Diagnostika a léčba

Naše pacienty léčíme podle aktuálních léčebných protokolů a schémat platných v rámci celoevropsky, případně celosvětově, doporučených postupů.

Mnozí naši lékaři jsou členy mezinárodních výborů a komisí pro klinické studie léčby dětských nádorů, leukémií a nenádorových krevních onemocnění.

Naše pracoviště se aktivně podílí na vývoji diagnostiky a léčby dětských malignit v Evropě.

 

  • Léčíme děti se všemi typy zhoubného nádoru tkání a orgánů, tzv. solidní nádory.
  • Poskytujeme komplexní péči dětem s leukémií a jiným zhoubným onemocněním krve.
  • Věnujeme se dětem s neonkologickým onemocněním krvetvorby.
  • Pečujeme o děti s poruchou krevní srážlivosti.

 

Součástí komplexní péče o naše pacienty a jejich rodiny je také psychologická poradna a práce herního terapeuta. Umožňujeme rodinám konzultaci se sociálními pracovníky, spolupracujeme se Základní školou a Mateřskou školou FN Motol.