Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vedení a personál

Zabezpečení sociální péče pro akutní lůžkovou část FN Motol

Centrála:

Mgr. Vargová Jana
Vedoucí sociálního oddělení
tel.:
224 431 170, 724 550 573
e-mail: jana.vargova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Nukleární medicína, Centrální příjem dospělých, Centrální příjem dětí, Terénní žádosti do CNP, péče o zaměstnance FNM
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Picková Alice, Bc. Veverková Magdalena

Mgr. Picková Alice
Zástupce vedoucí odd.
tel: 224 431 177, 727 812 221
e-mail: alice.pickova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Spondylochirurgie
Dětská část: Pediatrická klinika: 3B,4B, PC, Hematologicko-onkologická klinika
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Rozsypal Kosťuková Vendula

Bc. Veverková Magdalena 
Zástupce vedoucí odd.
tel.: 224 431 173, 727 812 220
e-mail: magdalena.veverkova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Interní klinika 1. st., Kardiochirurgie, ORL, Neurologická klinika - 2. stanice 
Dětská část: Dětská Neurologie, ORL
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Schmidová Tamara
 
Mgr. Vendula Rozsypal Kosťuková
tel.: 224 431 172, 727 812 219
e-mail: vendula.kostukova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky
Dospělá část: Klinika rehabilitace, Onkologická klinika, Interní klinika 2.st
Dětská část: I.Pediatrická klinika, Oční klinika
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Picková Alice

Bc. Schmidová Tamara
tel.: 224 431 171, 727 812 225
e-mail: tamara.schmidova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: I + II st. Kardiologie, Koronární jednotka, Gynekologicko-porodnická klinika, Interna-Nefrologie 5.st.
Dětská část: Novorozenci + JIP
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Veverková Magdalena 

Bc. Bartůňková Petra
tel.: 224 43 1180, 727 812 218
e-mail:  petra.bartunkova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: III. Chirurgická klinika, I. Ortopedická klinika - Septika, Neurochirurgie, DIOP, NIP, Urologická klinika, dospělá ARK
Dětská část : Stomatologie, dětská ARK, Neurochirurgie, Chirurgie
Ambulatní část: Genetická ambulance, Dětská psychiatrická ambulance
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Severová Jana

Mgr. Vrábelová Magda
tel.: 224 431 175, 727 812 223
e-mail: magda.vrabelova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Neurologická klinika - 1. stanice, Metabolická jednotka., Spinální jednotka, Centrum léčby bolesti, I.Ortopedická klinika
Amb.péče: Foniatrie - Centrum kochleárních implantátů pro děti
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Sytenská Lucie

Mgr. Sytenská Lucie
tel.: 224 431 176, 727 812 226
e-mail: lucie.sytenska@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Traumatologie, Traumatologie JIP,  Interní klinika 7.st,
Dětská část: Dětská ortopedie, Kardiocentrum
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Vrábelová Magda 

Kunclová Anežka, Dis.
tel: 224 431 181, 727 812 228
e-mail:  anezka.kunclova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: 3 st. Interní klinika, I. Chirurgická klinika, II. Oropedická klinika - 2. stanice
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Ježek Václav

 

Detašovaná pracoviště:

Kontakty na sociální pracovnice Centra následné péče - LDN

Mgr. Dostalová Lucie, MBA
manager kvality 
tel.: 224 434 438, 727 812 229 
e-mail: lucie.dostalova@fnmotol.cz 

V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. et Bc. Sára Marková

Bc. et Bc. Sára Marková
tel.: 224 434 437, 727 812 230
e-mail: sara.markova@fnmotol.cz

V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Dostalová Lucie

Buková Naděžda
tel.: 224 434 426, 727 812 227
e-mail: nada.bukova@fnmotol.cz

V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Kopecká Jiřina

Bc. Kopecká Jiřina
tel.: 224 434 429, 727 812 231
e-mail: jirina.kopecka@fnmotol.cz

V době nepřítomnosti zastupuje:  Buková Naděžda

 

Kontakt na sociálního pracovníka Centra zrakových vad

Mgr. Ježek Václav
tel.: 224 431 178, 727 812 207
e-mail: v.jezek@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Lůžková část dospělá: Pneumologie, Infekční odd., II. Ortopedie - 1. stanice, současně pracuje pro Centrum zrakových vad, s.r.o.
V době nepřítomnosti zastupuje: Kunclová Anežka, Dis. 

 

Kontakt na sociální pracovnici Dětské psychiatriatrické kliniky

Mgr. Severová Jana
tel.:
224 433 424, 727 812 224
e-mail: jana.severova@fnmotol.cz
Přidělená klinika:
Dětská psychiatrická klinika, pavilon č. 8.
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Bartůňková Petra

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY