Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Archiv novinek

Konzumace soli v ČR se vymyká datům o evropské spotřebě.

Vysoký konzum soli ve vyspělých zemích představuje významný rizikový faktor nejen pro onemocnění srdce a cév, ty jsou v této oblasti nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti. Česká pediatrická společnost pořádá v posledních letech spolu s dalšími subjekty akci pod shora uvedeným názvem. Naše vlastní iniciativa byla stimulována činností mezinárodní organizace WASH (World Action on Salt and Health). Zakladatel této iniciativy profesor univerzity v Londýně Graham McGregor byl před 2 lety naším hostem a v Praze přednášel o britských zkušenostech snižování konzumu soli ve Velké Británii a jinde ve světě. Účastnil se i tiskové konference na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl přijat panem ministrem Holcátem.

Příliš soli škodí dětem i dospělým
("The 4th Czech Salt Awareness Week 2015)

Vysoký konzum soli ve vyspělých zemích představuje významný rizikový faktor nejen pro onemocnění srdce a cév, ty jsou v této oblasti nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti. Česká pediatrická společnost pořádá v posledních letech spolu s dalšími subjekty akci pod shora uvedeným názvem. Naše vlastní iniciativa byla stimulována činností mezinárodní organizace WASH (World Action on Salt and Health). Zakladatel této iniciativy profesor univerzity v Londýně Graham McGregor byl před 2 lety naším hostem a v Praze přednášel o britských zkušenostech snižování konzumu soli ve Velké Británii a jinde ve světě. Účastnil se i tiskové konference na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl přijat panem ministrem Holcátem.    

Společnost WASH pořádá každoročně týdenní akci World Salt Awareness Week (WSAW), letos tomu bylo v týdnu od 16. -22. března 2015. Pojem  awareness znamená povědomí, uvědomit si – v tomto případě upozornit laickou veřejnost na fakt, že ve vyspělých zemích je konzum soli většinou nad doporučovanými hodnotami.  A tento fakt představuje významný rizikový faktor pro vznik hypertenze- vysokého krevního tlaku, který vede k onemocnění srdce a cév. Letošní akce World Salt Awareness Week (WSAW) byla zaměřena na konzum soli u dětí a dorostu.  Je známo, že stravovací zvyklosti u dětí a dorostu jsou do značné míry ovlivněny tím, jak jedí jejich rodiče. Pokud si děti zvyknou na přesolenou stravu, považují tuto slanou chuť za normální a méně osolená strava jim pak připadá méně chutná. Vlastní údaje z ČR ukazují, že již u dětí v mateřských i základních školách příjem soli významně přesahuje doporučená množství. V rámci prevence zdravotních rizik je tedy úkolem pediatrů, především praktických lékařů pro děti a dorost, upozorňovat rodiče i děti samotné na rizika spojená se zvýšeným konzumem soli (hypertenze, osteoporóza, onemocnění dýchacího ústrojí, např. astma, obezita a v pozdějším věku dokonce i nádory žaludku).

Stejně jako dospělí, i děti konzumují zbytečně vysoké množství soli, údaje pro dospělé v ČR ukazují, že naši muži přijímají denně 14.5 gramu soli, ženy pak denně 10.4 g. To je u mužů množství asi 3x vyšší a u žen 2x vyšší než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). V Evropě je příjem soli u obyvatelstva vyšší než v ČR pouze v Maďarsku a na Balkáně (Makedonie), jsme tedy bohužel „bronzovými medailisty“. Letošní World Salt Awareness Week pokračoval koncem srpna akcí zaměřenou na restaurace typu fast food, které jsou tak oblíbené i v ČR, zvláště u dětí.  Šetření v těchto řetězcích ve 37 různých zemích ukázalo, že v 90% byl obsah soli vyšší než 1 gram/jeden produkt. Navíc se překvapivě významně lišil obsah soli v různých zemích. Přitom doporučovaný příjem soli pro děti ve věku 4- 6 let je 3g/den, od 5- 10 jen 5g/den a u všech starších jedinců 6g/den. Detailnější informace jsou k dispozici na adresách uvedených zdola.        

Závěr: Úkolem zdravotníků je upozorňovat laickou veřejnost na riziko vysokého konzumu soli, a to i v dětském věku. Možnosti ovlivnit příjem soli zvýšením „povědomí“ populace jsou ale omezené, asi 80% soli si nosíme domů v komerčních potravinářských produktech.  Na všech prodávaných potravinách by měl být standardně uváděn obsah soli – a to nikoliv v mg, ale v gramech soli (NaCl). Veřejnost by měla vědět, že pokud je obsah soli uveden v mg, je třeba tuto hodnotu násobit nejméně 2.5x – to je pak hodnota vlastní soli (NaCl). Přesvědčit výrobce o prospěšnosti snížení obsahu soli (např. v běžných produktech – chléb, pečivo, uzeniny, atd.) není jednoduché, je to ale jistě v zájmu ochrany veřejného zdraví. Aktivity zde musí vyvíjet především rezort zdravotnictví, ale i zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy i průmyslu a obchodu. Zkušenosti ze zemí, kde se podařilo snížit konzumaci soli a tím i snížit nemocnost a úmrtnost (např. Velká Británie a Finsko) ukazují, že jde o „běh na dlouhou trať“. Ale fakta ze zemí, kde se to povedlo, by měla vést k aktivitě i u nás!

http://www.worldactiononsalt.com/less/surveys/2015/Children's%20Meals%20Survey/161500.html http://www.worldactiononsalt.com/awarenessweek/World%20Salt%20Awareness%20Week%202015/142120.html http://www.actiononsalt.org.uk/awareness/Salt%20&%20Children%202015/142046.html

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY