Cena Discovery Award 2015 pro MUDr. Ester Mejstříkovou

1.11.2015

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie získala letošní Cenu Discovery za práci na projektu pod názvem „Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie“

PSDH Konference 2015

12.9.2015

XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky se koná 16. – 18. 10. 2015 v Brně.

PanCare Meeting Vídeň 23. – 25. 9. 2015

10.9.2015

Aktivní účast lékařů naší kliniky na setkání ve Vídni v rámci celoevropského projektu PanCare zastřešující odborníky z řady oborů týkajících se dětské onkologie, jakož i bývalé pacienty a jejich rodiny.

Babí léto na Střeláku 19. 9. 2015

8.9.2015

„Dětský den tak trochu jinak“ pro onkologické pacienty, jejich rodiny a širokou veřejnost na ostrově v centru metropole.