Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení virologie

Oddělení virologie ÚLM se zabývá širokou diagnostikou virových infekcí založených jak na serologické nepřímé detekci, tak na přímé virové detekci pomocí detekce antigenu či molekulární biologie.

Hlavním zaměřením jsou pak virové infekce u imunosuprimovaných pacientů, zejména u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby a pacientů po transplantacích plic a ledvin. U těchto skupin pacientů se oportunní virové infekce významně podílejí na zvýšení morbidity i mortality, a proto jsme již delší dobu zapojeni do různých projektů řešících význam detekce jednotlivých virů pro klinický stav pacienta. I proto se snažíme spektrum poskytovaných vyšetření rozšiřovat, a to mimo již dlouhou dobu fungujících detekcí DNA virových infekcí (herpesviry, polyomaviry, adenoviry, parvovirus B19) také o detekce RNA virů, zejména pak respiračních (Influenza, RSV, hMPV, …). Danou problematikou se také zabývá laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (www.lmg.cz).

V poslední době se také významněji věnujeme rezistencím zejména lidského cytomegaloviru (CMV) a herpes simplex viru (HSV) k terapeuticky podávaným virostatikům.

Součástí naší práce je pak také detekce a kvantifikace viru hepatitidy C.

Díky znalosti klasických virologických technik se pak v naší laboratoři provádí ve spolupráci s Neurologickou klinikou také detekce protilátek proti interferonu β, podávaného terapeuticky u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Úzká spolupráce s většinou klinik, zejména pak s Klinikou dětské hematologie a onkologie, nám následně umožňuje relevantněji hodnotit virovou detekci ve smyslu jejího dopadu na stav a prognózu pacienta.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY