Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Přístroje v terapii pacientů

Oddělení je vybaveno všemi dostupnými pomůckami a přístroji pro léčbu a rehabilitaci pacientů s míšní lézí.

Přístroje využívané v rehabilitaci

  • Lokomat® – rehabilitační přistroj který pomocí ortéz umožní asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku

Lokomat je rehabilitační přistroj který pomocí ortéz umožní asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku. Lze jej využít u pacientů s kompletní a nekompletní míšní lézí, kteří dobře tolerují vertikalizaci do stoje. Nezbytnou podmínkou je také alespoň částečná stabilita trupu případně dobrá schopnost opory o horní končetiny. Pacient je do přístroje upoután pomocí závěsného systému a robotických ortéz, které pevně drží jeho dolní končetiny. Robotické ortézy pak zajišťují pohyb dolních končetin v chůzovém mechanismu. Chůze v Lokomatu může být plně nebo jen částečně prováděna přístrojem, míru aktivního zapojení pacienta lze upravovat individuálně. Nastavení aktivity pacienta může být symetrické, ale i asymetrické v případě, že se aktivní hybnost dolních končetin liší. Pacient má prostřednictvím monitoru možnost sledovat, jak se mu daří do cvičení zapojovat.

Terapii v Lokomatu® může na spinální jednotce absolvovat jak hospitalizovaný pacient, tak pacient docházející na terapii ambulantně (viz Ambulantní část - fyzioterapie na přístrojích).

Účinky a cíle terapie

Tento přístroj lze využít v terapii u subakutních i chronických pacientů. Intenzivní trénink v Lokomatu stimuluje v centrální nervové soustavě centra spojená s lokomočními funkcemi. Trénink chůze má zároveň vliv i na srdečně-cévní systém a tím i na celkovou fyzickou kondici. Cyklický pohyb dolních končetin také navozuje snížení spasticity.

Pro koho není terapie vhodná

Přístroj Lokomat není vhodný pro pacienty s neléčenými zlomeninami dolních končetin a pro pacienty, kteří nezvládají vertikalizaci do stoje (aktivní či pasivní) na nejméně 20 min. Není vhodný pro terapii těhotných pacientek. Mezi komplikace, které mohou znemožnit terapii v Lokomatu, se řadí těžko ovlivnitelná vysoká míra spasticity, heterotopické osifikace, výrazné omezení kloubní pohyblivosti, nestejná délka dolních končetin, rány a otlaky v okolí připevnění ortéz a závěsného systému přístroje.

 

 

 

 

 

  • RT300®

Přístroj RT300® kombinuje ergometr s funkční elektrickou stimulací (FES) a umožňuje tak pasivní i aktivní cyklický pohyb dolních končetin.

Také terapii přístrojem RT300® může na spinální jednotce absolvovat jak hospitalizovaný pacient, tak pacient docházející na terapii ambulantně (viz Ambulantní část - fyzioterapie na přístrojích).

Funkční Elektrická Stimulace

Svaly jsou stimulovány přímo pomocí plošných elektrod. Přestože je poškozením míchy poškozena či ztracena volní kontrola svalů a pacient je sám nedokáže zapnout, díky elektrické stimulaci mohou pracovat aktivně. Slovo „funkční“ v názvu vyjadřuje skutečnost, že svaly nepracují izolovaně, ale jsou zapojeny do určitého pohybového vzoru.

Účinky a cíle terapie

Tento přístroj lze využít v terapii u subakutních i chronických pacientů. Aktivní pohyb svalů vyvolaný pomocí funkční elektrické stimulace zvyšuje lokálně prokrvení ve svalu, brání nebo zpomaluje úbytek svalové hmoty denervovaných končetin, zmírňuje spasticitu, pomáhá udržet rozsah kloubní pohyblivosti, snižuje riziko osteoporotických změn kostí, může ovlivnit celkovou fyzickou kondici. U pacientů v akutním stadiu je velmi důležitým účinkem FES také podpora regenerace poraněných struktur CNS.

Pro koho není terapie vhodná

FES nesmí být nikdy využívaná u pacientů s kardiostimulátorem, s neléčenými zlomeninami dolních končetin nebo u těhotných pacientek. Mezi komplikace, které mohou znemožnit terapii pomocí FES, se řadí těžko ovlivnitelná vysoká míra spasticity, heterotopické osifikace, výrazné omezení kloubní pohyblivosti, otevřené rány v okolí aplikace elektrod a terapie v období kratším než 3 měsíce od operačního výkonu s implantací kovů.

  • Pablo®

Přístroj Pablo® slouží pro robotickou a počítačovou diagnostiku a terapii ruky. Obsahuje pestrou škálu terapeutických her, prostřednictvím jichž lze posilovat svaly ruky i celé horní končetiny, trénovat koordinaci horních končetin a celkově tak zlepšovat funkci všech segmentů horních končetin. V diagnostice je možné přístroj Pablo® využít k měření svalové síly úchopu a měření rozsahu pohybů kloubů ruky. Terapie může být zaměřena také na trénink pozornosti, kognitivních a fatických funkcí.

Přístroj je možné využít v terapii subakutních i chronických pacientů

Možnosti vyšetření

Přístroj je schopen měřit izometrickou sílu úchopů, aktivní rozsah pohybu  kloubů paže a ruky.

 Možnosti využití pro terapii

Pomocí přístroje Pablo® lze nacvičovat a reedukovat aktivní funkce ruky a paže prostřednictvím různých cíleně navržených interaktivních terapeutických her. Pomocí terapeutických her lze takétrénovat kognitivní a fatické funkce.

Pro koho není terapie vhodná

Terapie není vhodná pro pacienty s ortostatickými oběhovými potížemi, nestabilními frakturami, u pacientů s těžkou osteoporozou, kožními problémy, pokud pacient není schopen aktivně spolupracovat, pokud není možné přístroj správně nastavit, při těžké spasticitě (MAS 4), u pacientů s apraxií a neglect syndromem, při bolestech, otocích, artritidě kloubů zápěstí a prstů, u pacientů s kardiostimulátorem

  • MouthMouse – Intelligent®

MouthMouse - Intelligent® je kompenzační pomůcka pro ovládání PC a notebooku jako náhrada klasické počítačové myši nebo jako vypínač pro další přístroje a zařízení. Toto zařízení umožňuje ovládání počítače v poloze vleže nebo vsedě pomocí pohybů rtů, úst a hlavy. Ústní myš je určena pro pacienty s postižením hybnosti v důsledku ochrnutí nebo ztráty horních končetin, je možné ji využít u subakutních i chronických pacientů. Zařízení lze používat jak v domácnosti, tak ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení. Součástí zařízení jsou vyměnitelné pouzdra ze zdravotně nezávadného materiálu, které umožňují využívání přístroje a jedné tyčinky více uživateli.

Funkce zařízení

veškeré funkce lze ovládat pomocí ústní tyčinky

funkce uchopit a přemístit objekt, například ikonu z místa na místo

pohyb kurzoru myši do všech stran, rychlost kurzoru myši je závislá na vychýlení ústní tyčinky, je ji možné nastavovat, je možné nastavit režim pro velmi citlivé ovládání kurzoru a režimy pro co nejmenší pohyby hlavou nebo ústy

 funkce klávesnice na obrazovce

 možnost využít Mód her a knihy

lze rozšířit o další funkce, např. ovládání spotřebičů, TV, DVD, bezdrátové posílání zpráv, bezdrátový zvonek a mikrofon, chytrý telefon, žaluzie, klimatizaci, apod.

Prostřednictvím ohebné konstrukce s ovládacím zařízením je možné upevnit MouthMouse® ke stolu nebo jiné desce a napolohováním dle potřeb k ústům. Přístroj komunikuje s ovládanými přístroji přes inteligentní modul, který také vyhodnocuje a analyzuje pohyby.

 

 

 

 

 


  • MOTOmed® – léčebný pohybový přístroj pro pasivní i aktivní cyklický pohyb dolních i horních končetin

 

 

 

 

 

  • Redcord® – rehabilitační pomůcka pro cvičení na závěsných lanech na základě S.E.T. konceptu.

 

  • pomůcky pro vertikalizaci, polohování, mechanické vozíky, zvedáky, overbally, nestabilní plošiny, Therabandy, Flexi-bar

 

  • přístroje pro fyzikální terapii (termoterapie, hydroterapie, fototerapie, elektroterapie), pomůcky pro dechovou rehabilitaci

 

Přístroje využívané v léčbě dekubitů

  • Přístroj a léčebný systém V.A.C.

Přístroj a léčebný systém V.A.C. (vacuum assisted closure) je nová metoda léčení problematických ran včetně defektů měkkých tkání u otevřených zlomenin. Principem je vytvoření negativního tlaku pod folií zakrývající ránu, který napomáhá průběžné drenáži intersticiální tekutiny z rány, redukuje bakteriální kolonizaci, urychluje tvorbu granulační tkáně. Tím podstatně zkracuje dobu přípravy podkladu pro definitivní zakrytí rány a celkovou dobu léčení.

  • Přístroj Misonix SonicOne

Misonix SonicOne je moderní přístroj zlepšující péči o rány. Je využíván v první fázi hojení ran - při přípravě spodiny rány.

Účinky a cíle terapie

Úspěšné odstranění odumřelé tkáně (debridement) a již nevyživované tkáně z rány je nezbytný první krok k hojení rány. SonicOne je odlišný od ostatních systémů vzhledem k usnadnění extrémně důkladného debridementu s minimálním vnímáním bolesti a vynikajícímu zachování zdravých měkkých tkání. Vestavěný nastavitelný systém výplachu umožňuje, aby byly odumřelé buňky, bakterie a zánětlivý výpotek snáze odstraněny z místa rány, jakožto důležitý element v čištění ran.

Klinické zkušenosti se SonicOne ukazují, že dochází k rychlejšímu vyčištění rány a k tzv. granulaci její spodiny, na níž může poté úspěšně pokračovat hojení. To vše s významně redukovaným krvácením a traumatizací zbývající tkáně.

Princip přístroje

SonicOne generátor převádí standardní síťové napětí na 22,5 kHz elektrický signál. Ruční část s použitím vysoce účinných piezoelektrických krystalů mění elektrický signál na mechanické vibrace. Sonda z titanové slitiny zesiluje mechanické vibrace a přenáší akustickou energii do tkáně přes přímý kontakt. Výsledné mechanické a hydrodynamické efekty způsobí disrupci odumřelé tkáně tkáně, její další fragmentaci a emulzi na spodině rány.

Využití přístroje

Design jednotlivých sond SonicOne umožňuje účinnost v různých typech tkáně. Klinické použití zahrnuje diabetické vředy dolních končetin, venozní vředy, dekubity (proleženiny) a popáleniny. Na našem oddělení je přístroj využíván zejména v léčbě dekubitů a to jak u hospitalizovaných pacientů, tak u pacientů docházejících na oddělení ambulantně.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY