Aktuality

PanCare Meeting Vídeň 23. – 25. 9. 2015

Aktivní účast lékařů naší kliniky na setkání ve Vídni v rámci celoevropského projektu PanCare zastřešující odborníky z řady oborů týkajících se dětské onkologie, jakož i bývalé pacienty a jejich rodiny.

Cílem organizace je zajištění optimální onkologické léčby a následné péče se záměrem minimalizovat následky agresivní protinádorové léčby.

www.pancare.eu

Datum: 10.9.2015 18:57:00