Podpůrná léčba

Neodmyslitelnou součástí onkologické léčby je tzv. léčba podpůrná - podávání léků, které mohou zabránit vzniku léčebných komplikací nebo průběh již vzniklých komplikací zmírnit co do závažnosti či doby trvání.

Pro zahájení chemoterapie je nezbytné, aby dítě bylo v dobrém celkovém stavu, aby nebylo nemocné jinou akutní chorobou (rýma, angína, zánět plic atp.), aby nebyla porušená funkce orgánů, které se podílejí na zpracování cytostatik (játra, ledviny) a aby mělo v normě základní laboratorní parametry krevního obrazu a biochemie krve.

Celkový stav dítěte a výsledky některých laboratorních vyšetření je nutné zhodnotit před každou další sérií chemoterapie. Snižujeme tak riziko vzniku akutních komplikací. Pokud se zjištěné hodnoty odchylují od normy, není možné v chemoterapii pokračovat a je nezbytné počkat, až se upraví samy nebo léčebně zasáhnout. Je daleko lepší malé zdržení než vznik těžkých komplikací, které naruší léčbu daleko více a které mohou dokonce ohrozit pacienta na životě.  Dnes rutinně používané mezinárodní protokoly jsou uzpůsobeny tomu, aby doba mezi jednotlivými sériemi chemoterapie u většiny pacientů právě tak stačila na regeneraci organismu a nedala šanci na obnovu nádorovým buňkám. Léčba by měla ideálně probíhat v přesně stanovených termínech tak, aby prodlevy mezi jednotlivými cykly byly co nejmenší. Léčíme ovšem živý organismus, který se nechová podle předem stanovených termínů.

Podpůrná léčba umožňuje lepší zvládnutí intervalů mezi jednotlivými cykly chemoterapie a minimalizuje vznik zdravotních komplikací, které by průběh onkologické léčby mohly závažně narušit.

 

Podpůrná léčba při zahájení a v průběhu chemoterapie:

  • Antiemetika - léky proti zvracení (Zofran, Ement, Plegomazin). Kombinovaná antiemetická léčba obvykle vede k dobré toleranci chemoterapie.
  • Hyperhydratace - velké množství tekutin. Důvodem je dostatečné zavodnění, podpora dobré funkce ledvin a tím umožněné rychlé vyloučení cytostatik z organismu 
  • látku zvanou Leucovorin, která  ochrání zdravé tkáně  při podávání cytostatika metothrexát
  • léky, které jsou schopné blokovat nežádoucí účinky velkého množství zplodin z rychle se rozpadajících nádorových buněk (Milurit, Rasburikáza) u některých typů nádorů
  • lék Uromitexan, který chrání sliznici močového měchýře před dráždivými účinky některých cytostatik
  • růstové faktory napomáhající vyplavování bílých krvinek z kostní dřeně (Neupogen, Neulasta) v přesně stanovené dávce, denně, ale pouze po nezbytně nutnou dobu, podle hodnot krevního obrazu. Lék se podává podkožní (subkutánní) injekcí - obvodním lékařem, zdravotní sestrou, poučenými rodiči nebo samotným pacientem.
  • analgosedace – léky před výkonem (Dormikum, Morfin). Aspirace kostní dřeně, lumbální punkce a další výkony jsou pro děti často nepříjemné a vhodně zvolené léky pacienta uklidní a předejdou vnímání případné bolesti. Více o nejčastějších výkonech zde.

 

 Podpůrná léčba v intervalech mezi podáním chemoterapie:

  • léky proti infekcím (Biseptol, Sumetrolim, případně Mycomax, Sporanox) - onkologičtí pacienti jsou obzvlášť ohroženi řadou plicních a plísňových infekcí a léky užívají preventivně po celou dobu léčby
  • antibiotika, antimykotika, virostatika – při infekcích u pacientů s nízkým počtem bílých krvinek a rozvojem teplot (tzv. febrilní neutropenie).
  • krevní deriváty - při nízkém počtu červených krvinek a krevních destiček je nutné pacientům podávat transfúzi  erymasy, nebo trombokoncentrát. 

 

Z tohoto stručného souhrnu je zřejmé, že každý, kdo podstupuje onkologickou léčbu, dostává velké množství léků, obvykle do žíly. Opakované ”napichování” žilního systému je pro pacienty nejen nepříjemné a bolestivé, ale často i technicky špatně proveditelné - dětské žilky jsou tenké a křehké, u obézních pacientů jsou skryty pod vrstvou podkožního tuku a opakovaným napichováním je velmi poškozována žilní stěna. Proto většině pacientů s předpokládaným dlouhodobým podáváním chemoterapie zavádíme na celou dobu léčby tzv. centrální žilní katétr (CŽK).

 

Paliativní léčba

Samostatnou kapitolou dětské hematologie a onkologie je tzv. léčba paliativní. Jedná se o komplexní péči o pacienty, jejichž onkologické onemocnění dospělo do pokročilého stádia a není v našich možnostech nemoc definitivně vyléčit. Paliativní léčbou lze progresi nemoci zpomalit nebo dokonce na určitou dobu zastavit.