Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pro odbornou veřejnost

Na oddělení probíhají pravidelné odborné semináře, zaměstnanci se  nepřímo účastní vědeckých programů styčných klinik.

Centrální operační sály byly původně koncipovány jako útvary ryze ekonomické, které měly výrazně snižovat náklady pořizovací i provozní, zvláště ve větších celcích. Centralizací se dociluje výhodné redukce počtu přístrojové techniky, jež slouží několika oborům a značné úspory pracovníků v pohotovostních službách, kteří odčerpávají nejvíce finančních prostředků.    

Technologicky je zajištěna návaznost na Oddělení centrální sterilizace (CS). Instrumentarium, sterilní prádlo, veškerý textilní materiál a jednorázové pomůcky k plánovaným operacím se objednává den předem z CS. Přichází čistou stranou výtahy nebo vstupy v kontejnerech, nebo v jiném uzavřeném balení. Nástroje jsou složené jako základní síta universálně použitelná, anebo jako síta speciální, pro určité druhy operací. Nesterilní prádlo přichází ze skladu, nebo přímo z prádelny.

Po skončení operace ukládá sestra nečisté nástroje do odstrojovacího kontejneru k dekontaminaci a nepoužité nástroje zpět do původního. Takto jsou nečistou stranou spolu s použitým prádlem výtahy nebo shozy odsunovány do nečisté části centrální sterilizace a tam dále zpracovávány.

Střední zdravotnický personál provádí pouze kvalifikované práce a sestra se tedy může plně věnovat své odbornosti a zvyšování kvalifikace.

V poslední době se jasně ukazuje, že pouze takto organizovaná zařízení jsou schopna zajišťovat jednotné postupy a standardy v udržování náležité hygienické úrovně a režimu operačních sálů a umožňovat výhodnější systém vzdělávání sálových instrumentářek.

V tomto smyslu vzniká nový obor zastřešovaný několika odbornými společnostmi, které sdružují pracovníky centrálních operačních sálů a centrálních sterilizací - instrumentářky, anesteziology, chirurgy, hygieniky, epidemiology, mikrobiology a techniky, kteří se zabývají problematikou zdravotnictví.

Pracovníci oddělení jsou členy Společnosti nemocniční hygieny a Společnosti instrumentářek a aktivně se účastní jejich konferencí.

Primář oddělení je členem ČSARIM, účastní se přednáškové a publikační činnosti a podílí se na výuce studentů  2.lékařské fakulty UK.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY