Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vedení a personál

Zabezpečení sociální péče pro akutní lůžkovou část FN v Motole - Centrála:

Mgr. Vargová Jana
Vedoucí sociálního oddělení

tel.: 224 431 170, 724 550 573    
fax.: 224 431 174
 e-mail: jana.vargova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Nukleární medicína, Oddělení urgentního příjmu dospělých, Spondylochirurgická klinika,Terénní žádosti do CNP
Dětská část: Oddělení urgentního příjmu dětí + expektační lůžka, Dětské rehabilitační klinika
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Picková Alice, Bc. Veverková Magdalena, Králová Vladimíra, DiS. (Spondylochirurgická klinika)
 
Mgr. Picková Alice
2. zástupce vedoucí oddělení
tel: 224 431 177, 727 812 221
e-mail: alice.pickova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dětská část: Pediatrická klinika: 1A, 1B, PC, Hematologicko-onkologická klinika
Dětský paliativní tým: konzultantka
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Rozsypal Kosťuková Vendula
 
Mgr. Rozsypal Kosťuková Vendula
tel.: 224 431 172, 727 812 219
e-mail: vendula.kostukova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky
Dospělá část: Klinika rehabilitace, Onkologická klinika, Interní klinika 2.st,
Dětská část: Oční klinika - spojeno s dospělou klinikou, dětská rehabilitační klinika, dětská ortopedická klinika
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Picková Alice
 
Mgr. Veverková Magdalena 
1. zástupce vedoucí oddělení
tel.: 224 431 175, 727 812 223
e-mail: magdalena.veverkova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Centrum léčby bolesti, Spinální jednostka, Neurologická klinika 1.st, Metabolická jednotka, I.Ortopedická klinika 1.,2.,3. stanice + JIP
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Brand Anežka

Mgr. Brand Anežka
tel. 224 431 176, 727 812 218
email: anezka.brand@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Interní klinika 7.st, Ortopedická klinika I. - Traumatologie + JIP
Děti: Kardiocentrum, Pediatrická klinika 1C
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Veverková Magdalena
 
Bc. Schmidová Tamara
tel.: 224 431 171, 727 812 225
e-mail: tamara.schmidova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Kardiologická klinika 1.,2.stanice, Koronární jednotka, Gynekologicko-porodnická klinika, Interní klinika 5.st - nefrologie
Dětská část: Novorozenecké oddělení
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr.Makešová Denisa, Bc. Šašková Barbora

Mgr. Makešová Denisa
tel.: 224 431 173, 727 812 220
e-mail: denisa.makesova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Interní klinika 1.stanice
Dětská část: Neurologická klinika 1.,2. stanice + JIP, ORL 1.,2. stanice + JIP
Ambulance: Foniatrie - dětská poliklinika FNM
Dětský paliativní tým
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Šmídová Tamara, Králová Vladimíra, DiS. (Dětské kliniky)

Bc. Šašková Barbora
tel. 442 434 482, 601 359 333 
e-mail: barbora.saskova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělé kliniky: Neurologická klinika 2.stanice, Karidoochirurgická klinika 1.,2., stanice + JIP, ORL klinika 1.,2. stanice + JIP
Dospělý paliativní tým
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Schmidová Tamara (Dospělé kliniky)
 
 Mgr. Neradová Magdaléna
tel.: 224 43 1182, 727 812 228
e-mail: magdalena.neradova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: DIOP, NIP, dospělá ARK
Dětská část: Stomatologická klinika, dětská ARK, Neurochirurgická klinika, Chirurgická klinika, Pediatrická klinika - PA + JIP, Dětská psychiatrická klinika
Ambulatní část: Genetická ambulance, Dětská psychiatrická ambulance
V době nepřítomnosti zastupujeMgr. Severová Jana

Mgr. Hánová Jaroslava
tel.: 224 431 180, 727 812 226
e-mail: jaroslava.hanova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Neurochirurgická klinika, Ortopedická klinika -  septika, Interní klinika 3.st., III. Chirurgická klinika + JIP
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Ježek Václav 
 
Mgr. Ježek Václav 
tel.: 224 431 178, 727 812 207
e-mail: v.jezek@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Lůžková část dospělá: Pneumologická klinika 1.,2. stanice + JIP, Interní klinika 6.stanice -  Infekční odd., Urologická klinika + JIP, 
II. Ortopedická klinika 1.,2. stanice + JIP, I. Chirurgická klinika 2.,3. stanice, plastika + JIP
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Hánová Jaroslava
 

Detašovaná pracoviště:

Kontakty na zdravotně sociální pracovnice Centra následné péče - LDN

Buková Naděžda 
tel.: 224 434 426, 727 812 227
e-mail: nada.bukova@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 1., 11.
V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Krátká Jaroslava

Bc. Krátká Jaroslava 
tel.: 224 434 437, 727 812 230 
e-mail: jaroslava.kratka@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 4., 10.
V době nepřítomnosti zastupuje: Buková Naděžda
 
Bc. Suková Kristýna
tel.: 727 812 237
e-mail: kristyna.sukova@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 2., 5.
V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Krátká Jaroslava, Buková Naděžda
 
Bc. Kopecká Jiřina, Dis.
tel.: 224 434 429, 727 812 231
e-mail: jirina.kopecka@fnmotol.cz
Přidělené stanice:  9., 12.
V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Šebová Kristýna, DiS.
 
Bc. Šebová Kristýna, DiS.
tel.: 224 434 438, 727 812 229
e-mail:  kristyna.sebova@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 8., 13.
V době nepřítomnosti zastupuje:  Bc. Kopecká Jiřina, Dis.
 

Kontakt na zdravotně sociální pracovnici Dětské psychiatrické kliniky

Mgr. Severová Jana
tel.:
224 433 424, 727 812 224   
fax.: 224 433 420/421
e-mail: jana.severova@fnmotol.cz
Přidělená klinika: Dětská psychiatrická klinika, pavilon č. 8.
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Neradová Magdaléna, Dis.

Mgr. Neradová Magdaléna
tel: 224 433 469, 727 812 228
e-mail: magdalena.neradova@fnmotol.cz
Přidělená klinika: Dětská psychiatrická klinika, pavilon č. 8.
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Severová Jana

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY