Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Specializace

Oddělení COS pro děti soustřeďuje veškeré operační výkony hospitalizovaných nemocných v dětské části nemocnice. Kromě Dětského kardiocentra nemá žádná klinika nebo oddělení s chirurgickým zaměřením své vlastní operační sály.

Je naší chloubou, že po přestavbě dětské části FN Motol se podařilo vybudovat pracoviště, které je  postaveno na nejmodernějších architektonických zásadách. Operační trakt je vedle špičkového přístrojového vybavení opatřen elektronickým zabezpečením, vzduchotechnikou, sítí informačních technologií atd.  Je přísně dodržen pohyb  materiálu a personálu dle současných hygienicko-epidemiologických pravidel, tedy od čistého (sterilního) k nečistému (použitému). Jsou respektovány tři oddělené základní hygienické zóny v operačních sálech, tedy čistá, ochranná a sterilní.

COS pro děti poskytuje služby operačním týmům různých oborů a dle jejich charakteristiky je organizačně rozděleno do dvou stanic. Lékaři jednotlivých klinik zde provádějí vedle běžných rutinních operací širokou škálu ojedinělých vysoce specializovaných výkonů.

Na  I. stanici pro tzv. měkkou chirurgii jsou to:

v dětské chirurgii: operace hernií a běžné výkony v oboru břišní chirurgie vč. mikroinvazivní chirurgie, dále operace jater, žlučových cest a pankreatu, v oblasti hrudní atresie jícnu, brániční kýly, resekce plic, operace hrudní stěny apod., proktologická chirurgie (atresie anorektální, Hirsprungova choroba, Crohnova choroba), urologická chirurgie, chirurgie vrozených vad a onkochirurgie, chirurgie popálenin dětí nejnižších věkových kategorií a řešení těžkých polytraumat u dětí;

v dětské ORL: běžné výkony jako adenotomie, tonsilektomie, operace nosního septa, mastoidektomie, endoskopické výkony a složité výkony kochleárních implantátů u dětí, stenos dýchacích cest, onkologická chirurgie, operace následků úrazů (poleptání dýchacích a  zažívacích cest, extrakce cizích těles);

v oftalmologii: operace strabismu, komplikovaných vrozených vad, vrozeného glaukomu, retinopatií nedonošených, náročné nitrooční operace předního i zadního segmentu u nedonošených jedinců, dětí a dospělých, onkologická oftalmochirurgie, operace katarakt;

v dětské gynekologii: onkochirurgie, rekonstrukční operace pohlavního ústrojí;

v dětské transplantologii: odběry kadaverosních orgánů, transplantace ledvin;

Na II. stanici pro kostní chirurgii jsou to:

v dětské neurochirurgii: operace ventrikulo-peritoneálních zkratů, VP zkratů novorozenců různého stupně komplikovanosti a reoperace větších dětí - VP a VA zkraty; operace vývojových anomálií lebního krytu a skeletu obličeje, meningomyelokely, rozsáhlá onkologická neurochirurgie a chirurgická řešení epilepsie;

v dětské ortopedii: operace vrozených vad ,neurogenně postižených dětí po DMO, luxace kyčelních kloubů, rozsáhlá onkologická operativa, rekonstrukční operace pohybového aparátu, artroskopické operace, náročné operace deformit páteře a traumatologie pohybového ústrojí;

ve stomatologii: chirurgická vybavení retinovaných zubů, obličejová chirurgie na pomezí neurochirurgie - operace vrozených deformit obličejového skeletu a neurokrania, onkologická chirurgie, transplantace neuromuskulárních štěpů při obrně lícního nervu u dětí i dospělých a chirurgická řešení traumat obličeje a hlavy;

Působnost oddělení přesahuje rámec činnosti chirurgických oborů. Jsou zde též prováděny výkony pracovníky dětských interních klinik, onkologické kliniky apod. Jsou to odběry kostní dřeně, endoskopie dýchacích cest, excize jater, ledvin apod. Součástí oddělení je i odběrové centrum orgánů.

Po dobu existence tohoto oddělení tedy během 33 let zde bylo provedeno přes 185 000 operací a zhruba stejný počet celkových anestézií.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY