Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vedení a personál

Vedení

Přednosta

doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
tel.: 224 435 350
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz 

Primář

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
tel.: 224 435 353
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

Vrchní laborantka

Bc.Vilma Klemensová
tel.: 224 435 354
e-mail: vilma.klemensova@fnmotol.cz 

Sekretariát

Jana Palacká
tel.: 224 435 351
e-mail: jana.palacka@fnmotol.cz

Romana Laušerová
tel.: 224 435 390
e-mail: romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz

Personál

ATB středisko

MUDr.Otakar Nyč, Ph.D.
tel.: 224 435 366        
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

MUDr. Eliška Bébrová 
tel.: 224 435 371
e-mail: 
eliska.bebrova@fnmotol.cz

MUDr. Petra Kabelíková       
tel : 224 435 361       
e-mail: petra.kabelikova@fnmotol.cz
     

Bakteriologie:

MUDr. Anastázia Ešnerová –vedoucí oddělení
tel.: 224 435 357       
e-mail: anastazia.esnerova@fnmotol.cz

MUDr. Eliška Bébrová 
tel.: 224 435 371        
e-mail: eliska.bebrova@fnmotol.cz

MUDr. Alena Píšová
tel.: 224 435 374       
e-mail: alena.pisova@fnmotol.cz

MUDr. Vanda Chrenková
tel.: 224 435 358       
e-mail: vanda.chrenkova@fnmotol.cz

MUDr. Petra Kabelíková
tel.: 224 435 361       
e-mail: petra.kabelikova@fnmotol.cz     

MUDr. Jana Matějková
tel.: 224 435 357      
e-mail: jana.matejkova@lfmotol.cuni.cz

doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
tel.: 224 435 356       
e-mail: oto.melter@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Lenka Tritová
tel.: 224 435 949       
e-mail: lenka.tritova@fnmotol.cz 

Laboratoř pro cystické fibrózy

doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
tel.: 224 435 350 
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
tel.: 224 435 356 
e-mail: oto.melter@lfmotol.cuni.cz

Laboratoř pro diagnostiku C.difficile

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
tel.: 224 435 353 
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

MUDr. Jana Matějková
tel.: 224 435 357 
e-mail: jana.matejkova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Marcela Krůtová
tel.: 224 436 789         
e-mail:  marcela.krutova@fnmotol.cz

Mykologie

MUDr. Vanda Chrenková
tel.: 224 435 358 
e-mail: vanda.chrenkova@fnmotol.cz

Sérologická a parazitologická laboratř

MUDr. Kamila Dundrová
tel.: 224 435 365  
e-mail: kamila.dundrova@fnmotol.cz

Virologie

Mgr. Miroslav Zajac – vedoucí oddělení
tel.: 224 435 380  
e-mail: miroslav.zajac@fnmotol.cz

MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
tel.: 224 435 380 
e-mail: petr.hubacek@fnmotol.cz

Ing. Aleš Briksí
tel.: 224 435 380 
e-mail: ales.briksi@fnmotol.cz

Laboratoř molekulární genetiky

doc. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
tel.: 224 432 026 
e-mail: ondrej.cinek@lfmotol.cuni.cz

Laboratoř molekulární mikrobiologie

doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
tel.: 224 435 350
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Ing. Milena Antušková
tel.: 224 435 387
e-mail: milena.antuskova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Gabriela Jakubcová
tel.: 224 435 387
e-mail: gabriela.jakubcova@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Jan Tkadlec
tel.: 224 435 387
e-mail: jan.tkadlec@lfmotol.cuni.cz

Mgr. Kateřina Totzauerová
tel.: 224 435 387
e-mail: katerina.totzauerova@fnmotol.cz

doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Narozen: 1.9.1975 v Hradci Králové
Vzdělání:

 • 2012: docent v oboru Lékařská mikrobiologie, 1. LF UK
 • 2009: atestace v oboru Lékařská mikrobiologie
 • 2005: Ph.D. v oboru Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, 2. LF UK
 • 2000: MUDr., 2. LF UK v Praze.

