologie 2012

Praxe:        

*Nemocnice Chomutov
1991 –1999    Oddělení ARO

*University of Washington School of Medicine  –Department of Neurological  Surgery
1999 – 2001   Neurosurgery Fellow

*Royal Perth Hospital – Western Australia – Department of Neurosurgery
2001 –2002     Senior Registrar – Neurosurgery

*ÚVN Praha, Neurochirurgická klinika 2002-2003
*Fakultní Nemocnice Motol Praha, Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých
2003 - dnes

Zkoušky:              

Anglický jazyk ECFMG - 4.března 1998
Anglický jazyk pro PGS – prospěl 17.prosince 2002
Státní doktorská zkouška – 11.dubna 2005
Statistika v biomedicínském výzkumu – prospěl 17.února 2004

Granty a patenty:        

IGA NR 8264 - Přínos transkraniální dopplerovské sonografie pro diagnostiku funkčních změn po neurochirurgické remodelaci u kraniosynostóz
IGA NR 9514 - Terapie zvýšeného intrakraniálního tlaku u kraniotraumat pomocí blokády adenosinových receptorů kofeinem – experimentální studie
 
Osvědčení o zápisu užitného vzoru, číslo zápisu: 20499, datum zápisu: 8.2.2010 Název: Mechanický impaktor s volitelným závažím pro poranění hlavy laboratorních zvířat

Výzkum a výuka:        

Investigátor - Mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie hodnotící přípravek rindopepimut/GM-CSF s adjuvantní léčbou přípravkem temozolomid u pacientů s nově diagnostikovaným EGFRvIII-pozitivním glioblastomem po chirurgické resekci (Studie „ACT IV“)   2012-2013
 
Investigátor - Randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost fibrinového tkáňového lepidla zahřátého párou
a ošetřeného rozpouštědlem/detergentem (FS VH S/D 500 s-apr) ve srovnání s lepidlem DuraSeal jako doplňku k uzavření při durální sutuře   2016
 
Oponent Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – program INTER-Excellence a INTER-Action 2016 -2017 

Výuka studentů 6.ročníku 2.LF UK Praha a v programu Czech Hospital Placements
 

Publikace:      

21 publikací,  53 abstrakt, 3 kapitoly v knize

Nevýznamnější publikace: 

Bláha M, Vajnerová O, Bednář M, Vajner L, Tichý M. Traumatická poranění mozku – vliv alkoholu a kofeinu na intrakraniální tlak a průtok krve mozkem. Rozhl Chir, 2009, 88(11): 682-686
 
Aaslid R, Blaha M, Sviri G, Douville CM, Newell DW. Assymetric dynamic cerebral autoregulatory response to cyclic stimuli. Stroke, 2007, 38: 1465-1469
 
Bláha M, Kukla R, Kozák J, Tichý M. Léčba pooperační bolesti parecoxibem po operacích bederní páteře – prospektivní randomizovaná dvojitě slepá studie. Bolest, 2007, 3: 156-159
 
Bláha M, Schwab J, Vajnerová O, Bednář M, Pádr R, Bittner P, Tichý M. Model zavřeného poranění hlavy u potkana – experimentální studie. Cesk Slov Neurol N, 2009, 72/105(3): 235-241
 
Kalita O, Kramář F, Neumann E, Hrbáč T, Bolcha M, Brabec R, Jančálek R, Štěpánek D, Bláha M, Jurek P, Malúšková D, Strenková J. Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice. Cesk Slov Neurol N, 2015, 78/111(3): 306-316
 
Blaha M, Aaslid R, Douville CM, Correra R, Newell DW. Cerebral blood flow and dynamic cerebral autoregulation during ethanol intoxication and hypercapnia. Journal of Clinical Neuroscience, 2003, 10(2): 195-198
 
Blaha M, Lazar D, Winn RH, Ghatan S. Hemorrhagic complications of intracranial pressure monitors in children. Pediatric Neurosurgery, 2003, 39: 27-31
 
Bláha M, Netuka D, Mohapl M, Masopust V, Plas J, Beneš V. Operační přístupy do sfenoidální dutiny při mikrochirurgických operacích nádorů hypofýzy. Rozhl Chir, 2003, 9: 452-455
 
Pekař L, Blaha M, Schwab J, Melechovský D. Kraniotomie ve vztahu k temporální větvi lícního nervu. Rozhl Chir, 2004, 5: 205-208
 
Blaha M, Lazar D. Traumatic brain injury and hemorrhagic complications after intracranial pressure monitoring. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2005, 76: 147

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY