Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Společenské aktivity kliniky a lékařů

Výsadní postavení v rámci České republiky má především pediatrická část kliniky, jejíž pracovníci metodicky vedou pediatrické radiology  v celé ČR, v rámci postgraduálního vzdělávání zajišťují výuku pediatrické radiologie a mají velký podíl na celkové předatestační přípravě českých radiologů.

Ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost  jsou na klinice pravidelně pořádány stáže našich i zahraničních odborníků, školících se v oblasti radiační ochrany.

Jednou z hlavních aktivit kliniky je pregraduální výuka zobrazovacích metod  studentů IV. ročníku  2. LF UK zakončená zkouškou, příprava studentů VI. ročníku 2. LF k radiodiagnostické části státní závěrečné zkoušky z pediatrie a výuka k prohlubování znalostí studentů 2. LF, kteří si  zobrazovací metody vybrali jako volitelný předmět.

Lékaři KZM se podílí na postgraduální výchově  v základním oboru Radiologie a zobrazovací metody, dále v nadstavbových oborech Neuroradiologie, Pediatrická radiologie a Intervenční radiologie.

Pedagogové kliniky také často přednášejí  pro posluchače Univerzity 3. věku. Pracovníci KZM se aktivně účastní kongresů, publikují v zahraniční literatuře a organizují, či se podílí na organizaci českých a zahraničních kongresů. 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY