Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí ve FN Motol

Změna v dosavadní formě spolupráce s Nadačním fondem Klíček v žádném případě neznamená, že by nemocnice již neumožňovala ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí. Naopak. Ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí naše nemocnice dlouhodobě plně podporuje a sama zajišťuje.

U dětí do šesti let hradí přítomnost rodiče přímo na pokoji zdravotní pojišťovna – rodiče neplatí nic. U dětí nad šest let, kde lékař neshledal přítomnost rodiče jako nutnost, nemocnice nabízí ubytování pro jednu osobu doprovodu za 120 Kč za noc. Tato částka pokrývá vzniklé náklady. Rodiče mají možnost využít nabídky dlouhodobého projektu s Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda, kdy tento nadační fond proplácí faktury za ubytování rodinám nemocných dětí, které se dostaly do této těžké situace a to 100% pro první doprovázející osobu. Tzn., že rodič (doprovází dítě nejčastěji) opět neplatí nic. Zcela lživý je tak titulek článku „1000 Kč za noc u dítěte v nemocnici“, který otiskla v úterý 3.5.2016 ve svém vydání MF Dnes. Informaci o uvedené výši finanční částky nikdy médiím neposkytl ani ředitel nemocnice, ani Odbor komunikace, není uveřejněna ani na webových stránkách FN Motol. Figuruje pouze na webu Nadačního fondu Klíček (http://www.klicek.org/ubytovna/index.html). 

FN Motol poskytuje ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí ve speciálně vyčleněných prostorách. V současné době disponujeme nabídkou cca 60 míst, přičemž průměrná denní obsazenost je 25 lůžek. Stávající prostory budou renovovány a to z důvodu zlepšení kvality poskytovaného ubytování, což v poslední době stále častěji připomínkovaly jednotlivé kliniky nemocnice. Ta se proto rozhodla investovat do jejich rekonstrukce. Část prostor bude po rekonstrukci využito jako sklady prádla či nábytku, dále pro ubytování zaměstnanců (především zdravotních sester), kteří jsou pro chod nemocnice a zajištění potřebné zdravotní péče nezbytní. V současné době, kdy se potýkáme s velkým nedostatkem zdravotnického personálu, je možnost výhodného ubytování pro nové zaměstnance významným motivačním benefitem. Zbylých cca 15-20 pokojů bude vyčleněno pro doprovod nemocných dětí (starších šesti let). Kapacitně bude nabídka plně odpovídat potřebám nemocnice. 

Naším cílem je nabídnout blízkým hospitalizovaných dětí ubytování v lepší kvalitě za přijatelnou nebo dokonce nulovou cenu. Jak je již uvedeno výše, rodiče mají v současné chvíli možnost využít nabídky dlouhodobého projektu s Nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda. Předběžně jsme s tímto fondem dohodnuti, že bude ubytování rodin nemocných dětí i nadále finančně podporovat. Tímto způsobem může v budoucnu doprovod hospitalizovaných dětí podporovat i Nadační fond Klíček.

Hlavním důvodem změny v přístupu ke spolupráci s Nadačním fondem Klíček je nová současná legislativa - novela zákona č.219/2000 (Zákon o majetku z roku 2000) platná od 1.3.2016, která zpřísňuje postupy při nakládání s majetkem, včetně povinnosti oznámit trvale i dočasně nepotřebný majetek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Státní instituce se tak musí starat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, jak nám ukládá zákon. Majetek tedy buď musí být využitý FN Motol, nebo ho zmiňovaný Úřad dále poskytne k dispozici jiným státním či nestátním subjektům dle svého rozhodnutí.

Nadační fond Klíček byl požádán o uvolnění prostor patřících nemocnici k 31.7.2016. I nadále však může poskytovat ostatní charitativní a sociální služby ve FN Motol hospitalizovaným pacientům a jejich blízkým. Tento přístup naše nemocnice dlouhodobě podporuje a toto stanovisko zaznělo rovněž na posledním jednání se zástupci nadačního fondu. Víme, že tento druh podpůrné péče je pro nemocné velmi důležitý, a proto kromě Klíčku FN Motol spolupracuje i s dalšími neziskovými organizacemi, které se pacientům a jejich rodinným příslušníkům tímto způsobem věnují.Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY