Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Archiv novinek

Prodej, rekreační chata a přilehlé pozemky - Loučeň

Fakultní nemocnice v Motole nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Loučeň, okres Nymburk. Součástí pozemků je taktéž stavba pro rodinnou rekreaci a vedlejší stavba. Nemovitosti se nachází v pěkném přírodním prostředí. Cena je stanovena jako minimální. Lhůta pro přihlášení zájemců končí 5. 9. 2015. Více informací na ww.fnmotol.cz nebo na sekretariátu odboru správy objektů a nemovitostí FN Motol, tel. 224 436 300, e-mail: milan.seidl@fnmotol.cz.

Celková cena: 1.015.371,- Kč
Adresa: Loučeň, 289 37, okres Nymburk
Stavba: dřevěná, sedlová střecha – plechová krytina
Stav objektu: v původním stavu
Vlastnictví: osobní
Podlaží počet: přízemní budova
Vybavenost: elektroinstalace světelná a motorová, bez rozvodu vody a sociálního zařízení
Sklep: částečně podsklepeno
Plocha stavba: 31,26 m²
Plocha – pozemky: parc.č. 717/5 – 2568 m2; parc. č. st. 262 – 32 m2

Je česká kuchyně zdravá?

Je česká kuchyně zdravá?

Je česká kuchyně zdravá? Je naše generace, obzvláště pak děti, obézní? Mají dnešní děti dostatečný pohybový režim? Do jaké míry nás ovlivňuje příjem nekvalitních potravin? Existuje univerzální návod pro takový typ stravování, který nám zaručí, že nebudeme přibírat? Na tyto a další Vaše otázky bude v pondělí 14. prosince od 13:00 hodin odpovídat MUDr. Zlatko Marinov, dětský obezitolog Pediatrické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

Návštěva studentek KJJ

Návštěva studentek KJJ

2. 12. 2015 navštívily studentky KJJ dětské pacienty Fakultní nemocnice v Motole a zahrály několik vánočních koled. Děkujeme za návštěvu!

více informací

Mikulášská besídka - 4.12. 2015

Mikulášská besídka - 4.12. 2015

4. 12. 2015 Vedení Fakultní nemocnice v Motole uspořádalo tradiční mikulášskou besídku pro děti svých zaměstnanců jako poděkování za jejich usilovnou práci.

více informací

Mikuláš na pediatrické linice

Mikuláš na pediatrické linice

První letošní mikulášskou nadílku ve spolupráci s Pediatrickou klinikou 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uspořádala Česká atletika. Mikulášem se tak kvůli nemocným dětem stal Adam Sebastian Helcelet, andělem Kateřina Baďurová a čerty Tomáš Janků a Radek Juška. Děkujeme za návštěvu!

více informací

Implantát Codacs

Implantát Codacs

Tým MUDr. Jana Boučka, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole provedl jako první v České republice aplikaci nového a unikátního implantátu Codacs s přímou akustickou stimulací vnitřního ucha. Akustická energie je přenášena na protézu nahrazující třmínek (poslední z řetězu středoušních kůstek). Je vhodný pro pacienty se středně těžkou a těžkou kombinovanou sluchovou vadou, kteří mají malý úspěch s klasickým sluchadlem.

více informací

Konzumace soli v ČR se vymyká datům o evropské spotřebě.

Konzumace soli v ČR se vymyká datům o evropské spotřebě.

Vysoký konzum soli ve vyspělých zemích představuje významný rizikový faktor nejen pro onemocnění srdce a cév, ty jsou v této oblasti nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti. Česká pediatrická společnost pořádá v posledních letech spolu s dalšími subjekty akci pod shora uvedeným názvem. Naše vlastní iniciativa byla stimulována činností mezinárodní organizace WASH (World Action on Salt and Health). Zakladatel této iniciativy profesor univerzity v Londýně Graham McGregor byl před 2 lety naším hostem a v Praze přednášel o britských zkušenostech snižování konzumu soli ve Velké Británii a jinde ve světě. Účastnil se i tiskové konference na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl přijat panem ministrem Holcátem.

více informací

Vyjádření FN Motol k článku z 30.11. na Novinky.cz

Vyjádření FN Motol k článku z 30.11. na Novinky.cz

Vyjádření FN Motol k článku z 30.11. na Novinky.cz

více informací

Petřivalského cena

Petřivalského cena

Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., získal Petřivalského cenu 2015 za rozvoj chirurgie. Gratulujeme!

více informací

Movember 2015

Movember 2015

Fakultní nemocnice v Motole se připojuje k mezinárodní osvětové kampani, která je zaměřená na zdraví mužů. Účastí v tomto celosvětovém projektu chceme přispět ke zvýšení povědomí o problematice onkologického onemocnění prostaty a varlat, příznacích těchto onemocnění, významu preventivních vyšetření, léčebných možnostech a významu ambulantní i nemocniční urologické sítě. Náš Movember jsme odstartovali holením lékařů z Urologické kliniky 2.LF UK a FN Motol profesionálním holičem z Pepe's Barbershop. Přidejte se k nám a podpořte dobrou věc!

více informací

Mezinárodní radiologický den

Mezinárodní radiologický den

Dne 8. 11. 2015 u příležitosti Mezinárodního radiologického dne a přesně 120 let od vynálezu rentgenových paprsků W. Röntgenem umožnila Dětská část Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole nahlédnout do zákulisí oddělení. Děti si mohly prohlédnout vyšetřovny rentgenu, ultrazvuku a CT a zábavnou formou se seznámit s tím, jak tyto přístroje fungují. Klinika doufá, že tím sníží obavy, které někdy vyšetření na klinice provázejí a přispěje k lepšímu pochopení některých nutných omezení.

více informací

McHappy Day

McHappy Day

Dne 19.11.2015 proběhla akce McHappy Day, při které Pavlína Danková z FN Motol prodávala samolepky na podporu realizace Ronald McDonald House. Ten bude vybudován v areálu naší nemocnice a bude prioritně určen jako ubytování a zázemí pro rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí.

více informací

Cena bezpečnostního výzkumu

Cena bezpečnostního výzkumu

Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a programového řízení Mgr. Monika Pálková, MPA předala cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací řešitelskému týmu Policie České republiky Kriminalistický ústav Praha, jehož členem je i přednostka Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA. Ministr vnitra ocenil výsledky dosažené v rámci řešení projektu Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii.

více informací

IFMSA CZ

IFMSA CZ

11.11. 2015 proběhla první přednáška z cyklu Životních příběhů 2. LF UK IFMSA CZ se zakladatelem české dětské onkologie a bývalým přednostou Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole profesorem Josefem Kouteckým.

více informací

Vzácné nádory

Vzácné nádory

Autorka nové knihy Vzácné nádory v onkologii MUDr. Kateřina Kubáčková z Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol říká „Přáním mým a celého kolektivu autorů je, aby se kniha dostala do příručních knihovniček nejen onkologů, ale i internistů a praktických lékařů, u nichž tito pacienti začínají a s často nerozpoznanými diagnózami přicházejí pozdě. Byli bychom rádi, aby se pomyslelo i na vzácné nádory, protože základem úspěchu jejich léčby je jejich včasná diagnostika“.

více informací

Upozornění

Upozornění

Upozorňujeme, že naše Terapeutická zahrada pro děti bude od listopadu částečně uzavřena. Do konce roku bude fungovat v občasném provozu a to vždy podle počasí. Děkujeme za pochopení.

více informací

Star Wars na Pediatrické klinice - 17. 10. 2015

Star Wars na Pediatrické klinice - 17. 10. 2015

17. 10. 2015 měla Pediatrická klinika 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole zvláštní návštěvu. Děkujeme všem postavám Star Wars z The Rebel Legion - Lion Base za krásné dárky a rozveselení dětských pacientů.

více informací

Projekt MEDEVAC

Projekt MEDEVAC

Lékaři z motolské nemocnice operovali v rámci humanitárního projektu MEDEVAC kambodžské děti s vrozenými srdečními vadami Celkem 13 dětí odoperoval odborný tým z Fakultní nemocnice v Motole během svého 15 denního pobytu v Calmette Hospital ve městě Phnom Penh. Složité chirurgické zákroky byly provedeny českými špičkovými odborníky z Dětského kardiocentra ve složení dvou kardiochirurgů, dvou kardiologů a dvou specializovaných sester. Všechny operované děti ve věku 1 - 16 let zákroky úspěšně zvládly a již v průběhu pobytu byly odpojeny od dýchacích přístrojů. S výjimkou jednoho dítěte byly všechny přeloženy z jednotky intenzivní péče na lůžkové oddělení a několik z nich bylo dokonce propuštěno do domácí péče. Projekt Ministerstva vnitra ČR (MEDEVAC) je určen na pomoc dětským pacientům primárně ze zemí mimo Evropskou unii, kterým není možné zajistit léčbu v jejich zemi. Od roku 2003 je program úzce spojen s Armádou ČR a s Dětským kardiocentrem Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

Přednostka Onkologické kliniky

Přednostka Onkologické kliniky

Letošní ročník XXII. Jihočeských onkologických dní v Českém Krumlově byl zaměřen na téma diagnostiky a léčby nádorů kůže a mozku. Hostem byla přednostka Onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

více informací

Fakultní nemocnice v Motole se prezentuje na INTERBEAUTY PRAGUE - 19.10.2015

Fakultní nemocnice v Motole se prezentuje na INTERBEAUTY PRAGUE - 19.10.2015

19. – 20. října se Fakultní nemocnice v Motole se prezentovala na INTERBEAUTY PRAGUE - VELETRH KOSMETIKY. Návštěvnící si mohli u staničních sester Mgr. Radky Bartůňkové a Bc. Lenky Šipulové nechat u našeho informačního stánku změřit orientační hodnotu tělesného tuku nebo výšku krevního tlaku. K dispozici byla i primářka MUDr. Jana Čepová, Ph.D.,MBA z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol, která měla přednášku na téma Metabolický syndrom.

více informací

20. výročí vzniku Ústavu imunologie

20. výročí vzniku Ústavu imunologie

Mezinárodně uznávaný Ústav imunologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole v čele s přednostkou prof. Jiřinou Bartůňkovou slavil dvacáté výročí svého vzniku.

více informací

Výsledky péče o nemocné s diabetem - 23.9.2015

Výsledky péče o nemocné s diabetem - 23.9.2015

Dne 23.9.2015 proběhla v sídle VZP ČR tisková konference na téma „Výsledky péče o nemocné s diabetem“. Hlavním hostem setkání s novináři byl prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (vpravo), prezident České diabetické společnosti a přednosta Interní kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

Rozlučka legendy AC Sparty Blažka - 4.9.2015

Rozlučka legendy AC Sparty Blažka - 4.9.2015

Dne 4.9..2015 se konala velká rozlučka legendy AC Sparta Praha Jaromíra Blažka s profesionální kariérou fotbalisty jsou i dětští pacienti Fakultní nemocnice v Motole. Část výtěžku z této charitativní akce poputuje na Pediatrickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, za kterou symbolický šek převzala primářka MUDr. Jana Tejnická, MBA.

více informací

Návštěva lékaře Bohdana Pomahače - 7.9.2015

Návštěva lékaře Bohdana Pomahače - 7.9.2015

Dne 7.9.2015 navštívil Fakultní nemocnici v Motole světoznámý lékař Bohdan Pomahač. Důvodem jeho návštěvy bylo focení s osmiletým Adamem, který před devíti měsíci podstoupil transplantaci kostní dřeně na Klinice dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol. Jejich společná fotografie bude součástí charitativního kalendáře NF Kapka Naděje s názvem "Příběhy 2016 - Hrdinové".

více informací

Čas je mozek - 10.9.2015

Čas je mozek - 10.9.2015

Dne 10.9.2015 uvedl primář Neurologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. a přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. novou kampaň „Čas je mozek". I když je Česká republika na evropské špičce v léčbě mozkové mrtvice, ročně na její následky umírá několik desítek tisíc lidí. Lékaři proto usilují o snížení počtu úmrtí a těch případů, kdy má pacient po cévní mozkové příhodě trvalé následky. Cílem celé kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o typických příznacích mozkové mrtvice a apelovat na co nejrychlejší příjezd pacienta do nemocnice. Zásah lékaře a nasazení správné léčby totiž musí proběhnout co nejdříve po objevení prvních příznaků, protože každá další minuta znamená závažné trvalé následky.

více informací

Cesta kolem světa - 16.9.2015

Cesta kolem světa - 16.9.2015

Dne 16.9.2015 předal nadační fond Zdeňky Žádníkové Pediatrické klinice 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole nově vymalované 2. patro dětské polikliniky. Čekárnu a přilehlé části ortopedické ambulance tentokrát pojal malíř Libor Škrlík jako „Cestu kolem světa“. Věříme, že se originální malby budou dětem opravdu líbit.

více informací

Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII - 17.9.2015

Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII - 17.9.2015

Dne 17.9.2015 se konala odborná konference „Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII.“, kterou pořádala Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Českou asociací sester a 2. lékařská fakulta UK. Témata zaměřená na zlepšování komunikačních dovedností ošetřovatelského personálu s pacientem, odborné prezentace z oblasti kardiovaskulární chirurgie, neurologie či pneumologie a dalších. Na konferenci vystoupí také zástupci francouzské nemocnice, které účastníky seznámí s tím, jakým způsobem je nutné rozvíjet ošetřovatelské dovednosti ve Francii. Konference se dotkne i takových otázek, jako je přítomnost příbuzných při resuscitaci pacienta.

více informací

Atleti pomáhají - 17.9.2015

Atleti pomáhají - 17.9.2015

Dne 17.9.2015 se uskutečnila akce 'Atleti pomáhají'. Česká atletika bude podporovat nemocné a handicapované děti hospitalizované ve Fakultní nemocnice v Motole. „Atleti si uvědomují, že mají to štěstí a mohou ve svém životě realizovat to, co je baví a naplňuje. A rádi by poskytli těm, kteří jsou v dané chvíli v těžké životní situaci, něco více ze sebe,“ říká Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu. Svaz proto vydává limitovanou sérii triček, která jsou tematicky spojena s běžeckým závodem Běchovice - Praha. Je to druhý nejstarší nepřerušený silniční závod na světě, který se běhá již od roku 1897. Letos se toto Otevřené mistrovství České republiky v silničním běhu bude konat v neděli 27. září od 11:00 hodin. Výtěžek z prodeje půjde na výmalbu dětského ortopedického oddělení FN Motol, kterou pro nemocnici zrealizuje Nadační fond Zdeňky Žádníkové za pomoci výtvarníka Libora Škrlíka, který je také autorem kresby na charitativním tričku.

více informací

Týden osvěty rakoviny hlavy a krku 2015 - 21.9.2015

Týden osvěty rakoviny hlavy a krku 2015 - 21.9.2015

Hlasy napříč Evropou podpoří letos pacienty s karcinomem hlavy a krku Hlas je součástí naší existence. Vážné nádorové onemocnění hlavy a krku nás o něj může rychle připravit. Proto je hlas pro letošní Týden osvěty rakoviny hlavy a krku, který se uskuteční v celé Evropě od 21. do 25. září, hlavním motivem.

více informací

Mgr. Jana Wichsová jmenována viceprezidentkou Evropské asociace sálových sester (EORNA) - 2.9.2015

Mgr. Jana Wichsová jmenována viceprezidentkou Evropské asociace sálových sester (EORNA) - 2.9.2015

Zástupkyně Společnosti instrumentářek České republiky Mgr. Jana Wichsová z Fakultní nemocnice v Motole byla jmenována viceprezidentkou Evropské asociace sálových sester (EORNA). Stalo se tak vůbec poprvé, co byl nejen zvolen, ale i navržen člen z postkomunistické země.

více informací

Zakladatel české dětské onkologie prof. J. Koutecký - 31.8.2015

Zakladatel české dětské onkologie prof. J. Koutecký - 31.8.2015

Zakladatel české dětské onkologie a bývalý přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole prof. Josef Koutecký oslavil 85. narozeniny.

více informací

Pohár pro vítěze NHL – Stanley Cup - dorazil i do Fakultní nemocnice v Motole - 24.8.2015

Pohár pro vítěze NHL – Stanley Cup - dorazil i do Fakultní nemocnice v Motole - 24.8.2015

Pohár pro vítěze NHL – slavný Stanley Cup - dorazil i do Fakultní nemocnice v Motole. Pacientům Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol jej přivezl ukázat Michal Rozsíval, obránce hokejového týmu Chicago Blackhawks, který zvítězil v posledním ročníku NHL.

více informací

Benefiční koncert projektu Akce knihovna

Benefiční koncert projektu Akce knihovna

Dne 31. 7. 2015 se v prostorách Památníku národního písemnictví uskutečnil benefiční koncert projektu Akce knihovna. Motivací projektu bylo vybudování dětské vzdělávací a volnočasové e-knihovny ve Fakultní nemocnici v Motole. Základním kamenem e-knihovny se stalo 40 kusů čteček e-knih, které společně poskytly společnosti PocketBook a Alza.cz. Součástí projektu bylo i vybavení dětskými stavebnicemi (Lego, Seva atp.) určenými k rozvoji kreativity, motoriky a logického myšlení. Iniciátoři projektu pianista Daniel Štulpa a mezzosopranistka Ivana Milek Brodská tímto koncertem poděkovali všem, kteří se vznikající e-knihovně rozhodli pomoci. V závěru představení zaznělo osobní poděkování zaměstnancům Fakultní nemocnice v Motole, které vyzdvihlo jejich profesionalitu a vysoké pracovní nasazení.  

více informací

Cesta za snem

Cesta za snem

V červenci proběhl již třetí ročník Cesta za snem, týmového závodu okolo České a Slovenské republiky. Stejně jako v minulém roce se i letos hrdě postavil na start tým Spinálka Motol, aby za 4 dny absolvoval trať dlouhou zhruba 2222 km. Jako o život po ní hnali svá kola motolští spondylochirurgové, motolské fyzioterapeutky a několik nemotolských cyklistických přátel. Do čela týmu zasedl primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF aFakultní nemocnice v Motole, MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

více informací

Prodej, rekreační chata a přilehlé pozemky - Loučeň

Prodej, rekreační chata a přilehlé pozemky - Loučeň

Fakultní nemocnice v Motole nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Loučeň, okres Nymburk. Součástí pozemků je taktéž stavba pro rodinnou rekreaci a vedlejší stavba. Nemovitosti se nachází v pěkném přírodním prostředí. Cena je stanovena jako minimální. Lhůta pro přihlášení zájemců končí 5. 9. 2015. Více informací na ww.fnmotol.cz nebo na sekretariátu odboru správy objektů a nemovitostí FN Motol, tel. 224 436 300, e-mail: milan.seidl@fnmotol.cz.

více informací

Smlouvu o spolupráci při zajišťování lékařské péče obětem znásilnění

Smlouvu o spolupráci při zajišťování lékařské péče obětem znásilnění

10.7.2015 získala MUDr. Klára Roženková z Pediatrické kliniky 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole za práci „Genetická a funkční analýza českého souboru pacientů s vrozeným hyperinzulinismem“ Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. Cílem tohoto ocenění je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři.

více informací

Cena Alberta Schweitzera

Cena Alberta Schweitzera

10.7. 2015 získala MUDr. Klára Roženková z Pediatrické kliniky 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole za práci „Genetická a funkční analýza českého souboru pacientů s vrozeným hyperinzulinismem“ Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. Cílem tohoto ocenění je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři.

více informací

Přednostka Onkologické kliniky Jana Prausová

Přednostka Onkologické kliniky Jana Prausová

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole Jana Prausová se stala novou předsedkyní České onkologické společnosti. Gratulujeme!

více informací

Prof. Pavel Pafko - 3.7. 2015

Prof. Pavel Pafko - 3.7. 2015

3.7.2015 oslavil emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole prof. Pavel Pafko 75. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

více informací

Nadační fond "N"

Nadační fond

22.6. 2015 se stal novým patronem Nadační fond "N" - pro nedonošená miminka při Novorozeneckém oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče Fakultní nemocnice v Motole herec Martin Kraus. Zpočátku byl na Martinovi vidět velký respekt k předčasně narozenému miminku, ale po chvíli navázal s novorozencem přirozený kontakt a všichni z oddělení rázem věděli, že si svého patrona vybrali dobře.

více informací

Nadace Křižovatka 29.6. 2015

Nadace Křižovatka 29.6. 2015

29.6.2015 předala nadace Křižovatka Novorozeneckému oddělení Fakultní nemocnice v Motole 15 monitorů dechu, které budou sloužit ke kontrole novorozených dětí ohrožených Syndromem náhlého úmrtí kojenců. Děkujeme!

více informací

Nielsen Global Impact Day - 11.6. 2015

Nielsen Global Impact Day - 11.6. 2015

Dne 11.6. 2015 klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole opět přivítala dobrovolníky ze společnosti Nielsen. Zaměstnanci si v rámci Nielsen Global Impact Day firmy hráli s pacienty kliniky a nově vyzdobili čekárny a vyšetřovny na 5. patře dětské nemocnice. Děkujeme za všechny dárky a příjemně strávené chvíle. ‪#‎NGID‬

více informací

Návštěva čínské delegace - 15.6. 2015

Návštěva čínské delegace - 15.6. 2015

15.6.2015 byla při příležitosti návštěvy čínské delegace ve Fakultní nemocnic v Motole podepsána smlouva mezi Pekingskou dětskou nemocnicí (Beijing Children's Hospital, Capital Medical University) a Fakultní nemocnicí v Motole o vzájemné spolupráci s důrazem na pediatrický výzkum, školení zdravotních pracovníků a standardizaci diagnostických a léčebných metod. Součástí byla i prohlídka vybraných pracovišť dětské části. Největší českou nemocnicí zahraniční delegaci v čele s Lin Yandong, vicepremiérkou ČLR, a Li Bin, ministryní zdravotnictví ČLR, provedl vybranými pracovišti Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol, a to spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.

více informací

5. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii - 18.6.2015

5. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii - 18.6.2015

18.6. 2015 kolektiv lékařů z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uspořádal už "5. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii". Program letošního ročníku byl zaměřen na moderní zobrazování plic u dětí a to s ohledem na diagnostický přínos a indikační kritéria k vyšetření. Před odbornými prezentacemi měl úvodní slovo děkan 2. lékařská fakulta UK prof. Vladimír Komárek, dále přednosta Kliniky zobrazovacích metod prof. Miloslav Roček a vedoucí lékař Oddělení dětské magnetické rezonance MUDr. Martin Kynčl.

více informací

Mezinárodní onkologické hry - 12.6. 2015

Mezinárodní onkologické hry - 12.6. 2015

Dne 12. 6. 2015 odjely děti, které se léčily na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole na VIII. Mezinárodní onkologické hry pro děti a mládež do Wroclawi. Cílem her je podporovat fyzické aktivity jako součást rehabilitace dětí po hematologické nebo onkologické léčbě. Záštitu nad výletem převzalo sdružení DONOR, z.s.

více informací

Prague Intervention - 19.6.2015

Prague Intervention - 19.6.2015

19.6.2015 Fakultní nemocnice v Motole a Kardiologická klinika 2. LF UK a v čele s přednostou Josefem Veselkou uspořádala už 9.ročník sympozia Prague Intervention. Je to akce zaměřená na klinickou problematiku koronárních i nekoronárních intervencí určenou pro široké spektrum ambulantních kardiologů, internistů, praktických lékařů i studentů medicíny. Hlavními řečníky byl Milind Desai (Heart and Vascular Institute, Cleveland, USA), který přednesl přehledové sdělení o současných poznatcích v diagnostice a léčbě hypertrofické kardiomyopatie a Carey Kimmelstiel (Tufts Medical Center, Boston, USA) s přednáškou o intervenční léčbě hypertrofické kardiomyopatie.

více informací

Dětský tábor - 15.6. - 21.6

Dětský tábor - 15.6. - 21.6

15.6. - 21.6. 2015 byly děti z Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole na táboře,který se tentokrát nesl ve znamení Indiánského léta. Ozdravný pobyt je určený pro nemocné děti, které se dlouhodobě léčí ve FN Motol a nemohou se účastnit běžných táborů.

více informací

Omezení průjezdu areálem nemocnice

Omezení průjezdu areálem nemocnice

Upozorňujeme všechny návštěvníky nemocnice, že z důvodu rekonstrukce Dětské polikliniky Fakultní nemocnice v Motole dochází od 18.6.2015 k omezení průjezdu areálem nemocnice. Úplná uzavírka komunikace se bude nacházet v blízkosti Dětské pohotovosti (viz mapka). Děkujeme za pochopení.

více informací

Předpremiéra filmu Sedmero krkavců ve FN Motol - 1. 6. 2015

Předpremiéra filmu Sedmero krkavců ve FN Motol - 1. 6. 2015

1. 6. 2015 přivítala Fakultní nemocnice v Motole populární českou režisérku Alici Nellis, která se svými hereckými kolegy představila svůj nejnovější film. Klasická pohádka Boženy Němcové Sedmero krkavců - Seven Ravens měla u nás hned dvě předpremiéry. Jedna pro dětské pacienty hospitalizované v nemocnici a druhá pro děti zaměstnanců. Režisérka zároveň spolu s herečkou Sabinou Remundovou navštívila děti, které se z důvodu nemoci nemohly zúčastnit promítání a všem rozdala dárky. Po promítání se konala velká autogramiáda které se zúčastnila režisérka pohádky Alice Nellis a také herci Sabina Remundová, Lukáš Příkazký a Václav Neužil. Děkujeme.

více informací

49. výroční sjezd AEPC (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology) v Praze

49. výroční sjezd AEPC (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology) v Praze

Ve dnech 20. – 23.5.2015 se Praze uskutečnil již 49. Výroční sjezd Evropské asociace pro dětskou a kongenitální kardiologii (AEPC). Tato prestižní akce byla svěřena Praze v historii již podruhé poté, co prof. Milan Šamánek pořádal 25. ročník tohoto sjezdu v roce 1989.

více informací

Dětský den ve FNM - 26. 5. 2015

Dětský den ve FNM - 26. 5. 2015

26. 5. 2015 proběhlo na 8. a 10. patře dětské nemocnice odpoledne plné her, malování a soutěží. Bohužel kvůli špatnéhu počasí se program nemohl uskutečnit na Terapeutické zahradě, ale i přesto si děti celý den užily. Děkujeme Pediatrické klinice, Klinice dětské hematologie a onkologie, Klinice dětské neurologie, ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnice v Motole, Dobrovolnické centrum FN v Motole, Nadační fond Šance onkoláčkům, Zdravotní klaun, Prima, Nadační fond Pink Bubble a Policii ČR.

více informací

Parkování ve Fakultní nemocnici v Motole

Parkování ve Fakultní nemocnici v Motole

Od 1.června 2015 dochází ve FN Motol ke změně poplatků za vjezd do areálu nemocnice. Více informací naleznete

více informací

Kouzelnické představení

Kouzelnické představení

11.5.2015 navštivili Pediatrickou kliniku ve Fakultní nemocnici v Motole Divadlo kouzel Pavla Kožíška a modelka Hana Mašlíková . Děkujeme za kouzelnické představení!

více informací

7. ročník ankety Lékař roku

7. ročník ankety Lékař roku

Pacienti rozhodli o vítězích již 7. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky. Máme velkou radost, že v kategorii lékařů nemocnic zvítězil MUDr. Jan Kluh z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Gratulujeme!

více informací

Nadační fond - Šance onkoláčkům

Nadační fond - Šance onkoláčkům

5. 5. 2015 připravil ve Fakultní nemocnici v Motole Nadační fond Šance onkoláčkům ve spolupráci s Pediatrickou klinikou a MŠ a ZŠ akci " Tvoření přáníček pro maminky". Děkujeme!

více informací

Otevření zrekonstruovaného urgentního příjmu

Otevření zrekonstruovaného urgentního příjmu

Dne 28.4.2015 bylo ve Fakultní nemocnici v Motole za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka slavnostně otevřeno nové Oddělení urgentního příjmu a traumatologie dospělých. První pacienti zde budou ošetřeni v pondělí 4.5.2015. Pracoviště nového urgentu disponuje celkem 27 lůžky, přičemž vlastní urgentní příjem má kapacitu 17 lůžek, dalších 10 lůžek je pak k dispozici v rámci akutních ambulancí.

více informací

Den s Porche 2015

Den s Porche 2015

29.4.2015 se ve Fakultní nemocnici v Motole opět spojil projekt Můj nový život a Porsche Praha-Smíchov a už počtvrté uspořádali Den s Porsche pro pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie ve FN Motol. Děti měly příležitost absolvovat jízdy v luxusních a sportovních vozech Porsche, Audi a Škoda. Děkujeme!

více informací

Tulipánový den

Tulipánový den

29.4.2015 se ve Fakultní nemocnici v Motole uskutečnil „Tulipánový den“. Tento den, který se vždy koná v posledním dubnovém týdnu, je oslavou práce dobrovolníků ve Fakultní nemocnice v Motole a našich dětských pacientů. Název „tulipánový“ nese proto, že se tento den symbolicky spojuje s oslavami Dne královny Nizozemského království. Záštitu nad tímto dnem přebralo jako již tradičně Velvyslanectví Nizozemského království v Praze.

více informací

Vědecká konference 2015

Vědecká konference 2015

22.4.2015 zahájil Děkan 2. lékařská fakulta UK Vladimír Komárek společně s proděkanem pro vědu a výzkum 2. LF UK Janem Trkou Vědeckou konferenci 2015. Cílem této události je umožnit studentům a mladým vědcům vyzkoušet si prezentaci výsledků svých vědeckých prací na domácí a přátelské půdě a také seznámit s nimi ostatní spolužáky, kolegy a učitele. Prvním hostem této akce byl přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole Robert Lischke, který povídal na téma „Transplantace plic – situace ve světě a v České republice“.

více informací

Ocenění MUDr. Jarolím a FNM

Ocenění MUDr. Jarolím a FNM

Fakultní nemocnice v Motole a Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. z Urologické kliniky 2. LF UK obdrželi dne 20. 3. 2015 na výroční konferenci European Association of Urology v Madridu čestné členství v této prestižní odborné společnosti. Toto ocenění se uděluje urologům, kteří významným způsobem ovlivnili evropskou urologii. Doc. Jarolím je teprve třetím takto oceněným českým urologem. Blahopřejeme.

více informací

High-Density EEG na dětské a dospělé Neurologii

High-Density EEG na dětské a dospělé Neurologii

Dne 9. 4. 2015 získaly dětská a dospělá Neurologie nejnovější model High-Density EEG. Díky němu lze ve FN Motol nově provádět dokonalejší EEG vyšetření. Při zachycení epileptického výboje jsou totiž lékaři schopni přesně určit tu část mozku, která ho způsobila. To je důležité zejména u pacientů, kteří podstupují předoperační vyšetření pro farmakorezistentní (léky nezvladatelnou) epilepsii a zvažuje se u nich chirurgická léčba.

více informací

Road Show „Bez rakoviny“Road Show „Bez rakoviny“

Road Show „Bez rakoviny“Road Show „Bez rakoviny“

Dne 7. 4. 2015 se ve Fakultní nemocnici v Motole uskutečnila roadshow s názvem „Bez rakoviny“. Celá akce je součástí osvětového projektu, jehož cílem je zvýšit počet preventivních vyšetření u tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v České republice. Je to především rakovina tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku. Na pódiu se vystřídalo i několik našich odborníků z naší nemocnice.

více informací

Metro do Fakultní nemocnice v Motole

Metro do Fakultní nemocnice v Motole

Dne 6. 4. 2015 byl v Praze zahájen provoz nové části metra na trase A. Mezi nové stanice patří i Nemocnice Motol.

více informací

Epilepsie a čarodějnice

Epilepsie a čarodějnice

Epilepsie a čarodějnice (MUDr. Martin Tomášek) Julius Caesar, Johanka z Arku, Fjodor Michailovič Dostojevskij, Vincent van Gogh, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven nebo Elton John … Ti všichni byli úspěšní.

více informací

Panenky Barbie pro onkologicky nemocné děti

Panenky Barbie pro onkologicky nemocné děti

Na dětské onkologii 26.února 2015 proběhlo předání 350 kusů panenek Barbie. Holohlavé panenky, vytvořené s cílem ulehčit onkologicky nemocným dětem těžké období léčby, předal malým pacientkám herec a režisér Jiří Mádl společně s herečkou Evou Josefíkovou. Děkujeme projektu ´Můj nový život´.

více informací

Zdravíčko v Bobíkově

Zdravíčko v Bobíkově

Fakultní nemocnice v Motole 10. března 2015 v dětské nemocnici přivítala pohádkové postavy z Bobíkova světa, které předvedli dětským pacientům své představení "Zdravíčko v Bobíkově". Děkujeme za zábavné odpoledne.

více informací

Ve středu 5.2. 2015 jsme pořádali další neformální snídani s novináři

Ve středu 5.2. 2015 jsme pořádali další neformální snídani s novináři

Dnes se konala další „Neformální snídaně s novináři"

více informací

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY