Aktuality

Běh naděje pro KDHO

Pořadatelé Běhu naděje v České republice předali dne 2.12.2017 výtěžek sbírky ve výši 480 000,- Kč přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie profesoru Starému.

Prostředky budou věnovány na molekulárněgenetickou specializovanou diagnostiku a výzkum leukémie, vzácnýchnemaligních krevních onemocnění a nádorů mozku u dětí. Všem dárcům zajejich pomoc děkujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 3.12.2017 15:15:00