Ozařování

Ozařování (tzv. radioterapie) patří mezi standardní metody onkologické léčby. Provádí jej lékař onkolog specializovaný na radioterapii, tzv. radioterapeut. Ozařování probíhá na ozařovnách v Nové budově dětské onkologie.

 

Účinek?

Paprsky radiace usmrtí nádorové buňky v ozařované oblasti. Účinek ozařování je místní (lokální).

 

Dávka záření

Podle typu onemocnění, věku pacienta a dalších ukazatelů je pacientovi spočítána celková dávka záření nutná k likvidaci daného nádoru. Tato dávka je rozdělena do několika menších dávek, tzv. frakcí.

 

Způsob ozařování?

Cílem radioterapie je zasažení přesně vypočítané oblasti. Oblast k ozáření je počítačově zaměřena před zahájením vlastní radioterapie pomocí speciálního CT přístroje (tzv. plánovací CT).

U malých nespolupracujících dětí je k hladkému průběhu této léčby nutná každodenní celková anestezie, která rodiče dětských pacientů obvykle znepokojuje. Uspání malého dítěte je však podmínkou pro ozáření skutečné oblasti nádoru (tzv. ozařovací pole) a snížení rizika zasažení okolních struktur nebezpečným zářením.

 

Schéma ozařování?

Ozařování se provádí obvykle jednou denně od pondělí do pátku po dobu několika týdnů. Při každé návštěvě ozařoven je pacientovi podána jedna dávka záření neboli frakce. Pokud do schématu ozařování zasáhne státní svátek, musí být frakce nahrazena na konci radioterapie. Celková dávka záření je pacientovi podána v jednotlivých frakcích v průběhu několika, cca 4 – 8 týdnů.

 

Význam?

Ozařování je typem lokální léčby - účinkuje pouze v ozařované oblasti na rozdíl od chemoterapie, která proniká do krve a její účinky působí na celý organismus. Chemoterapie má u nádorů mozku omezený význam, jelikož řada cytostatik do mozkové tkáně obtížně proniká v důsledku tzv. hematoencefalické bariéry.

Ozáření oblasti po odstranění nádoru tak představuje jednu z mála léčebných možností. Navíc, operační odstranění není u některých mozkových nádorů možné kvůli lokalizaci nádoru v blízkosti životně důležitých center nervové soustavy.

 

Nežádoucí účinky?

Radioterapie dokáže onemocnění zlikvidovat, není však bohužel bez nežádoucích účinků. Dávky záření částečně zasahují i struktury v blízkosti ozařovacího pole vzhledem k přirozenému rozptylu paprsku radiace.

  • Více o nežádoucích účincích radioterapie zde.