Paliativní léčba

Paliativní léčba je komplexní péče o pacienta, který se nachází v pokročilém nebo terminálním stádiu onkologického onemocnění. Jedná se o péči aktivně zaměřenou na kvalitu života pacienta, neboť onemocnění pokročilo do stádia, kdy není v našich možnostech pacienta vyléčit. Cílem paliativní péče je zpomalit, případně zastavit progresi nemoci a zmírnit zdravotní obtíže pacienta. Kvalita života je rozhodujícím faktorem paliativní péče. Podáváme-li chemoterapii, pak obvykle ambulantně a zpravidla v dávkách, které nevedou k těžkým komplikacím zdravotního stavu. Užívání perorální chemoterapie formou tablet v domácím prostředí je v paliativní péči jedním z velmi vhodných způsobů léčby.

Součástí paliativní péče je tzv. péče terminální, a to u pacientů v konečném stádiu onkologického onemocnění. Cílem terminální péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání a zachovat důstojnost umírajícímu pacientovi. Terminální péče zahrnuje také podporu blízkým pacienta v těžkých chvílích.

Pohovory s ošetřujícím lékařem a psychologem naší kliniky pomáhají blízkým pacienta ve vhodnou dobu zvážit podobu posledních chvil umírajícího a vyhodnotit jeho přání a představy – umírání v domácí péči? V nemocnici?

Rodiče umírajícího dítěte mohou vyhledat podporu mezi maminkami dětí, které na našem pracovišti své nemoci podlehly dříve. Kontakt na pozůstalé maminky zprostředkovává rodičovský spolek Haima CZ.