Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Program odběru a transplantace tkání - Speciální tkáňová banka - STB85 (kód MzČR)

Naše tkáňové zařízení se zabývá pouze odběry a zpracováním kardiovaskulární tkáně a odběry a zpracováním kostní tkáně od žijících dárců – proto STB 85.

Banka kardiovaskulární tkáně

Program odběru, zpracování a transplantace kardiovaskulární tkáně (srdečních chlopní a cév) realizují převážně pracovníci Transplantačního centra. Odběry srdcí a cév jsou nejčastěji provedeny v rámci multiorgánových odběrů v programu transplantace orgánů na území celé republiky v případech, kdy z nějakých důvodů nemůže být srdce dárce transplantováno a cévy nebyly odebrány současně s orgánovými štěpy (játra, slinivka břišní), ledviny). Odběry srdcí od zemřelých dětí (zejména novorozenců a kojenců) realizují pracovníci Transplantačního centra přímo na jednotkách intenzivní péče.

Nabídku potenciálního dárce srdce nebo cév přijímá transplantační koordinátorka TC FNM od služby KST, od které se v případě akceptace dozví i výsledky serologického screeningu zemřelého dárce. Transport odebraných štěpů a jejich další zpracování organizuje transplantační koordinátorka, akutní chirurgické zpracování srdce zajišťují kardiochirurgové z Kardiochirurgické kliniky FN Motol.

Mikrobiologické vyšetření tkání během zpracování zajišťuje Ústav lékařské mikrobiologie. Kryokonzervace je zatím prováděna v prostorách UHKT Praha, protože banka kardiovaskulární tkáně nebyla zatím ve FN Motol dobudována.

Alokaci štěpů a jejich propuštění k použití je v kompetenci vedoucího lékaře. Distribuci chlopenních a cévních štěpů zajišťují koordinátorky podle požadavků kardiovaskulárních chirurgů. Nejvíce štěpů je použito přímo ve FN Motol (na Dětském kardiocentru a Kardiochirurgické klinice). Pravidelně štěpy užívají kardiochirurgové jednotlivých kardiochirurgických pracovišť celé ČR. V případě akutní potřeby jsou po schválení vývozu chlopenní štěpy pravidelně užívány i v zahraničí. Banka je držitelem každý rok obnovovaného vývozní i dovozní povolení MZ ČR (pro všechny země WHO).

Banka kostní tkáně

Program odběru, zpracování a transplantace muskuloskeletální tkáně od žijících dárců byl mnoho let zajišťován různě kvalitními postupy na řadě ortopedických pracovišť. Při Transplantačním centru FN Motol vznikla v roce 2004 Banka kostní tkáně od žijících dárců, která získala pro svoji činnost oprávnění Ministerstva zdravotnictví ČR (viz historie).

Tkáňové zařízení STB85 se při své činnosti řídí platnou legislativou, tedy zák. č. 285/2002 ve znění pozdějších předpisu (tzv. „Transplantačním zákonem“) a především zák. č. 296/2008 Sb. t. zv. Zákonem o lidských buňkách a tkáních“ ve znění novějších předpisů. Jeho činnost je tedy v souladu s Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, 2006/17/ES a 2006/86/ES.

V dubnu 2009 požádal ředitel FN Motol (podle § 17 zák. 296/2008 Sb.) SÚKL o povolení činnosti STB85. V březnu 2010 jsme potom byli vyzváni k odstranění nedostatků v původní žádosti do 60 dní, což jsme splnili.

V současné době je Tkáňové zařízení v očekávání inspekce SÚKL, která posoudí plnění, jak proběhla implementace platné legislativy do činnosti zařízení.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY