Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení virologie

Oddělení virologie ÚLM se zabývá širokou diagnostikou virových infekcí založených jak na serologické, nepřímé, detekci, tak na přímé virové detekci pomocí detekce antigenu, či molekulární-biologie.

Hlavním zaměřením jsou pak virové infekce u imunosuprimovaných pacientů, zejména u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby, a pacientů po transplantacích plic a ledvin. U těchto skupin pacientů se oportunní virové infekce významně podílejí na zvýšení morbidity i mortality a proto jsme již delší dobu zapojeni do různých projektů řešících význam detekce jednotlivých virů pro klinický stav pacienta. I proto se snažíme spektrum poskytovaných vyšetření rozšiřovat a to mimo již dlouhou dobu fungujících detekcí DNA virových infekcí (herpesviry, polyomaviry, adenoviry, parvovirus B19) také o detekce RNA virů, zejména pak respiračních (Influenza, RSV, hMPV, …). Danou problematikou se také zabývá laboratoř molekulární genetiky Pediatridké kliniky 2:LF a FN Motol (www.lmg.cz).

V poslední době se také významněji věnujeme rezistencím zejména lidského cytomegaloviru (CMV) a herpes simplex viru (HSV) k terapeuticky podávaným virostatikům.

Součástí naší práce je pak také detekce a kvantifikace viru hepatitidy C.

Díky znalosti klasických virologických technik, se pak v naší laboratoři provádí ve spolupráci s neurologickou klinikou také detekce protilátek proti interferonu β, podávaného terapeuticky u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Úzká spolupráce s většinou klinik, zejména pak s Klinikou dětské hematologie a onkologie, nám následně umožňuje relevantněji hodnotit virovou detekci ve smyslu jejího dopadu na stav a prognózu pacienta. 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY