Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Laboratoře ÚLM zajišťují laboratorní diagnostiku bakteriologickou, virologickou, parazitologickou a mykologickou s využitím přímých a nepřímých metod. Zajišťuje konzultační a konziliární služby v oblasti antibiotické terapie a diferenciální diagnostiky infekčních onemocnění pro klinická pracoviště FN Motol. Spolupracuje s Oddělením nemocniční hygieny a epidemiologie FN Motol v oblasti prevence šíření epidemiologicky nebezpečných infekcí včetně nemocničních. Prostřednictvím antibiotického střediska ovlivňuje racionální antibiotickou politiku v praxi.

ÚLM zajišťuje výuku předmětu lékařská mikrobiologie v rámci pregraduálního vzdělávání 2. LF UK a v rámci postgraduálního vzdělávání ve spolupráci s katedrou lékařské mikrobiologie IPVZ a 2. LF UK. ÚLM má tato oddělení: oddělení bakteriologie, virologie a molekulární diagnostiky, které zahrnují jednotlivé laboratorní úseky. Provádějí rutinní vyšetření biologických vzorků. Rovněž provádí vysoce specializovaná vyšetření k vyhledávání vybraných patogenů převážně s využitím molekulárně biologických metod: laboratoř cystických fibróz, která úzce spolupracuje s Centrem cystických fibróz FN Motol při včasné detekci a typizaci B. cepacia a P. aeruginosa, úsek anaerobních infekcí oddělení bakteriologie zajišťuje molekulární typizaci kmenů Cl. difficile a laboratoř tkáňových kultur oddělení virologie spolupracuje s  Neurologickou klinikou při stanovování neutralizačních protilátek proti interferonu beta.

Hlavním posláním ÚLM je zajištění diagnostické laboratorní činnosti, přičemž pracovníci mají na paměti, že prospěch pacienta je  prioritou. Další činnosti jako je pedagogické a vědecké aktivit jsou organizovány v souladu a v návaznosti na rutinní laboratorní diagnostiku, aniž by došlo k riziku narušení léčebně preventivního zaměření pracoviště.

 

Primář

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Kontakt na primáře

224 435 353
otakar.nyc@fnmotol.cz

Další kontakty

Sekretariát
224 435 351
jana.palacka@fnmotol.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY