Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Specializace

Dětská část:

Kromě chirurgické léčby tumorů míchy a mozku, chirurgické terapie hydrocefalů, terapie vývojových i získaných anomálii, dětské neurotraumatologie, se oddělení specializuje v chirurgické léčbě epilepsie. Ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie využívá nejmodernějších diagnostických i navigačních metod jako je elektrokortikografie, MRI navigovaná resekce či metodu awake kraniotomie. V terapii epilepsie zavádíme implantace vagových stimulátorů. Zabýváme se terapii pacientů se spasticitou.

Dospělá část:

Zaměřením pracoviště je veškerá neurotraumatologie, tumory mozku a míchy, biopsie, onemocnění přívodných mozkových tepen, cévní onemocnění mozku a míchy, zánětlivá onemocnění mozku a míchy, vývojové a získané anomálie, hydrocefalus (řešíme především problematiku normotenzních hydrocefalů), chirurgie periferních nervů (úrazy, rekonstrukce, úžinové syndromy, nádory), veškerá degenerativní onemocnění páteře (s důrazem na miniinvazivní přístupy od prostých operací výhřezů přes dynamické stabilizace až po fúze).

Jsme plně zapojeni do výuky neurochirurgie v 6. ročníku, doc. MUDr. Tichý Michal,CSc., MUDr. Jiří Steindler a MUDr. Holub Miloslav jsou členy zkušební komise pro SZZ oboru chirurgie. Na oddělení probíhá vědecko-výzkumná činnosti. Publikujeme v zahraničních i domácích vědeckých časopisech. Lékaři i sestry pravidelně přednášejí na vědeckých kongresech a sympoziích. Pořádáme semináře pro spolupracující neurology a rehabilitační lékaře.

Naše oddělení disponuje veškerou nejmodernější technikou pro neurochirurgické zákroky. Kromě již běžného vybavení jako jsou operační mikroskopy, operační stoly, stojí v popředí moderní přístroje jako je peroperační navigace, která slouží k přesné orientaci v operované tkáni k zamezení poškození zdravých struktur. Dále je nutné zmínit fibroskop nezbytný k endoskopickým zákrokům na mozku. Důležitou součástí je dostupnost peroperační elektrofyziologická monitorace, která je nepostradatelná k prevenci poškození nervových drah a dále pomáhá v selekci zdravé a patologické tkáně mozku dle jejich funkce.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY