Domácí režim

V průběhu onkologické léčby bude trávit Vaše dítě čas i v domácím prostředí.

Jak se chovat? Jaký režim dítěti zavést?

Režim doma se řídí obdobnými zásadami jako pobyt na klinice. Dítěti je nutné zajistit prostředí s co nejmenším rizikem infekce a předejít tak infekčním komplikacím léčby.

Nejvíce náchylní k infekcím jsou pacienti v průběhu léčby akutní leukémie, non-hodgkinského lymfomu a pacienti po transplantaci kostní dřeně.

 

Škola

Je nutné omezit pobyt dítěte ve větším kolektivu lidí. Z tohoto důvodu není možné pokračování povinné školní docházky. Při dobré zdravotní kondici může Vaše dítě zahájit individuální studijní plán po domluvě s třídní učitelkou a ve spolupráci se školou FN Motol

 

Více lidí, větší riziko

Z výše uvedených důvodů v žádném případě nedoporučujeme návštěvy divadel, kin, nákupních center, veřejných koupališť, ale ani cestování hromadnými dopravními prostředky. V rodině je vhodné omezit počet návštěv na nejbližší příbuzné. Návštěvy blízkých, kteří trpí akutním onemocněním (rýma, chřipka, průjmová onemocnění a další), odložit.

 

Mytí rukou

Mytí rukou je základním předpokladem k minimalizaci kontaktu s infekcí. Rizikové jsou pro naše pacienty i malé kožní oděrky, které se v průběhu akutní léčby mohou špatně hojit nebo vést k rozvoji závažnějšího zánětu.

 

Vycházky

V domácí péči není zakázáno brát dítě ven. Nemělo by však navštěvovat místa s větší koncentrací lidí.  I přes zdánlivě dobrou fyzickou kondici je pacient v onkologické léčbě často a více unaven, a proto nejsou vhodné dlouhé výlety. Optimální je kratší procházka do lesa nebo parku.

 

Strava

Nízkobakteriální dietu Vám podrobně představíme v průběhu první hospitalizace. Její principy by měly být dodržovány i v domácí péči. Je nutné vyloučit potraviny s vysokým rizikem výskytu plísní a bakterií a tepelně neupravenou stravu. S ohledem na riziko přenosu infekce doporučujeme pití balené vody a balených nápojů. Kontrola data exspirace zakoupených balených produktů je samozřejmostí.

  • Bližší informace o nízkobakteriální stravě přináší přehledná tabulka.

 

Domácí zvířata                          

Nedoporučujeme, aby se Vaše dítě aktivně mazlilo s domácím miláčkem. V žádném případě by nemělo přijít do styku s jeho výkaly či slinami. Domácí zvíře, na které je dítě zvyklé, však není nutné z domova vystěhovat.

 

Udržování pořádku

Doma by se měly dodržet zásady běžného pořádku, není nutné speciální dezinfekce prostředí nebo čištění vzduchu. V žádném případě by však neměly v době pobytu dítěte probíhat doma stavební práce, při kterých se zvyšuje prašnost ovzduší a riziko výskytu plísní.

 

Očkování

V průběhu onkologické léčby nesmí být dítě očkováno. Po skončení léčby provádíme ve spolupráci s Očkovacím centrem FN Motol kontrolu protilátek a případné doplnění očkování.