Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Organizace programu ve FN Motol

Dobrovolnické centrum je součástí Fakultní nemocnice v Motole od ledna 2004. Jeho úkolem je výběr, příprava nových dobrovolníků a poskytování zázemí a opory dobrovolníkům stávajícím. 

Dobrovolnické centrum funguje pod Útvarem hlavní sestry FNM a celý program je tímto stabilně zakotven ve struktuře nemocnice.

Koncepčně a organizačně za program v nemocnici odpovídá garant programu a koordinátorka dobrovolnické programu.

Na každém oddělení, kam docházejí dobrovolníci je odpovědnou osobou tzv. kontaktní osoba.

Každý zájemce o dobrovolnictví prochází úvodním rozhovorem s koordinátorkou, poté se rozhoduje zda bude pokračovat jako nepravidelný či pravidelný dobrovolník. Pravidelní dobrovolníci jsou povinni absolvovat jednodenní školení , na kterém jsou seznámeni se všemi náležitostmi programu. O konečném zařazení zájemce do programu rozhoduje koordinátor. Po podpisu administrativních formalit (dohoda o dobrovolnické činnosti, závazek mlčenlivosti dobrovolníka, kodex dobrovolníka, registrační karta) mohou vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou činnost v nemocnici. Dobrovolník má povinnost se účastnit pravidelných supervizních setkání a má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti na odborných seminářích a kursech, určených dobrovolníkům.

Kontakty

Dobrovolnické centrum FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Telefon: 224 431 970
e-mail: dobrovolnik@fnmotol.cz

www.dcmotol.cz

www.facebook.com/dcmotol

Garant programu

 • Odpovídá za vytvoření funkčního modelu a koncepce dobrovolnického programu
 • Má přehled o dobrovolnickém programu jako celku
 • Rozvíjí program v souladu se strategií rozvoje zdravotní péče
 • Vyhodnocuje program
 • Prezentuje program

Koordinátorka dobrovolníků

 • Úzce spolupracuje s garantem programu na realizaci programu
 • Provádí nábor a výběr dobrovolníků
 • Připravuje a vede úvodní školení dobrovolníků
 • Vede dokumentaci a zajišťuje administrativní formality spojené s registrací a databází dobrovolníků
 • Zajišťuje a organizuje supervizní setkání pro dobrovolníky
 • Organizuje odborné semináře a kursy pro dobrovolníky
 • Uvádí dobrovolníka na pracoviště a seznamuje ho s kontaktní osobou
 • Spolupracuje s kontaktními osobami na aktualizaci potřeb a náplni činnosti dobrovolníků
 • Organizuje jednorázové akce v nemocnici spojené s účastí dobrovolníků
 • Spolupracuje s garantem programu na získávání finančních zdrojů pro realizaci programu a prezentaci programu

Koordinátorkou dobrovolnického programu je Mgr. Renata Vejdělková
e-mail: dobrovolnik@fnmotol.cz
Telefon: 224 431 970

Kontaktní osoba

 • Je zaměstnancem oddělení, kde pomáhají dobrovolníci
 • Podílí se na výběru dobrovolnických činností, které vyhovují potřebám oddělení
 • Provádí podrobnější zaškolení do provozu a problematiky daného oddělení
 • Má přehled o fungování dobrovolníků na oddělení
 • Je v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků a dostává od něj informace o novém dobrovolníkovi
 • Je k dispozici dobrovolníkům na oddělení
 • Dává podněty k dalšímu rozvoji nebo změnám programu na oddělení

Ve FN Motol jsou kontaktními osobami vrchní nebo staniční sestry, psycholog nebo herní terapeuti.

Úvodní školení dobrovolníků

Jeho obsahem je:

 • Zmapování motivace dobrovolníků k dobrovolnické činnosti v nemocnici, jejich očekávání a případných obav
 • Informace o základních principech dobrovolnictví
 • Možnosti a typy dobrovolnických činností v nemocnici
 • Organizace dobrovolnického programu ve FN Motol
 • Struktura nemocnice, provozní pravidla a nutná „pravidla hry“
 • Vysvětlení významu supervizních setkání, nabídka odborných seminářů a kursů
 • Komunikační hry k nácviku chování v možných obtížnějších situacích 

Supervize

Cílem supervize je:

 • Podpora a ocenění dobrovolníků
 • Řešení vzniklých komplikací a problémů
 • Rozvoj dovedností dobrovolníků, vzájemná inspirace
 • Zpětná vazba od dobrovolníků, prevence proti jejich vyhoření a celková kontrola nad průběhem programu

Supervizorem v jednotlivých skupinách je odborník v práci se skupinou, který zná problematiku dobrovolnictví v nemocnicích a pravidla programu.

Odborné semináře a kursy

Podle potřeb, které vyplynou ze supervizních setkání, organizuje Dobrovolnické centrum semináře a kursy pro dobrovolníky na specifické odbornější téma.

Pravidelně jsou nabízeny semináře věnované základům první pomoci, specifikům onkologického onemocnění, problematice dlouhodobě hospitalizovaných pacientů nebo komunikaci se seniory. Dále jsou dobrovolníci zaškolováni v oblasti základů rehabilitace nebo pro vedení kurzu trénování paměti. Po dohodě s koordinátory se mohou se také účastnit odborných seminářů pořádaných Oddělením klinické psychologie nebo Dětskou psychiatrickou klinikou. 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY