Cena Discovery Award 2015 pro MUDr. Ester Mejstříkovou

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie získala letošní Cenu Discovery za práci na projektu pod názvem „Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie“

Cenu Discovery každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Společnost chce podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty ve zlepšení jejich životní kvality, poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie, podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.