Zaměstnání:

 • 2012 - dosud: Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN v Motole, přednosta
 • 2008 - dosud: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, akademický pracovník,

     vedoucí centra cystické fibrózy

 • 2005 - 2008: Cardiff School of Biosciences, Cardiff University, Velká Británie
 • 2002 - 2005: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Členství v odborných společnostech:

 • Evropská společnost cystické fibrózy (ECFS): člen pracovních skupin ECFS Lung Microbiome  Working Group, ECFS Patient Registry Working Group, ECFS Clinical Trials Network (CTN)
 • Evropská společnost klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ESCMID)
 • Americká společnost pro mikrobiologii (ASM)
 • International Burkholderia cepacia Working Group (IBCWG)

Další odborné aktivity:

 • člen Akademického senátu 2. LF UK
 • člen oborové rady Grantové agentury UK pro sekci lékařské vědy, 2008 - dosud
 • člen výkonného výboru Clinical Trials Network (ECFS-CTN)
 • organizátor 15. konference IBCWG, Praha, 13. - 16. duben 2011
 • vedoucí mikrobiologické skupiny programového výboru pro Evropskou CF konferenci 2008, 2009
 • člen programového výboru pro Evropskou CF konferenci 2010
 • člen výboru (Management Committee) a zástupce za ČR v evropském programu COST 2010-2014: Akce BM1003 „Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in CF“
 • Recenzent pro časopisy J Cyst Fibrosis, Res in Microbiol, Clin Microbiol and Infection, BMC Microbiol, BMC Genomics, Applied Microbiol, J Med Microbiol, PloS ONE, J Clin Microbiol
 • Hlavní zkoušející pro klinické studie týkající se léčby pacientů s CF: 2010-2013 fáze III (EudraCT: 2009-012997-11); 2009 - 2010 fáze III (EudraCT: 2008-007416-15); 2008 fáze IIb (EudraCT: 2006-006693-24)

Kapitoly v monografiích:

P. Drevinek, E. Mahenthiralingam: Molecular typing in bacterial infections: Burkholderia. V “Molecular Typing in Bacterial Infections”. Humana Press (Springer Science+Business Media), 2013, 301-308.

E. Mahenthiralingam a P. Drevinek: Comparative Genomics of Burkholderia Species. V “Burkholderia: Molecular Microbiology and Genomics”. Horizon Bioscience, 2007, 53-79.

P. Dřevínek, J. Bartošová, L. Fila, O. Nyč: Mikrobiologie u pacientů s cystickou fibrózou (česky). V “Cystická fibróza”. Grada Publishing, 2006, 107-137.

Publikační činnost:

citační ohlas dle SCI (k 20.5.2013): 420 (bez autocitací); h-index: 13


MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

 

Speciální studia :

1994 čtrnáctidenní  studijní pobyt („Live – in program“) Kansas City, USA
1996 půlroční studijní pobyt v rámci výměnného programu „MEDEX“, Americká nemocnice a nemocnice Saint-Louis v Paříži

Členství v odborných společnostech a pracovních odborných skupinách:

1983  - dosud člen   Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
1999  - dosud člen výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
2001 - dosud člen Subkomise pro antibiotickou politiku Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP
2004 - dosud člen redakční rady mezioborového časopisu Klinické mikrobiologie a infekčního lékařství
2001 - 2003  člen Stálého lékařského konzilia prezidenta republiky
1997 - dosud člen Pracovní skupiny pro monitorování rezistence při NRL pro Antibiotika
2003 – dosud člen Pracovní skupiny pro Antibiotická střediska
2003 - dosud člen Pracovní  skupiny  pro přípravu směrnic pro léčbu pacientů léčených antibiotiky
2007 – dosud člen výboru Chemoterapeutické sekce České internistické společnosti ČLS JEP
2008 – dosud člen Pracovní skupiny pro laboratorní diagnostiku Clostridium difficile
2002 -  dosud člen CZ- EARSS (European Surveillance Antimicrobial Resistence System)
2000 -  dosud člen American Society For Microbiology (ASM)
2008 – dosud člen VR FN Motol
2009 – člen AS 2. LF UK

 Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY